Gå til hovedinnhold

Innlegg

Min mamma diktet ofte fortellinger for meg. Jeg gjorde det samme da min datter var liten.

Hvordan kan barnehagen og hjemmet samarbeide om utvikling av barns morsmål? Vil du vite mer om hvordan et godt samarbeid mellom hjem og barnehage kan styrke flerspråklige barns språkutvikling? Gode relasjoner, bøker og historiefortelling er ingredienser i et slikt samarbeid. Bruk av tolk som gjerne har god kunnskap om kulturbakgrunn, er også av stor betydning, sier Åshild Jensen fra styrketjenesten ved Kongsgård barnehagesenter, i en artikkel publisert ved Universitetet i Stavanger. Her kan du lese mer om dette. Sjekk også ut disse inspirasjonsfilmene hvor foreldre og barnehagebarn leser sammen på ulike morsmål. 

Finn kunnskap om din egen barnehage

Ved å gå på oppdagelsesreise i barns egen kunnskap om hverdagen i barnehagen kan du finne en gullgruve av innsikt og forståelse som kan hjelpe barnehagen i arbeidet med bedre kvalitet.   Det danske EVA,- Danmarks evalueringsinstitutt, utvikler ofte verktøy og produserer artikler som går rett inn i barnehagens praksis. De sier i denne artikkelen : Børnenes perspektiver er en guldgrube af viden, der gør os voksne klogere på, hvordan de oplever deres læringsmiljø og som vi derfor kan bruge til at møde børnenes behov. Gjennom systematisk arbeid leter barnehagen etter barnas egne perspektiv og hva som er viktig for at barn skal ha gode hverdager i barnehagen. I Kristiansandsbarnehagen har vi denne høsten jobbet med ulike sider ved barns perspektiv og ulike måter å hente inn dette på. Derfor synes vi det var fint å få presentere denne systematiske måten å jobbe med barneperspektivet på, fra våre venner i Danmark. Verktøyet kalles Barnemosaikker og henspiller på de ulike brikkene som til samm

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Stilling ledig i Oppvekst, Kristiansand kommune

Kommunalområdet oppvekst i nye Kristiansand lyser ut stilling som rådgiver på barnehagefeltet. Oppvekst viderefører et mangeårig arbeid med fokus på inkludering, der formålet er at alle barn og unge skal oppleve at de er inkludert i fellesskapet. Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling, god tverrfaglig innsats og organisasjonsutvikling er sentrale fokusområdet i dette arbeidet. Hovedoppgavene som rådgiver i stab for fag og utvikling vil være å bidra i kommunalområdets kvalitets- og utviklingsarbeid med særlig vekt på barnehageområdet. Er dette noe for deg? Les mer om krav til stillingen og andre opplysninger HER! Søknadsfrist 20.12 2020

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn , sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder.  De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba rnehagene. Aktivitetsplikten betyr at: Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en

Nå starter barnehagenettverkene i regional ordning!

Barnehagenettverk - hver barnehage deltar med leder og en ressursperson på fag 2- 3. november har barnehagenettverk Øst vært på Fevik på samling. Dette er den første formelle samlingen i den regionale ordningen for barnehagebasert kompetanseutvikling. Samlingene for barnehagenettverkene Sentrum Nord, Vest 1, Vest 2 og Lund kommer på løpende bånd de kommende ukene.  Programmet på den første dagen er organisasjonslæring. Det handler om arbeid i nettverk- både forventinger til deltakelse og arbeid i  i barnehagenettverkene våre. Like viktig er fokuset på hvordan  alle jobber med kvalitetsutvikling i sin egen barnehage. Det handler om egen lederidentitet, kultur og struktur i egen barnehage og at Kristiansands-barnehagen er et samlet lag! Her bygger vi vår kultur og struktur på vårt eget Rammeverk for kvalitet og mestring . Dag to var det inkludering og barns perspektiv på programmet. Vi gikk gjennom ny barnehagelov, Trygt og godt barnehagemiljø . Vi holder på å lage en lokal veileder for

Det vanskelige ordet INKLUDERING

Inkludering brukes i dagligtalen med den største selvfølgelighet og har en god klangbunn i samfunnet. Verre er det når det vi ser nærmere på motstykket til inkludering; ekskludering, eller utenforskap om du vil. I det øyeblikket barn eller foreldre gir utrykk for at barnet ikke er en del av felleskapet, settes mange følelser i sving. Vi har alle et ønske om at ethvert barn skal være inkludert i barnehagen, men hva betyr det egentlig i praksis? Opplever barnet selv å være en betydningsfull person i fellesskapet i barnehagen, eller er det bare vi voksne som synes det ser slik ut?  Det er så lett å definere på barns vegne. Kristian er så sosial sier vi gjerne, han leker masse med andre barn , men hva vet vi om hva Kristian selv opplever? Blir han savnet og spurt etter når han borte fra barnehagen? Hvilken rolle har han i gruppen og i leken? Det kan være forskjell på å delta i lek, og å føle at en er en del av felleskapet.  V ennskap er ikke bare å være sammen, de t bygger på valgfri