Gå til hovedinnhold

Ressursbank for høytider og merkedager

Markering av høytider og merkedager i barnehagen.

Kristiansandsbarnehagen har gjennom Regional ordning opprettet et partnerskap med UiA. I ordningen ligger det et mål om at både barnehagene og Universitetet er likeverdige parter og at læring skal skje begge steder.

Barnehagene lærer av hverandre og i nettverk med UiA. Disse møtene bringer ny kunnskap inn til UiA der dette skal få betydning for Barnehagelærerutdanningen.

Barnehagestudentene kan også være en del av denne læringssløyfa. Studentenes oppgaver og utviklingsarbeid kan (og bør?) være relevant for barnehagene og gjøres tilgjengelig for de. Dette er også med på å gjøre barnehagelærerutdanningen mer relevant.


 I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det under fagområdet Etikk, religion og filosofi at personalet skal...

«...gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen»
Kunnskapsdepartementet 2017, s.55

Våren 2022 har barnehagelærerstudenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA utviklet ressurser som kan brukes til å jobbe med dette målet i rammeplanen. Studentene på ABLU (arbeidsbasert barnehagelærerutdanning) fikk i grupper utdelt en høytid eller en merkedag. Det fulgte med et oppdrag om å bygge opp en felles ressursbank som både inneholdt en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. I tillegg skulle studentene ta utgangspunkt i en sentral fortelling fra høytiden/ merkedagen. Studentene kunne selv velge i hvilket format de ville levere kunnskaps- og den fagdidaktiske basen. Noen valgte å lage en padlet, andre en egen nettside, men andre igjen leverte sitt arbeid i en pdf fil. Nedenfor følger en oversikt over de høytidene og merkedagen som studentene jobbet med.
Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Ressurser - Klikk på lenkene: 

Id al Fitr 


Samenes dag. Markering av samisk kultur i barnehagen. Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o