Gå til hovedinnhold

Ressursbank for høytider og merkedager

Markering av høytider og merkedager i barnehagen.

Kristiansandsbarnehagen har gjennom Regional ordning opprettet et partnerskap med UiA. I ordningen ligger det et mål om at både barnehagene og Universitetet er likeverdige parter og at læring skal skje begge steder.

Barnehagene lærer av hverandre og i nettverk med UiA. Disse møtene bringer ny kunnskap inn til UiA der dette skal få betydning for Barnehagelærerutdanningen.

Barnehagestudentene kan også være en del av denne læringssløyfa. Studentenes oppgaver og utviklingsarbeid kan (og bør?) være relevant for barnehagene og gjøres tilgjengelig for de. Dette er også med på å gjøre barnehagelærerutdanningen mer relevant.


 I Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2017) står det under fagområdet Etikk, religion og filosofi at personalet skal...

«...gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representert i barnehagen»
Kunnskapsdepartementet 2017, s.55

Våren 2022 har barnehagelærerstudenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA utviklet ressurser som kan brukes til å jobbe med dette målet i rammeplanen. Studentene på ABLU (arbeidsbasert barnehagelærerutdanning) fikk i grupper utdelt en høytid eller en merkedag. Det fulgte med et oppdrag om å bygge opp en felles ressursbank som både inneholdt en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. I tillegg skulle studentene ta utgangspunkt i en sentral fortelling fra høytiden/ merkedagen. Studentene kunne selv velge i hvilket format de ville levere kunnskaps- og den fagdidaktiske basen. Noen valgte å lage en padlet, andre en egen nettside, men andre igjen leverte sitt arbeid i en pdf fil. Nedenfor følger en oversikt over de høytidene og merkedagen som studentene jobbet med.
Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Ressurser - Klikk på lenkene: 

Disse kommer...

  • Samenes dag
  • Purim

Last ned flerreligiøs kalender... 

Her finner dere en lenke til eflerreligiøs kalender for 2022 hvor dere kan se når de ulike høytidene faller. Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for