Gå til hovedinnhold

Innlegg

READ -prosjektet, vi fremmer leseglede!

  Kristiansand kommune er deltaker i READ Agder, et prosjekt som involverer de kommunale barnehagene, og som de private barnehagene er invitert inn i. Formålet med READ Agder er å gi økt leseglede blant barn og unge, og støtte foreldres involvering i barnas lesing. READ Agder er basert på erfaringer fra « READ Aarhus – Sammen om læsning ». Forskningsfunn fra prosjektet viser at når foreldre daglig leser med sine barn, så har det en positiv effekt på barnets språk og senere leseferdigheter. READ er et akronym for «Research in Educational Achievement and Development». I Aarhus startet READ opp som et prosjekt i 2013, og er i dag implementert i alle barnehager og skoler. Metoden har hatt stor suksess, og forskning knyttet til prosjektet, viser at metoden virker. I barnehagen omfattes 4 og 5 åringene av prosjektet. Hvert barn får med seg en lesebag med bøker og veiledningsmateriell til foreldre. Veiledningsmateriellet forklarer hvordan foreldre kan støtte og inspirere barnas lesing gjennom

Teachmeet! - ikt i barnehage- grunnskole og videregående

Årets IKT treffsted Teachmeet er gjennomført 8.november, denne gang på KKG. Dette er en sosial samling på kveldstid som handler om å dele erfaringer innenfor PFDK, altså profesjonsfaglig digital kompetanse. Teachmeet er en delingsarena på tvers av utdanningsløpet. I år var det meldt inn tre barnehagebidrag og alle tre ble trukket ut og presentert.  Mangfold og språk Aller først ut var Sissel og Maren fra Maritippen barnehage som fortalte om hvordan de jobber med eventyr og fortellinger på mange språk. Barna på barnehagen har laget en språkbok på  hvert av de ulike morsmålene som er representert i barnehagen. Boken er lagd i appen Book-creator og de har lest inn lyder i boken slik at de får både bilde, skrift og lyd på de samme ordene. Barna lærer små ord av hverandre gjennom bruk av de ulike språkbøkene. Nå tenker de å sende bøkene hjem til foreldrene.    Maritippen presenterer på Teachmeet Ressurser på mange språk Det andre innlegget fra barnehage var  Anne Sofie fra undervisningsverk

Inspirasjonskurs på Geitmyra!

De kommunale barnehagene skal fra høsten 2023 servere mat 5 dager i uka. I denne forbindelse er det utarbeidet en  veileder for mat og måltid.  Veilederen baserer seg på Helsedirektoratets kostholdsråd for barnehager, men sier også noe om måltidet som pedagogisk arena, og hvordan matservering i barnehagen kan være bærekraftig og ivareta miljøperspektivet. Veilederen retter seg mot kommunale barnehager, men er naturligvis tilgjengelig for de private barnehagene også. Som et ledd i en sterkere satsning på mat i barnehagene, arrangerer oppvekst i samarbeid med  INSPIRASJONSKURS for barnehageleder og barnehagens kjøkkenressurs. Kursene ble holdt på  Geitmyra på Odderøya, og var åpne for kommunale og private barnehager. Kursene ble holdt i små grupper, og var en blanding av teori, refleksjon og praktisk matlaging. Det ble lagt vekt på å bruke enkle oppskrifter med rene råvarer, som er mulig å få til i en hektisk barnehagehverdag. Deltakerne delte også egne tips og ideer med hverandre. I

Fagdag for pedagoger 13.november 2023

I den store salen i KRS-Live (tidligere Q42), mandag 13.nov. kl. 9-15 treffes pedagoger og styrere fra private og kommunale barnehager i Kristiansand. Dette blir en fagdag med Inger Lise Andersen, som mange kjenner fra Basiskurs, Workshop om Traumebevisst tilnærming og fra 0-6 nettverkene. Denne dagen skal vi hente opp tråder og tema fra både "snakke sant", "Evaluering og pedagogisk skjønn" og fra det kommende 0-6 nettverk med tema "Kommunikasjon med barn". Alt dette er viktige kompetanser i en profesjonell pedagogisk praksis i barnehagen. Vi skal jobbe med hvordan vi utvikler dette og hvordan vår profesjonelle pedagogiske praksis kan hjelpe oss til å stå støtt i møte med både, barn, foreldre og samarbeidspartnere?  Hvordan hjelper vi barn til mestring av motgang og vanskelige følelser? Hvordan bruker vi mulighetene vi har til å hjelpe foreldrene med dette? Hvordan utvikler vi vår profesjonelle pedagogiske praksis? Påmelding HER!

NYTT Nettverk for små barnehager

Det er 12 familiebarnehager i Kristiansand. En familiebarnehage er en barnehageform der barna får et tilbud i private hjem. Assistentene i familiebarnehagen skal motta veiledning av en barnehagelærer  (Lovdata ) Familiebarnehagene er spredt rundt i hele kommunen fra Søgne til Randesund. Alle har doble grupper, det vil si opp til 10 barn.  Det er 12 små ordinære barnehager i Kristiansand (opp til 25 barn). Disse barnehagene kan ha flere fellestrekk med familiebarnehagene. Blant annet er det vanskelig å delta i faglige sammenhenger på dagtid fordi de er få ansatte og når de setter inn en vikar blir det en stor endring for barna. Dette gjør at de små barnehagene i mindre grad deltar i nettverkene, og det gjelder også familiebarnehagene. Dette har REKOMP-ordningen nå tatt tak i og kommunen har sammen med UiA invitert disse barnehagene til et nytt nettverk for kompetanseutvikling: Nettverk for små barnehager. Nettverk er lagt på kveldstid og er et tilbud til alle ansatte.   Formålet er å b

"Hvis klær kunne fortelle". Se utstillingen i uke 38 og 39

Vi minner om utstilling som står i byhallen i Rådhuskvartalet i ukene 38 og 39. Vi anbefaler sterkt å benytte anledningen, gjerne sammen med kolleger eller en gruppe skoleelever. Det er anbefalt for barn fra 6. trinn. Et besøk med en skoleklasse kan gjerne involvere helsesykepleieren på skolen eller andre gode voksne.  

e-læring om traumebevisst tilnærming og seksuelle overgrep

Kristiansandbarnehagen har i disse dager fått tilbud om å benytte e-læring i arbeidet med å øke kompetansen om traumebevisst tilnærming og fenomenet seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt. E-læringen bygger på arbeidet med dette temaet som startet med nye krav i ny rammeplan 2017 .  Det er Inger Lise Andersen, Barnefokus Sør og Siri Søftestad, Reddesmå som har ansvaret for det faglige innholdet i e-læringen. Disse to har vært Kristiansandsbarnehagens samarbeidspartnere i mange år og siden 2017 aktivt i denne satsingen. De to kan etter hvert veldig mye om barnehagehverdagen i tillegg til sitt eget fagfelt.   Seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt Kurset går grundig inn i grunnforståelse for krenkelsesrelasjoner og hvordan forstå og bekjempe de tabukrefter som virker når det gjelder seksuelle overgrep. Det drøftes hvilke konsekvenser dette får på barn, både på kort og lang sikt. Det er også tatt med et tillegg om barns naturlige kroppsnysgjerrighet som en del av den kompet