Gå til hovedinnhold

Innlegg

Kvalitet i barnehagen - vennskap og lek

Rekomp- Barnehagenettverket 24.11.22 handlet om kvalitet i barnehagen. Det gjør for så vidt alle nettverkene våre i en aller annen form, men denne gangen hadde vi kvalitet som overskrift. Kvalitet i barnehagen, hvilken betydning har det? Hva sier forskningen og hvordan jobber barnehagene med kvalitet? Der fikk vi praksiseksempler fra Trollhaugen barnehage og Lindtjønn- og Rødhette FUS barnehager. Eva Mila Lindhardt, UiA, viste blant annet til GoBaN prosjektet og Børhaugutvalgets rapport  for å ramme inn betydningen av kvalitet. Alle vet vi at gode barnehager er bra for barn, og forskningen understøtter det, men det er også sånn at mindre gode barnehager i beste fall IKKE gjør en forskjell for barns utvikling, hverken den ene eller andre veien.  Med topp oppmøte og kaos i gruppeinndelingen, kunne vi konstatere at alle barnehagene hadde prioritert hardt for å få med seg dette nettverket. Vi ønsker alle å utvikle kvaliteten i barnehagen, og vi behøver jo ikke være dårlige for å ønske å b

Vil du hjelpe? Gjenbruk og hjertevarme!

FVNs juleaksjon er i år et samarbeid med Kristiansand kommune- Kristiansandsbarnehagen. Det settes fokus på barn som fryser, i familier hvor økonomien er så dårlig at en ikke har råd til å kjøpe varme klær. FVN organiserer innsamling av klær, sorterer disse, og lager klespakker som kjøres ut til barnehagene. Barnehagene kartlegger behovet hos barn og familier, og deler ut klespakkene til dem som trenger det. Vil du være med å hjelpe?  Trykk her for å registrere deg   De som har rene klær i god stand  å avse, registrerer seg i linken, og setter klærne utenfor døren, mandag kveld 21.11. Disse hentes i løpet av natten. Dette er et flott tiltak som går direkte til dem som trenger det mest- men det er også et godt eksempel på bærekraftig praksis. Barnehagene er forpliktet, både i Rammeplan og kommunens klimahandlingsplan til å sette fokus på bærekraft. Gjenbruk er et veldig godt eksempel på dette. Vi ønsker å bidra til å fjerne "skam" knyttet til å arve eller få klær fra andre, de

Er det god stemning i barnehagen?

0-6 nettverket har hatt stor felles samling for de fem "bydelene" (familiens hus) som vi er delt opp i. Deltakerne var som vanlig barnehagene, spesialpedagogene og PP-tjenesten, og denne gangen var det Pål Roland som ledet oss gjennom dagen med små foredrag og refleksjoner i gruppe. Dagen handlet om hva vi selv må gjøre for å få til endringer, og hva inkluderende praksis faktisk består av.  For hva kjennetegner inkluderende praksis på organisasjonsplan? Pål Roland mente at de fleste av oss kunne kjenne igjen dårlig stemning og lite inkluderende praksis når vi stod i en slik situasjon. Han oppfordret til og med til å gå hjem, og som et eksperiment, prøve å skape dårlig stemning.... "det vil ikke ta lang tid før du lykkes!"  Så hva er det man gjør når man gjør det motsatte - når man skaper en inkluderende praksis? Jo, man deler opplegg, inviterer til samarbeid, framsnakker osv. Man gir anerkjennelse som får folk til å vokse og bli motiverte for den jobben vi står i, -

Pedagogisk refleksjon, vi lanserer e-læring i PA og SMTTE!

  ENDELIG! Mange har etterspurt opplæring i Pedagogisk Analyse og SMTTE, og nå er vi stolte over å lansere e-læring som favner begge modellene. Kurset ligger på KS læring, og er tilgjengelig for alle, private og kommunale. Her er direkte link:  PA og SMTTE Kurset fungerer slik at man  må  gjennom første og tredje del, samt enten PA eller SMTTE i hoveddelen for å få kurset registrert som fullført. etter gjennomført kurs kan man laste ned kursbevis;) Vi håper dette er nyttig for dere! Stor takk til Sigurd Eliassen, Kari Bie, Steinar Seim og Helle Schiøtz som har bidratt med kunnskap og ressurser!