Gå til hovedinnhold

Innlegg

0-6 nettverk, samling med "Laget rundt barnehagen"

  I løpet av september har vi samlet alle kommunens barnehageledere med ressursperson, spesialpedagoger og rådgivere i PP-tjenesten til felles 0-6 nettverk. Fokus på denne samlingen var "tilrettelegging og samarbeid for inkludering". Med utgangspunkt i Rammeverkets formål "Alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet"  satt vi inkluderingsbegrepet på dagsorden. Vi forsøkte å finne ut av hva inkluderende praksis er, hvilke tegn vi kan se etter, satt det inn i historisk perspektiv, og snakket om hvordan vi best kan samarbeide for å få til god praksis.  Samlingen ble rammet inn av kommunalsjef Eva hauger Gjersvold og  PPT- leder Julie Nilsen, som skisserte hvordan et godt samarbeid mellom de ulike tjenestene kan bidra til at vi utvikler et bedre allmenn pedagogisk tilbud som rommer og inkluderer alle barn, og kanskje klarer å snu dagens trend, nemlig at vi har et stort overforbruk av midler som går til spesialpedagogiske tilbud. Se informasjonsfilm

Inspirasjonssamling på Geitmyra matkultursenter

  Fredag 9.9 var representanter fra ulike barnehager samlet til en inspirasjonssamling for klima og miljø, på  Geitmyra matkultursenter på Odderøya.  Anne Line Gangså Tørressen fra kommunens miljøavdeling hadde snekret sammen et variert og spennende program, som gav de frammøtte nye ideer og verdifull inspirasjon til videre arbeid i barnehagen. Dagen var organisert med parallelle sesjoner, med tre ulike bolker. Den ene sesjonen var digital og omhandlet dyrking, kjøkkenhager og muligheter i barnehagen. Denne økta var med Anniken Jøssund, som jobber i "Skolehager Norge".  Den andre sesjonen, med Marit og Marianne, dreide seg mer generelt om klima og miljøarbeid, og de to ulike miljøsertifiseringene som er aktuelle for barnehagene,  "Grønt flagg" og  "Miljøfyrtårn".  Det var også god tid til å dele tips og ideer barnehagene imellom. Miljøarbeid er både på driftsnivå, altså hvordan vi i vår hverdag har gode rutiner og jobber for å ha en bærekraftig drift gje

Vi vil snakke om tilrettelegging for inkludering - hva innebærer det?

I det kommende 0-6 nettverket vil vi snakke om tilrettelegging for inkludering og om hvordan vi kan samarbeide for å få en mer inkluderende praksis i barnehagen. Vi har også denne gangen med oss alle barnehagene, spesialpedagogene, Mobilt team og PP-tjenesten i 5 ulike geografiske nettverk.  Påmeldingslenke og program finner deltakerne på teams. Som kjent er det fint å være påkoplet og litt forberedt før man kommer på nettverk. Her er en liten dansk filmsnutt som kan sette deg på noen tanker om hva som skal til, for at vi kan snakke om det noen kaller INKLUSJON, andre kaller DELTAKELSE,  eller INKLUDERING.  Psykolog Jørn Nielsen snakker om tre byggesteiner for at vi kan snakke om reell inklusjon:  Velkommen på 0-6 nettverk! 

Debatt om samtaleverktøyet "Kroppen er min"

  Kristiansand kommune har siden 2018 hatt et samarbeid med Inger Lise Andersen og Siri Søftestad i forhold til en kursrekke om Traumebevisst tilnærming og kunnskap om vold og overgrep mot barn. Alle ansatte i kommunens barnehager har fått tilbud om dette basiskurset, og det har foregått et kompetanseløft, både i kommunale og private barnehager. I tillegg til basiskursene har det vært kursing av "ferdighetstrenere" som har fått ekstra opplæring i samtaleverktøyet "Kroppen er min". Barnehagene bruker dette verktøyet i  samlingsstunder, som oftest med de eldste barna i barnehagen. Utdanningsnytt.no har publisert en artikkel, basert på funn i en masteroppgave,  av Cecilie Skogstad Flatebø;   Bruken av verktøyet «Kroppen er min» kan føre til at barns normale seksuelle utvikling blir definert som unormal (utdanningsnytt.no) Her framkommer kritikk av "Kroppen er min", hvor hun mener å ha funnet negative bivirkninger ved bruk av samtaleverktøyet. Det er viktig at

Nytt fra UDIR i forbindelse med nytt barnehageår

I anledning nytt barnehageår har UDIR samlet nyttige nyheter om barnehagedrift  på sine hjemmesider. Du finner siden her her; Nytt fra UDIR Her finner du litt om regelverk, oppdateringer i lovverket, og annen relevant informasjon. Siden oppdateres fortløpende. Nytt i år er at de har samlet gode ressurser som kan være til hjelp for barnehagene i arbeidet med flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen, eksempelvis samtaleguide om barns morsmål, rutiner rundt bruk av tolk og en liten tegnefilm på mange språk, som forklarer hvor viktig det er for barn å gå i barnehage. Ressurser om flerspråklige barn og flyktninger i barnehagen Film om å gå i barnehage, på 10 språk

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o

Med ønske om en helt fantastisk sommer!

Sommerhilsen til barnehagefolk   Snaaart er det ferie for alle! Etterlengtet nok en gang, etter enda et år preget av uforutsigbarhet, og kriser som har overlappet hverandre. Like etter at samfunnet åpnet seg etter pandemien, brøt en grusom krig ut i Ukraina, med sterke bilder og synsinntrykk på alle skjermer, og mye følelser og spørsmål som veltet opp i oss alle, store som små. Samtidig har sykefraværet vært skyhøyt i barnehagene, til og med Adecco måtte melde pass, og det har vært utfordrende å skulle møte en hverdag som virkelig krever litt ekstra, samtidig som at store deler av det faste personalet var ute av drift rett som det var.    Men, det er lenge siden det ble slått fast at de virkelige superheltene jobber i barnehage, og vi vet, at på tross av svært varierende og tidvis dårlige rammevilkår, så klarer dere som oftest å levere gode dager, skape fine hverdager med spennende opplevelser og omsorg for barna. Det er så viktig! Ungene våre har bare en barndom, og det er dere veldi