Gå til hovedinnhold

Innlegg

Barns deltagelse i barnehagen

«Krev ikke venn, at jeg skal gåten klare; jeg spørger helst; mit kald er ej at svare», skrev Ibsen i diktet «Min kære venn».

I barnehagen er det ikke så viktig å ha de riktige svarene, men å møte barn med spørsmål, undring, engasjement og varme. Det handler om voksnes holdninger og væremåte i møte med barn. Muligens dreier det seg mer om deltagelse enn det ofte vanskelige og noe misforståtte begrepet medvirkning, som lett kan begrenses til at barn skal bestemme dette og hint…

Det handler om et syn på barn som i 2014 ble forankret i Grunnloven §104, hvor det understrekes at barn har krav på respekt for sitt menneskeverd. De har rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. Deres mening skal tillegges vekt i overensstemmelse med deres alder og utvikling. Barns beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som berører barn. Barn, uansett alder og livssituasjon, fikk gjennom denne paragrafen en anerkjennelse fra det offentlige.

Formålet i Rammeverket for kva…

Kunst til barna - kunst i barnehagen

Havåsen barnehage, som stod ny i fjor høst, har fått kunst på veggene inne og på et digert fjell ute. Tema ute er makrell i stim, noe flere barn i barnehagen har god kjennskap til. To gutter som er mye ute på fisketur med bestefar stod og snakket sammen mens de betraktet fjellveggen som rammer inn deler av barnehagen. Fjellsikringen av stål kan til forveksling ligne et fiskegarn og dette har inspirert kunstner Ylve Thon. Fjellsikringsnettet har fått montert på en stim med makrell, og guttene fikk ikke dette til å stemme... - makrellen skal jo være i sjøen! Det hadde de jo sett mange ganger!?!  Vi gjetter at barna på Havåsen vil få inspirasjon til å leke både fisketur og makrell i stim, selv om fisken ikke er ved sjøen.  Barna har også egen båt på lekeplassen som de kan dra ut med, og under fjellveggen er det plantet "tang og tare" som skal klatre oppover fjellet.   Inne er det også kunst. To friser (som betyr langt bilde) er montert og skal være til glede for personalet, fore…

Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap

Regional ordning er statens nye grep for å utvikle barnehagetilbudet likeverdig og av høy kvalitet. Etter vi fikk ny Rammeplan kom en ny Strategi for framtidens barnehage der denne ordningen er omtalt. Barnehagebasert kompetanseheving, det er sånn vi skal gjøre det nå. I partnerskap med UH sektor. Hos oss blir det Universitetet i Agder. Barnehagesektoren skal samarbeide og måten vi skal gjøre det på skal være BARNEHAGEBASERT. Nå er det ikke hver kommune for seg, eller akademia på den ene siden, og praksisfeltet på den andre. Vi skal samarbeide, samordne oss og samskape. (Flere fine ord på S?) I Kristiansand knytter vi Rekomp og kompetanseutvikling til Rammeverket. Det kan du lese mer om HER!  Se også Blogginnlegg om rammeverket her. 
Hva betyr da barnehagebasert?  Barnehagebasert kompetanseutvikling innebærer at barnehagen, med ledelsen og alle ansatte, deltar i en utviklingsprosess på egen arbeidsplass. Hensikten er å utvikle barnehagens samlede kunnskap, holdninger og ferdigheter og b…

Sommerhilsen til alle ansatte og ledere i Kristiansands-barnehagen.

Vi er snart i midten av juni. Som vanlig er dette siste innspurt av et barnehageår. Ellers er det også mye som ikke er vanlig. For det første er vi blitt en ny kommune. I løpet av høsten brukte vi mye tid på å forberede oss på sammenslåingen. Vi har tatt med oss ulike kulturer og strukturer fra hele barnehagefeltet i våre tre gamle kommuner og fra 1. januar 2020 ble vi samlet. Det har vært små og store endringer for oss alle. Rammeverket for kvalitet og mestring er vårt faglige fundament og vi har økt fokus på hvordan vi sammen med andre skal løse samfunnsflokene våre knyttet til barn i sårbare og utsatte situasjoner. 
Ledergruppa i Oppvekst og den nye staben hadde formelt vært i sving i to og en halv måned, da vi plutselig skulle stenge barnehagene 12. mars. Fra da var vi alle i en helt ny situasjon som vi aldri hadde vært i før. Vi fikk nye ord som koronasveis, koronafast, søringkarantene, sjokkdigitalisering, hytteskam og flyskam. Plutselig måtte alle leve livene sine på en annen m…

Snakk med meg davel!

NY PODKAST om "Kommunikasjon og bekymringssamtaler om vold og overgrep med barn i barnehagen".
Barnehagenettverket i region Kristiansand har fått midler fra Fylkesmannen til kompetanseutvikling. Alle kommunene i Region Kristiansand har de siste årene hatt fokus på dette temaet og gjennomført til dels store kompetansehevingsprogram. I Kristiansand har nærmere 2000 ansatte i barnehagene fått grunnleggende kompetanse på temaet. I tillegg til dette, har fokus vært å gi pedagogene verktøy for å gå tilbake til barnehagen å øve på de vanskelige samtalene som ofte bare dukker opp i samvær med barn. Nå har Barnehagenettverket brukt midlene til å produsere i alt fire episoder i en podkast som tar opp nettopp dette.

- Hvordan kan jeg bli den trygge voksne som snakker med barn om det jeg er bekymret for – spesielt når bekymringen kan handle om vold og overgrep?
- Hva gjør vi i dag, og hvordan kan vi bli bedre til å oppdage og utforske sammen med barnet – for så å handle på det som kom…

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Smittevern i barnehagen - lure løsninger og smarte grep!

Kristiansandsbarnehagen har en delekultur. Slik bygger vi fellesskap og kapasitet. Når vi står overfor en utfordring, så deler vi på gode ideer og smarte løsninger.

Mandag 20.april startet barnehagene opp igjen etter å ha vært stengt ned i flere uker. En smittevernveileder skulle gi barnehagene de nødvendige råd for å igangsette trygge barnehagetilbud for barn og ansatte. Kommunen har også utgitt et tillegg til denne veilederen og barnehagene brukte dagene godt, fra veilederen kom, til åpningen. Barnehagefolket har med stor entusiasme planlagt dette. Motto har vært at vi kan få til mye med positiv innstilling og god kommunikasjon. Barnehagene opplever at foreldre viser stor forståelse for ulike tiltak og at barna er glade for å få leke med vennene sine igjen.  Her er noen av de gode tipsene og rådene som kom fram når barnehagene skulle dele: 

Informasjon og organisering:
Tydelig informasjon om oppmøte-tid og sted til foreldre slik at barna blir levert og hentet uten for mye kontakt med …