Gå til hovedinnhold

Innlegg

Vi ønsker å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige!

Kristiansand kommune har satt i gang et prosjekt hvor målet er å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn.  Det kan være mange ulike grunner til at  barna ikke går i barnehage, men all erfaring viser at det er viktig for dem å ha et barnehagetilbud. Dette fremmer språkutvikling og sosial kompetanse, inkludering og danning av vennskap. For barna er det en god start på utdanningsløpet, de blir sett av andre voksne, og for foreldrene gir det mulighet for aktivitet på dagtid. De kan enklere komme inn i arbeidslivet, det blir lettere å bli kjent med det norske samfunnet ,og bidra. Prosjektgruppa består av rådgivere Gudrun Svensson; Mariann Stephansen og Mariann Solheim, samt Birgitte Spikkeland i 10% stilling, fagleder i Kongsgård barnehageenhet.  Vi jobber for, på ulikt vis, å få ut god informasjon på mange språk, bli kjent i de ulike miljøene, og nå ut til flest mulig før neste hovedopptak, med info men også med praktisk hjelp til å søke. Det er også viktig å understreke at

Barnehagebasert utviklingsarbeid, hva er det?

Barnehagebasert utviklingsarbeid, hva er det?  Fra høsten 2021 skal de lærende nettverkene i Kristiansandsbarnehagen jobbe med barnehagebasert utviklingsarbeid gjennom regional ordning/ REKOMP. Dette skal gjøres med UiA som utviklingspartner. Denne måten å jobbe på skal være en rød tråd i nettverkene framover.  Nå skal utgangspunktet for utviklingsarbeidet komme fra barnehagene selv, og det skal etableres et  samarbeid mellom barnehagene som skal bidra til at de inspireres og lærer av hverandre. Det er barnehagens behov som skal være utgangspunkt for tema og tempo i arbeidet og det er en forutsetning at alle ansatte i barnehagen skal inngå i utviklingsprosessen.  Ordningen med barnehagebasert kompetanseutvikling er igangsatt sentralt, men skal utføres ut fra lokale behov. I motsetning til en del andre reformer er det her gitt sterk styring til praksisfeltet og en forutsetning for det hele er at vi samarbeider med Universitet eller høyskole. De skal også lære av denne måte å jobbe på, o

Nye kompetansepakker tilgjengelig på Udirs hjemmesider

Nytt støttemateriell til arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø Nå finner du ny støtte til å jobbe med trygt og godt miljø i barnehagen, på Udir sine hjemmesider. Kompetansepakker (udir.no) Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om barnehagemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Det er publisert to moduler nå, og det vil komme mer innhold etter sommeren. Kompetansepakkene er tilgjengelige for alle. Disse kan være fine å bruke i personalgruppa, for å jobbe systematisk med et bedre læringsmiljø. Det er små filmer til refleksjon , innføring i regelverk og plikter, samt godt fagstoff. Det er også lederstøtte, som gjør det enklere for ledere å gå i gang med dette arbeidet.

BTI- arbeidet skal nå i gang i barnehagene!

Bedre Tverrfaglig Innsats   (BTI) skal; Komme i kontakt med barn, familier barnehage, skole og fritidsarena på et tidlig tidspunkt og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging, gi barn og familier den hjelp og støtte de har behov for uten oppfølgingsbrudd. Barnehagene skal nå bruke BTI-modellen til å systematisere arbeidet rundt barn de av ulike grunner har en uro for. BTI er en samhandlingsmodell som skal bidra til tidlig, samordnet innsats og brukermedvirkning. Modellen har 4 nivå, hvor nivå 0 og 1 peker på barnehagens arbeid med godt læringsmiljø. Nivå 2 og 3 peker på tverretatlig samarbeid mellom to eller flere tjenester. Det opprettes en Stafettlogg  Kristiansand kommune - Stafettlogg , med referat fra det løpende arbeidet, som et bindeledd mellom de ulike nivåene. Det ligger mye nyttig informasjon på kommunens nettsider  Kristiansand kommune - Bedre tverrfaglig innsats (BTI)  , og vi oppfordrer dere til å "klikke dere litt rundt" for å gjøre dere kjent med mo

Ett år med Korona. Fremdeles tøffe tak i barnehagen!

Det er nå et år siden vi begynte å se alvoret i det viruset som kalles SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse" og 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. I Norge var dette nyhetsbildet 11.mars 2020 , for akkurat et år siden: "Totalt har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge. De aller fleste personene som har testet positivt er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI." Dagene følger, med store endringer i vår hverdag. Organisasjoner o

Lærende profesjonsmøter, del 2

Tips til å utvikle god praksis i barnehagemøtene! Hvordan møtene våre fungerer avgjør om vi lærer nye ting eller om det blir rene informasjonsmøter! Å forberede møtene med fagstoff og gode spørsmål hjelper oss å komme dypere ned i det vi skal jobbe med. I-G-P (individuelt, gruppe, plenum) kan være en fin metode for å inkludere alle i prosessene. Da kommer alle til orde og alle må bidra i samtaler. I denne filmen viser Knut Roald oss mange eksempler på god praksis i lærende møter.

Master i barnehagekunnskap?

Er du pedagog i barnehage og synes det er spennende med faglig fordypning og utvikling? Har du lyst på mer kunnskap? UiA tilbyr masterstudie i barnehagekunnskap som kan tilpasses din arbeidssituasjon enten du vil studere deltid eller fulltid. Mer info HER og i filmen under her....