Gå til hovedinnhold

Handlekraftig oppvekstsektor - barnehagene er med!

Torsdag 2.september var alle barnehagene samlet fysisk, for første gang på veldig lenge, til ledersamling i Kristiansandsbarnehagen, sammen med Senter for anvendt kommunalforskning på UiA (SAKOM). Oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad åpnet med å understreke at vi trenger en handlekraftig oppvekstsektor som hver dag arbeider systematisk for  at alle barn skal oppleve at de er inkludert i felleskapet. Kommunen er i gang med et treårig samarbeid med UIA, som skal følge oss med forskning og utdanning, så vel som støtte til prosessene underveis. Samarbeidet har som mål å øke barnehagene og skolenes utviklings- og handlingskapasitet. 

Det ble poengtert at den enkelte leder trenger gode vilkår for handlekraft, et "godt rom rundt seg", med god balanse mellom ansvar, myndighet og handlingsrom. Det sentrale spørsmålet er; " hvor mye får lederen lov til?", og det understrekes at mellomlederen er en krumtapp, som utøver ledelse i et komplekst krysspress, ofte med motstridende forventninger, i landskapet mellom støtte og stress.

I etterkant av Morten Øgård og Linda Hyes innlegg gjennomførte vi en paneldebatt med samtale om de ulike aspektene denne problemstillingen løfter. Utsagn fra den etterfølgende  debatten:

- "Vi kan kjenne på alle disse variasjonene og begrensningene i handlingsrom.  Jeg kan være innom alle typene i løpet av en dag" 

-"Vi skal "møblere" dette rommet. Innrede og legge til rette slik at vi har handlingsrom og handlekraft". -"Kjenner på at det er godt å sitte i dette rommet der disse spørsmålene kommer opp. Vi kommer til å ha møblerte hjem, hele gjengen". 

Neste innlegg var av Terje Alfsen og Sverre Bjotveit, som presenterte sin masteroppgave "Rammeverk for kvalitet og mestring i Kristiansand kommune, styringsverktøy eller luftslott?".

De fant ingen signifikant forskjell mellom private og kommunale barnehager på kjennskap og bruk av Rammeverket. Barnehagene har vært best på å integrere rammeverket i sine virksomheter. Men verktøyet er ikke MYE brukt.
Jo høyere opp i utdanningsløpet, jo mer faller tallene for bruk og kjennskap. 

Fra den etterfølgende  debatten:
- " Alt henger sammen med alt, hva er begynnelse og slutt på dette?"  "Ingen stopp og sluttpunkter, ingen milepæler eller målepunkter,-et strategisk verktøy, men er det noe forpliktelse i dette?"

- "Rammeverket oppleves som noe kjent og som en fortsettelse av IL og FLiK, men arbeidet er i startgropa". 


Siste faglige innlegg sto Gunn Strand Brunvatne for, som presenterte sin masteroppgave " Barnehagen og profesjonelle læringsfellesskap,- i hvilken grad arbeides det med profesjonelle læringsfellesskap i barnehagene i Kristiansand, og finner vi variasjon mellom barnehagene?" 

Hennes funn peker mot at det i barnehagene arbeides i stor grad med profesjonelle læringsfelleskap. 
At kollektive prosesser passer godt for barnehagene med den måten vi jobber på i team og som punkter for videre arbeid foreslår hun:

1. Utvikle et felles språk. 

2. Jobbe helhetlig og etablere system og en god struktur for samarbeid. 

3. Jobbe med kulturen for å oppnå stor takhøyde. At det må være lov å diskutere uenigheter. 

Fra debatten etterpå:
- "Motivasjon i personalgruppa krever at det er trygghet....."
-" Medvirkning er vanskelig. Legger fram ulike muligheter for å medvirke, men det er få svar å få". 
 

Morten Øgård rundet av debatten med en oppsummerende avslutning. Han trakk opp hva slags variabler som er viktige for å  lykkes: 

  • Utvikling er mer enn endring. Vi bør slutte å snakke om endring, og heller snakke om utvikling. 
  • God planlegging og ledelse er helt sentralt, for å komme dit en vil.
  • Lederen må ha utholdenhet og vilje til å skape noe nytt, og hele tiden jobbe med entusiasmen i personalgruppen. 

Kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold rundet av dagen med å takke for Mortens kompliment, han kalte henne " miss Sophie", Eva poengterte at miss Sophie godt kan være et forbilde,-  Alvorlig dement , men kapabel til å lage en skikkelig fest :) Eva understreket at i stedet for å tenke gode eller dårlig ledere- god og dårlig ledelse, må en erkjenne at det er rom for begge deler. Det er ikke alltid like enkelt.  -"Selv har jeg både vært god og dårlig leder til tider, og til og med vært innom begge kategorier på en og samme dag..." 

Se også nyhetsartikkelen på Uias hjemmesider:

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap/senter-for-anvendt-kommunalforskning/nyheter/sakom-og-kristiansand-kommune-arbeider-sammen-mot-en-handlekraftig-oppvekstsektor

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn , sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder.  De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba rnehagene. Aktivitetsplikten betyr at: Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en