Gå til hovedinnhold

Innlegg

Velkommen til barnehagen! Vi vil rekruttere flere minoritetsspråklige barn til barnehagen!

Det er veldig viktig å begynne tidlig i barnehage for å lære språk, få venner, og bli inkludert i det sosiale fellesskapet. Det er mange årsaker til at minoritetsspråklige barn ikke går i barnehage, det kan være økonomi, mangel på barnehageplass i nærmiljøet, hyppig flytting og vanskelig bosituasjon, kulturelle aspekter, og foreldre som er hjemme på dagtid. Likevel vet vi at det er viktig å gå i barnehagen, for å legge et godt grunnlag for videre skolegang. Når barna går i barnehagen, er det lettere for foreldre å gå på skole, eller søke jobb.  Vi har det siste året hatt en prosjektgrupppe i Kristiansand som har jobbet med ulike tiltak vi kan iverksette for å øke barnehagedeltakelsen blant minoritetsspråklige barn.  Nå har vi laget en informasjonsfilm om barnehagen som er spilt inn på fire språk, urdu, arabisk, polsk og somali . Disse kan deles og brukes for å informere om barnehagelivet, og minne om søknadsfristen 1.mars Filmene finner du her;  Velkommen til barnehagen! - YouTube

En by for alle - der alle er inkludert i felleskapet

I uke 6 som er fra 7. til 13. februar er det markering av EN BY FOR ALLE! Over hele Kristiansand kommune markeres en hyllest til mangfoldet, hos frivillige organisasjoner ulike bedrifter og institusjoner og mange av de kommunale tjenestene og selvfølgelig, -barnehagene! Barnehagene møttes nettopp til en liten pepp-talk om hvor viktig det er at alle barn opplever at de er inkludert i felleskapet og hvordan vi kan sette ekstra fokus på dette under En by for alle. Her er vi midt i rammeverket for kvalitet og mestring og det formålet vi jobber for i hele oppvekstsektoren. Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og unge. Fellesskapene skal kjennetegnes av respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer. Forskjellighet og mangfold må ses som verdi, styrke og ressurs. I et nylig møtet med barnehagene delte vi erfaringer, tips og ressurser som kan være til hjelp for barnehagene i en slik markering. Eva Hauger Gjersvold delte leserinnlegget til Max , 16 år som lurer på hvorfor vi t

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Refleksiv dialog - et verktøy i arbeid med kvalitet og utvikling

I barnehagenes arbeid med å utvikle kvalitet er det mange verktøy som kan være nyttige for å få hele personalet med. Refleksiv dialog er et slikt verktøy. Barnehagene legger ofte opp til å reflektere omkring sentrale temaer, både i planlegging og i evalueringsarbeidet. I denne 7 minutters filmen får du en kort innføring i hvordan barnehagen kan bruke refleksiv dialog, blant annet til å finne tiltak i forhold til et tema de vil jobbe videre med.  Det handler om å legge til rette for at man kan lytte til hverandre og få alle til å knytte egne kunnskaper og erfaringer opp til de tema som kommer fram for så å komme fram til det man har felles og vil gå videre med.  

Revidering av Årsplan-mal, Workshop

Det er på tide å revidere årsplanmalen, for å gjøre den mer brukervennlig for barnehagene, og oppdatert i forhold til styrende dokumenter. Den 15.11 arrangerte vi workshop på rådhuset, med representanter fra barnehagene, både pedagogisk leder, styrer og enhetsledere. Vi tok utgangspunkt i den eksisterende malen, og reflekterte rundt hva som er bra, hva som ikke lenger er så aktuelt, og hva vi ønsker å ha med videre. Det er viktig at årsplanmalen reflekterer Rammeplanen, at noe er felles for alle i Kristiansandsbarnehagen, og at den enkelte barnehage samtidig får rom til å beskrive egen praksis. Deltakere på workshopen var Janka Isabella Hagen fra Ravnedalen Monica Ommundsen  fra Eventyrheia, Liv Torsvik fra Roligheden gård, Hanna MoWiig fra Hellemyr, Anita Haugen fra Taremareskogen og Guri Mortensen fra Veslefrikk.

Digital super-praksis i Kristiansandsbarnehagen

DAB konferansen er nettopp gjennomført i Kristiansand. En dag med foredrag og workshop fra inn og utland. Nasjonale og lokale kolleger har delt av sine erfaringer på god barnehagepraksis. Fellesnevneren er hvordan de har inkludert ulike digitale verktøy og medier i arbeidet. Vi har hørt om alt fra barns lek etter klassisk musikk og arbeid med filosofiske spørsmål, til forming med modellkitt eller formidling av litteratur. Fellesnevneren har likevel vært digitale verktøy som løfter opplevelsen eller gir leken en ny dimensjon.  DAB konferansen var Kristiansand sin 3. og antagelig siste. Pådriverne som har stått bak konferansen, Omar Mekki og Nina Bølgan, gir seg etter 11 år. Heretter må vi antagelig holde tak i dette på egen hånd.  Men DAB konferansen har lagt noe igjen etter hver gang vi har vært vertskap for den. Det har nemlig vært et krav at vi finner fram til lokale forelesere i paralellsesjonene. Dermed har vi måtte finne og utfordre, kompetente, lokale barnehagefolk. Dette har før

Bygg opp digital kompetanse i barnehagen!

Etter flere utsettelser er endelig DAB konferansen på gang. Også denne gang kommer konferansen til flere byer i Norge, blant annet Kristiansand. 10.november er dagen og det skjer på Hotell Ernst. Kristiansand kommune er vertskap for konferansen og bidrar både i planlegging og gjennomføring. To parallelsesjoner er lokale- Både Fidje barnehage og Anne Sofie Stray fra UiA og kommunal barnehage skal bidra inn.   DAB, Digital Arena Barnehage, er møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring. DAB er møteplassen for deg som vil utvikle god digital praksis i barnehagen. Konferansen er en god anledning for å se hva andre barnehager gjør på dette feltet. Konferansen gir også mulighet for å høre mer fra både produsenter av ulike verktøy og fra Udir om hvordan de støtter opp om digitale verktøy sin