Gå til hovedinnhold

Innlegg

"Hvis klær kunne fortelle". Se utstillingen i uke 38 og 39

Vi minner om utstilling som står i byhallen i Rådhuskvartalet i ukene 38 og 39. Vi anbefaler sterkt å benytte anledningen, gjerne sammen med kolleger eller en gruppe skoleelever. Det er anbefalt for barn fra 6. trinn. Et besøk med en skoleklasse kan gjerne involvere helsesykepleieren på skolen eller andre gode voksne.  

e-læring om traumebevisst tilnærming og seksuelle overgrep

Kristiansandbarnehagen har i disse dager fått tilbud om å benytte e-læring i arbeidet med å øke kompetansen om traumebevisst tilnærming og fenomenet seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt. E-læringen bygger på arbeidet med dette temaet som startet med nye krav i ny rammeplan 2017 .  Det er Inger Lise Andersen, Barnefokus Sør og Siri Søftestad, Reddesmå som har ansvaret for det faglige innholdet i e-læringen. Disse to har vært Kristiansandsbarnehagens samarbeidspartnere i mange år og siden 2017 aktivt i denne satsingen. De to kan etter hvert veldig mye om barnehagehverdagen i tillegg til sitt eget fagfelt.   Seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt Kurset går grundig inn i grunnforståelse for krenkelsesrelasjoner og hvordan forstå og bekjempe de tabukrefter som virker når det gjelder seksuelle overgrep. Det drøftes hvilke konsekvenser dette får på barn, både på kort og lang sikt. Det er også tatt med et tillegg om barns naturlige kroppsnysgjerrighet som en del av den kompet

Hør mer om SELMA, et praksisrettet kompetanseløft om livsmestring i barnehagen

Denne høsten får barnehagene i Kristiansand en unik sjanse til å delta i et forsknings- og utviklingsprogram som retter seg mot de eldste barna i barnehagen. Det skal handle om å utvikle og teste ressurser som konkretiserer Rammeplanens innhold om livsmestring og helse.  SELMA står for samspill- engasjement - livsglede - mestring og anerkjennelse og er unikt fordi både studie for pedagoger og tilgang på ressurser er allerede finansiert. Bak prosjektet står Universitetet i Stavanger og Kristiansand er invitert med fra høsten 2024. LES MER OM PROSJEKTET HER!  Alle pedagoger i Kristiansandsbarnehagen skal ha fått invitasjon til et eget teams møte tirsdag 29.08.2023. Der vil UiS informere om hva som kommer for oss i  Kristiansand og hvilke kompetansemuligheter dette kan gi den enkelte pedagog og barnehage som deltar i forskningen. Alle pedagoger som er nysgjerrige på dette oppfordres til å delta. 

Oppstart av nytt barnehageår 2023

Da er de fleste av oss i gang igjen etter sommerferien. Barnehagene starter opp med nye barn og uten de barna som var en del av grunnstammen i vårens barnegrupper. De kommunale barnehagene har innført en ny rutine for oppstart som skal gjelde fra i høst, også kalt foreldreaktiv tilvenning. Rutinen innebærer blant annet tilrettelegging for 2-3 besøk i barnehagen før sommeren og at foreldrene er tilgjengelige for barnet sitt hele første uka under oppstarten. Det er også gitt råd for ukene videre og hva som kan være gode praktiske tilnærminger til avskjed og henting og det legges stor vekt på foreldrenes betydning for en god overgang. Her kan du lese mer om kommunal rutine for oppstart! FUB (foreldreutvalget for barnehager har noen gode råd til foreldre om oppstarten . Les mer på FUB om oppstart i barnehagen her!  Oppstartsamtalen Den første foreldresamtalen er viktig for å etablere en god dialog med foreldrene. I vår egen språkstandard ligger noen punkter til bruk i denne samtalen . No

Sommeren har allerede vart en stund, og nå nærmer det seg ferie!

Juni har vært varm og mild, med hetebølge, badeliv og lange, lyse sommerkvelder. Nå står juli for tur, selve feriemåneden, og de av oss som følger med på yr.no, ser at også det norske ferieværet er i rute, ferien kommer med regnbyger i år, for så vidt nokså normalt. Kanskje er det ikke så farlig? Regnvær begrenser jo mulighetene for ganske mange tradisjonelle sommeraktiviteter, og gjør det  legitimt å slappe helt av, uten dårlig samvittighet. Og, det blir som det blir, vi er veldig heldige som skal ha fri. De aller fleste har mindre økonomisk spillerom denne sommeren, og mange skal "bare være hjemme". Noe som er et godt utgangspunkt for å å vimse rundt og gjøre ingenting, etter enda et hektisk år i barnehagene. Latmannsliv i eget nærmiljø uten planer, avtaler eller oppgaver som haster, er ofte vel så avslappende som å være på reisefot, stadig travelt på farten. Hverdagen er travel i barnehagene, selv uten pandemi og ekstraordinære tilstander. Parallelt med det som alltid er i

Små barn av regnbuen

"Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering" (Lov om barnehager). I barnehagene våre går det barn som er forskjellige på mange slags måter. Barn fra alle verdens hjørner, som ser ulike ut, har forskjellige morsmål, og som vokser opp i et mangfold av varierte familier. Noen bor sammen med mamma og pappa, andre med to mødre, noen sammen med bestemor, andre kanskje hos en fosterfamilie. I samfunnet vårt lever alenemødre, alenefedre, kjernefamilier og storfamilier med tallrike søskenflokker side om side. Noen tror på Gud, eller  Allah, andre er kanskje buddhister, og noen har nok med å tro på seg selv. Sånn er verden i 20

Ledelse av kompetansearbeid i barnehage og skole

Ledere i private og kommunale barnehager var invitert til å møte Sylvi Lillejord torsdag 8. juni. Lillejord har forsket på utdanning og kompetanseutvikling på ulike nivå og i ulike institusjoner i en årrekke. Hun leder et evalueringsarbeid for kompetanseordningene i Region Vest (som vi er en del av). Hun var invitert for å snakke om "ledelse av kompetansearbeid i barnehager og skoler", og dagen var delt i to. Først snakket hun til barnehagelederne, så møtte hun skolelederne i Kristiansandsskolen.  Lillejordet ledet ekspertgruppen som skrev "En skole for vår tid" der man blant annet sier at kvalitet i skolen (og barnehagen) i stor grad handler om HVORDAN man utfører sitt arbeid i barnehage og skole. At man gjør bestemte ting er lett å etterprøve,- "ja det gjør vi og det gjør vi", men  enda viktigere er det hvordan tingene blir gjennomført. Hennes fokus på prosesskvalitet og undersøkende tilnærming ble godt tatt imot av barnehagefolket.  Sylvi Lillejord