Gå til hovedinnhold

Innlegg

Klar for miljøuka i juni?

    Miljøuka 2023   I år foregår Miljøuka fra 5.-11. juni , og temaet er «Biologisk mangfold» . Sett av datoene allerede, for her blir det mye spennende som skjer!    Miljøuka har jubileum i år , den blir nå arrangert for femte gang av Kristiansand kommune. I år er det klimarådgiver Lars Verket som har fått jobben med å koordinere alle aktivitetene som skal skje rundt om i hele kommune n .  Lars kan kontaktes på lars.verket@kristiansand.kommune.no Planleggingen er i gang , og det vil presentere s nyheter fortløpende fremover. Det er også muligheter for å komme med tips til arrangementer, eller melde inn arrangementer som kan passe i Miljøuka. Vi oppfordrer skoler og barnehager til å bidra og delta, med arrangementer, prosjektarbeid og andre aktiviteter, det er et mål at det skal være aktivitet i hele kommunen, med fokus på biologisk mangfold, og hva dette kan bety i de ulike lokalmiljøene. Hva slags planter vokser her, hva slags dyr lever her- er det mindre plante og dy

Foreldreinvolvering for å forebygge mobbing?

Kan det bidra til bedre forebygging av mobbing hvis vi involverer foreldrene mer?  Partnerskap mot mobbing inviterer til digitalt faglig forum der dette diskuteres. Det skal skje 27.mars kl. 12- 14. Her er lenke til påmelding . Når du har meldt deg på, får du tilsendt lenke til arrangementet på e-post.   To lokale ledere fra barnehage og skole vil delta med innlegg om hvordan de har brukt Dialogmodellen. Fra barnehage er det enhetsleder Erlend Bakke på Sjøstjerna barnehage som skal dele fra sin praksis.  Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner. Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk. De har samlet seg rundt en forpliktelse:  Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarb

Overgangsryggsekkene er klare!

I disse dager er 250 oransje ryggsekker pakket ferdig med  innhold som skal gjøre arbeidet med overgang barnehage/SFO og skole enklere, og med et felles utgangspunk. Ideen kom fra et liknende prosjekt i Stavanger, og våren 2022 ble det satt i gang en arbeidsgruppe som skulle utforme en overgangsryggsekk til bruk i alle kommunens barnehager og skoler, for å lette overgangen for barna. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. De skal avslutte barnehagelivet på en god måte, og være trygge til å møte skolehverdagen. Arbeidsgruppen besto av representanter fra SFO, skole og barnehage, og ble ledet av Gudrun Svensson og Dag Røise, rådgivere i oppvekst. Overgangsryggsekken er et arbeidsredskap, en fysisk sekk hvor det er samlet konkreter og et tipshefte, og innholdet er likt i alle sekkene over hele kommunen. Det har vært en avveining om hvorvidt bydelene selv skal kunne fylle sekken med relevant innhold, men vi tenker det er et poeng at det er likt for alle, for

Lysten på videreutdanning? Nå får barnehagen stort tilskudd for å legge tilrette for deg!

Nå kan du søke på videreutdanning for barnehagelærere , og fristen er 1. mars. Studiekatalogen finner du her . Her er mange emner og flere av studiene er helt eller delvis nettbaserte. Følgende studier tilbys i Udirs studiekatalog: Digital kompetanse i barnehagen Ledelse av endringsarbeid Samisk språk, kultur og tradisjon i alle barnehager Fysisk-motorisk utvikling og aktivitet Pedagogisk ledelse og læringsmiljø Barns språkutvikling og språklæring Realfag i barnehagen Spesialpedagogikk Veilederutdanning Veilederutdanning for praksislærere Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk Tilretteleggingstilskuddet til barnehagen er nå økt til kr 50.000 per semester.  Dette tilskuddet skal komme den barnehageansatte til gode, slik at du som student kan gjennomføre studiet på en god måte. Her bør eier og ansatt sammen legge en plan for hvordan det skal tilrettelegges for studiene, bl.a. hvordan tilretteleggingsmidlene skal disponeres. Det kan for eksempel være: Permisjon med lønn for å delta på s

Bli med på årets Frivilligbørs og la nye samarbeid bidra til utvikling og læring i din virksomhet!

  Frivillighetsenheten i Kristiansand ønsker å invitere dere som jobber i barnehage til årets Frivilligbørs 23. mars. Denne ettermiddagen møtes folk fra frivilligheten, fra næringslivet og folk fra kommunale virksomheter for å bygge nettverk og skape mer samarbeid. Man utveksler ideer til samarbeid og det inngås konkrete samarbeidsavtaler hvor det ikke er penger involvert. -Hva trenger vi for at våre aktiviteter kan bli enda bedre? -Hvilke ressurser eller styrker har vi som vi kan dele med andre? Vi fikk gode erfaringer med Frivilligbørs i fjor hvor det ble inngått over 100 avtaler. Eksempler på samarbeidsavtaler barnehager har inngått på tidligere Frivilligbørser: Samarbeidsavtale med miljøorganisasjon om kunnskapsdeling:  -matsvinn og klima. Samarbeidsavtale med turgrupper om delte turopplevelser. Samarbeidsavtale med seniorgruppe for møter på tvers av generasjoner.   Her kan dere lese mer om og melde dere på Frivilligbørs: Frivilligbørs - Kristi

Barnehagekino!

 I uke 2 var det duket for barnehagekino, da var det "Kardemomme by" i stor sal på Fønix. Det ble satt opp 3 forestillinger, og nesten 70 barnehager benyttet seg av tilbudet. Det betyr at i overkant av 1200 barn fikk en kinoopplevelse med barnehagen sin! Initiativet kom fra pedagoger på Roligheden barnehage, og bakgrunnen var at de ønsket å gi barna en felles opplevelse, som kunne gi referanser til lek. Oppvekst tok så kontakt med kinoen, som viste stor velvilje, og i samarbeid fikk vi rigget barnehagekino for alle som ønsket det.  "Kardemomme by" kom på kino i romjula, og mange barn har nok sett den med familien sin, men slettes ikke alle, og på denne måten får alle barna samme forståelsesramme og inspirasjon til videre lek i barnehagen. Det var nesten full sal på alle tre forestillingene, og stemningen var helt elektrisk. Flere hadde tatt buss til byen(en opplevelse i seg selv), og spiste niste i foajeen før forestilling.  I en tid hvor mange familier sliter økono

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt