Gå til hovedinnhold

Innlegg

0-6 nettverket i farta!

0-6 nettverket er en del av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis.  Les om målene for Kompetanseløftet her!  I løpet av et par uker i juni skal 5 nettverk gjennomføres. Vi begynner med spesialpedagogene, PPT og barnehagene, - og utvider deltakelsen etter hvert til andre grupper som finnes innenfor Familiens hus. BTI arbeidet skal videreføres i disse nettverkene. Første gang vi møtes skal vi snakke om forventninger til det å jobbe i nettverk og hva det kreves av hver og en av oss som er der for at vi skal ha et utbytte av deltakelsen og for at dette skal påvirke kvaliteten i det tilbudet vi gir barna. Nettverket vil gjennomføres i kjent form. Vi skal sitte i små grupper, der vi skal få tid til å reflektere sammen, men det skal også skje noe i plenum. Gruppene vil variere gjennom dagen. Vi skal få med oss litt teori gjennom et foredrag, og vi skal reflektere rundt en case fra praksis. "Casen" ser ser du her:   Kristiansand kommune er i partn

Barnehagenettverk på Fevik

I perioden 10-13. mai har vi hatt barnehagenettverk på Fevik, med alle de tre nettverkene, Sentrum/Nord, Vest og Øst/Lund.  Alle samlingene var fra lunsj til lunsj, i nydelige omgivelser på Strand Hotell. Tema for samlingen var "Ledelse av utviklingsarbeid, verktøy og støtte". Barnehagene har nå valgt et område for faglig utvikling, og hensikten med samlingen var å bidra med nye verktøy, teoretiske perspektiver og faglig påfyll. Deltakerne var delt inn i grupper etter beslektede tema for utviklingsarbeid. Samlingen er organisert med utgangspunkt i prinsippene i Dialogkonferansemodellen, med praksishistorier, presentasjon av teori, refleksjon i gruppene, og egenrefleksjon.  Samlingen ble arrangert i partnerskap med Uia. Eva Mila Lindhardt presenterte Ubuntu- filosofien ,  les om Ubuntu her  , og tok deltakerne med på en "læringsreise" fra egen barndom og fram til i dag, basert på Empatisk- refleksiv- dialogisk metode. Elin Arnesen Moseid inspirerte med et innlegg om

"Trygt for oss- hvordan barnehagen må være"

FORANDRINGSFABRIKKEN   har lansert en ny rapport, etter at at de har gjennomført en undersøkelse blant barnehagebarn i hele Norge. Målet med undersøkelsen var å undersøke hvordan barnehagen kjennes, og hva som skal til for at barnehagen skal oppleves trygg for barn.  Tre av våre barnehager i Kristiansand har vært med, som informanter i dette viktige arbeidet. 722 barn over hele Norge har deltatt, og gitt oss viktig kunnskap om hvordan det er å være barn i barnehagen. Les mer, og last ned rapporten her; Lansert: «Trygt for oss» – Forandringsfabrikken Forandringsfabrikken

Æ digger dæ, digger du mæ, digger du at æ digger dæ, HÆ??

Strategiplanen for oppvekst kan utrykkes på så mange måter!

Vi har et nytt nettverk på gang! 0-6!

Det nye nettverket skal samle barnehagene rundt hvert Familiens hus i Kristiansand. Det er fem familiens hus, da blir det fem nettverk. Den første samlingen skjer i juni. Da samler vi barnehagene, spesialpedagogene fra Pedagogisk støtteenhet for barnehager og de som jobber med barnehagefeltet i PP-tjenesten og i Mobilt team.  Nettverk 0-6 år et tiltak under Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Sammen skal vi skape økt felles forståelse for hvordan tverrfaglig samhandling kan bidra til å utvikle inkluderende praksis i barnehagen. I denne ordningen er vi i partnerskap med UiA. Det er  Heidi Omdal, professor i spesialpedagogikk , som skal være vår partner i arbeidet. Første tiltak i denne kompetanseordningen er igangsetting av Nettverk 0-6, Bedre tverrfaglig samhandling og inkluderende praksis. Det er også igangsatt et lignende nettverk for 6-16, rundt barne- og ungdomskolen med SFO. I Kristiansand har vi jobbet med inkludering over lang tid. FLiK og  IL (Ink

Ledersamling med oppvekstreformen som tema

Torsdag 24. mars 2022 inviterte oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad alle  alle rektorer, barnehageledere, ledere i Barn og Familie og ansatte i stab fag og utvikling  til en samling for å informere om ny barnevernsreform som trådte i kraft  1.1.2022. Reformen skal blant annet bidra til å styrke arbeid med  forebygging  og  tidlig innsats , gjennom å ytterligere styrke den tverrfaglige innsatsen i laget rundt barnet.  Målene i reformen blir oppnådd gjennom godt samarbeid i hele oppvekstsektoren.  Oppvekstdirektøren og Kristiansand kommune har derfor valgt å omtale denne reformen som en  oppvekstreform  eller er  samhandlingsreform.  Kommunen skal utarbeide en plan for å forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer , og oppvekstdirektøren  inviter te  til ledermøte for å starte opp dette viktige arbeidet.  Samlingen ble innledet av oppvekstdirektøren, som satte reformarbeidet inn i en sammenheng, og viste hvordan Kristiansand allerede er godt i gang med arbeidet som reformen omhandler.

Etisk refleksjon- kan det hjelpe oss i utviklingsarbeidet?

Hvordan vi møter andre mennesker kan gjøre noe med hvordan de oppfatter seg selv i møte med oss.  På barnehagenettverket i mars fikk vi anbefalt en bok om etiske møter i barnehagen,  Etiske møte og problemstillingar - Løgstrup for barnehagelærarar.  Denne boka forsøker å koble den danske filosof og teolog K.E. Løgstrups etiske tenkning til de konkrete situasjonene og møtene som kan oppstå i barnehagehverdagen, og utfordringer og dilemmaer som kan oppstå i disse møtene. Forfatter er Karen Ingebjørg Draugsvoll.  Les mer om boka her! I første barnehagenettverk våren 2022 anbefalte  Eva Mila Lindhardt  denne boka. I sitt innlegg om læringsorientert refleksjon viste hun til en måte å systematisk bruke etikkens ulike former når vi skal jobbe med ulike tema i en personalgruppe. Her kan Løgstrup være til hjelp i det han skriver om tillit som grunnlaget for alle menneskemøter. Uten tillit ingen omsorg, ingen læring, ingen vennskap, ingen lek... Hvordan vi møter andre mennesker kan gjøre noe m