Gå til hovedinnhold

Innlegg

TAKK for innsatsen, skikkelig god sommer!

  NÅ skal det smake med sommer!   Ingenting er som juni, - helt i startgropa på alt det gode, vi lever enda i håpet om at akkurat denne sommeren skal bli fantastisk, med varme dager, lyse netter, og sommeropplevelser som kan bli nydelige minner å varme seg på utover høsten . Barnehageansatte har blitt klappet fram dette året, hyllet som superhelter i første linje i koronakrigen. Fullt fortjent, at dere gjør verdens viktigste jobb, korona eller ei- det har vi visst lenge. Vi legger bak oss et år helt utenom det vanlige. Barnehagene har vært åpne uansett hvordan smittetrykket har vært, gul drift, men absolutt grønne forventninger til tilbudet. Kohorter, avstand, håndsprit og nistebokser, slalåmgjerder på lekeplassen og foreldre i kø utenfor garderoben. Pauseavvikling i puljer og fagsamlinger på Teams. I barnehagen jobber det flinke jenter og gutter, de hiver seg rundt og gjør det beste ut av nær sagt enhver situasjon. Noen barnehager har hatt hyppige karantener, et nært forhold til

Regional ordning - nå som film!

Dette er en kort introduksjon til Regional ordning og hvordan barnehageeiere og -myndighet, sammen med UiA,  tenker å legge til rette for  å styrke kvaliteten i barnehagene.    Noen fakta om ordningen Rekomp nettverket har, sammen med UiA  utviklet et partnerskap for gjensidig læring mellom teori og praksis. Disse kommunene er med:  Lindesnes Vennesla Iveland Birkenes Lillesand Kristiansand  I disse kommunene er det rundt 200 barnehager som alle deltar i nettverk. Sammen med andre barnehager utvikler vi nettverkene til å bli en støtte for det barnehagebaserte arbeidet. Nettverkene skal bli en ladestasjon for utvikling av kvalitet.  Det er Statsforvalteren som deler ut midler til arbeidet, basert på en felles plan. De har også ansvar for å koordinere arbeidet i Agder med de tre kompetanseordningene, Kompetanseløftet, Dekomp og Rekomp.  Regional ordning er ikke et forbigående prosjekt, men en ordning som etableres. Den er igangsatt for å få Rammeplanen til å etterleves i store og små bar

Vi ønsker å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige!

Kristiansand kommune har satt i gang et prosjekt hvor målet er å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn.  Det kan være mange ulike grunner til at  barna ikke går i barnehage, men all erfaring viser at det er viktig for dem å ha et barnehagetilbud. Dette fremmer språkutvikling og sosial kompetanse, inkludering og danning av vennskap. For barna er det en god start på utdanningsløpet, de blir sett av andre voksne, og for foreldrene gir det mulighet for aktivitet på dagtid. De kan enklere komme inn i arbeidslivet, det blir lettere å bli kjent med det norske samfunnet ,og bidra. Prosjektgruppa består av rådgivere Gudrun Svensson; Mariann Stephansen og Mariann Solheim, samt Birgitte Spikkeland i 10% stilling, fagleder i Kongsgård barnehagesenter.  Vi jobber for, på ulikt vis, å få ut god informasjon på mange språk, bli kjent i de ulike miljøene, og nå ut til flest mulig før neste hovedopptak, med info men også med praktisk hjelp til å søke. Det er også viktig å understreke a

Barnehagebasert utviklingsarbeid, hva er det?

Barnehagebasert utviklingsarbeid, hva er det?  Fra høsten 2021 skal de lærende nettverkene i Kristiansandsbarnehagen jobbe med barnehagebasert utviklingsarbeid gjennom regional ordning/ REKOMP. Dette skal gjøres med UiA som utviklingspartner. Denne måten å jobbe på skal være en rød tråd i nettverkene framover.  Nå skal utgangspunktet for utviklingsarbeidet komme fra barnehagene selv, og det skal etableres et  samarbeid mellom barnehagene som skal bidra til at de inspireres og lærer av hverandre. Det er barnehagens behov som skal være utgangspunkt for tema og tempo i arbeidet og det er en forutsetning at alle ansatte i barnehagen skal inngå i utviklingsprosessen.  Ordningen med barnehagebasert kompetanseutvikling er igangsatt sentralt, men skal utføres ut fra lokale behov. I motsetning til en del andre reformer er det her gitt sterk styring til praksisfeltet og en forutsetning for det hele er at vi samarbeider med Universitet eller høyskole. De skal også lære av denne måte å jobbe på, o

Nye kompetansepakker tilgjengelig på Udirs hjemmesider

Nytt støttemateriell til arbeidet med trygt og godt barnehagemiljø Nå finner du ny støtte til å jobbe med trygt og godt miljø i barnehagen, på Udir sine hjemmesider. Kompetansepakker (udir.no) Kompetansepakken skal bidra til en kollektiv kompetanseheving om barnehagemiljø, og gir støtte til å reflektere over egen praksis. Det er publisert to moduler nå, og det vil komme mer innhold etter sommeren. Kompetansepakkene er tilgjengelige for alle. Disse kan være fine å bruke i personalgruppa, for å jobbe systematisk med et bedre læringsmiljø. Det er små filmer til refleksjon , innføring i regelverk og plikter, samt godt fagstoff. Det er også lederstøtte, som gjør det enklere for ledere å gå i gang med dette arbeidet.

BTI- arbeidet skal nå i gang i barnehagene!

Bedre Tverrfaglig Innsats   (BTI) skal; Komme i kontakt med barn, familier barnehage, skole og fritidsarena på et tidlig tidspunkt og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging, gi barn og familier den hjelp og støtte de har behov for uten oppfølgingsbrudd. Barnehagene skal nå bruke BTI-modellen til å systematisere arbeidet rundt barn de av ulike grunner har en uro for. BTI er en samhandlingsmodell som skal bidra til tidlig, samordnet innsats og brukermedvirkning. Modellen har 4 nivå, hvor nivå 0 og 1 peker på barnehagens arbeid med godt læringsmiljø. Nivå 2 og 3 peker på tverretatlig samarbeid mellom to eller flere tjenester. Det opprettes en Stafettlogg  Kristiansand kommune - Stafettlogg , med referat fra det løpende arbeidet, som et bindeledd mellom de ulike nivåene. Det ligger mye nyttig informasjon på kommunens nettsider  Kristiansand kommune - Bedre tverrfaglig innsats (BTI)  , og vi oppfordrer dere til å "klikke dere litt rundt" for å gjøre dere kjent med mo