Gå til hovedinnhold

Innlegg

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o

Med ønske om en helt fantastisk sommer!

Sommerhilsen til barnehagefolk   Snaaart er det ferie for alle! Etterlengtet nok en gang, etter enda et år preget av uforutsigbarhet, og kriser som har overlappet hverandre. Like etter at samfunnet åpnet seg etter pandemien, brøt en grusom krig ut i Ukraina, med sterke bilder og synsinntrykk på alle skjermer, og mye følelser og spørsmål som veltet opp i oss alle, store som små. Samtidig har sykefraværet vært skyhøyt i barnehagene, til og med Adecco måtte melde pass, og det har vært utfordrende å skulle møte en hverdag som virkelig krever litt ekstra, samtidig som at store deler av det faste personalet var ute av drift rett som det var.    Men, det er lenge siden det ble slått fast at de virkelige superheltene jobber i barnehage, og vi vet, at på tross av svært varierende og tidvis dårlige rammevilkår, så klarer dere som oftest å levere gode dager, skape fine hverdager med spennende opplevelser og omsorg for barna. Det er så viktig! Ungene våre har bare en barndom, og det er dere veldi

Relasjonskompetanse i barnehagen

Relasjonskompetanse er et satsningsområde i mange av byens barnehager. Det er uten tvil et av de aller viktigste områdene å satse på, for å sikre barn god oppvekstsvilkår med påkoblede, nære voksne, som svarer ut barnas behov på en best mulig måte. Gode relasjoner er en grunnpilar i alt pedagogisk arbeid, og kan gjøre en stor forskjell i alle møter med små (og store) mennesker. Noen mennesker er svært gode på dette nokså intuitivt, men ellers er det fullt mulig å utvikle seg, reflektere over egen praksis, og bli stadig bedre på å møte barn på en fin måte. Det er mange ulike innfallsmetoder dersom en ønsker å jobbe med relasjoner i barnehagen. Noen fokuserer på voksen-barn relasjon, andre jobber mer generelt med relasjonskompetanse og tenker at dette gjelder i alle typer menneskemøter. Relasjonskompetanse defineres slik;  ”Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker” (Spurkeland) Flere barnehager har jobbet

Ny kursrekke i traumebevisst omsorg - og ferdighetstrening i "Kroppen er min"!

  Høsten 2022 setter vi i gang en ny kursrekke om Traumebevisst omsorg for barnehagepersonale. Inger- Lise Andersen skal i løpet av 4 kurskvelder gå gjennom følgende oppsett; Del: Traumeforståelse Del: Traumebevisst tilnærming Del: Seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt Del: Kommunikasjon mellom barn og voksne om vold og overgrep Det er også mulighet for å ta disse 4 delene som to dagskurs. Inger Lise Andersen er klinisk sosionom, og har gjennom en årrekke arbeidet med traumebasert tilnærming. Hun driver Barnefokus Sør , som tilbyr opplæring, undervisning og veiledning i forhold til vold, overgrep og traumeforståelse. Det tas utgangspunkt i hvordan barns nevrologiske utvikling skjer, og hvordan denne kan påvirkes av små og store traumer og videre hvordan dette påvirker barnets atferd. Traumeforståelse: Hvordan barndomskrenkelser påvirker nevrologisk utvikling. Denne tilnærmingen er svært relevant for alle barn, og ikke bare dem som er traumatisert. Hvordan kommer skadene til ut

Hvordan bruker vi analyse for å utvikle barnehagen?

Er det noen som ikke forstår hva vi mener med å FLiKe? Etter Læringsmiljøprosjektet FLiK er det mange barnehager i Kristiansand som kjenner verktøyet for å analysere og reflektere rundt små og store utfordringer i hverdagen, og som bruker det aktivt. Noen kaller det å ta en PA-analyse, noen sier "å FLiKE".  Å bruke tid på systematisk refleksjon før man går til tiltak, er blitt noe vi gjør i hverdagen og som vi kjenner godt. PA analyse har fått et godt feste i barnehagene i Kristiansand, på linje med SMTTE , som var tilsvarende verktøy i kommunene som var en del av IL/ Inkluderende Læringsmiljø.  FLiK og IL lever videre i Rammeverk for kvalitet og mestring, og verktøyene vi brukte da er like aktuelle i dag. Folk kommer og går i barnehagene, som andre steder og kunnskap som var etablert kan fort gå samme veien... Det er nødvendig å friske opp, holde varmt og oppdatere nye medarbeidere på det barnehagen vil at skal være GOD PRAKSIS.  Her er en podkast om Pedagogisk analyse i ba

Bærekraft i barnehagen

  Bærekraft er et naturlig fokus for alt arbeid i barnehagen . Rammeplanen slår fast; Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn . Alle barnehagene i Kristiansand skal være miljøsertifisert, enten gjennom "grønt flagg", eller "Miljøfyrtårn".  Arbeidet foregår på flere nivåer, eksempelvis gjennom gode rutiner i driften, - som søppelsortering, bevissthet rundt innkjøp, gjenbruk og matsvinn. Bærekraft kan også være pedagogisk fokus- som tema for ulike prosjekter og satsningsområder. Typisk kan være "plast i havet",  "miljøpatruljer" som plukker søppel, markering av verdens miljødag, og dyrking av egne vekster i pallekarm.  Det ligger mange gode nettressurser ute som kan være en inspir

Barnas blomsterdag!

Tradisjonen tro ble Barnas Blomsterdag avholdt torsdag 9.juni. Det er 23 år siden første gang! 420 førskolebarn barn fra 35 av byens barnehager kom med buss eller taxi til sentrum. Her fikk alle plante ut blomster i et bed i Wergelandsparken, like ved torvet. Tidligere i vår hadde de hentet småplanter på parkvesenets gartneri, som hadde fått vokse litt i barnehagen, før dagen for utplanting var kommet. Heidi fra Mosby og Lene fra Strai delte ut boller til store og små- mens de hadde fått hjelp av en kjent pensjonist til å bistå med gartnerarbeidet. Kirsti på Wergelandsveien holdt orden på alle som ville se forestilling- det var nemlig teater med Askeladden friteater i Domkirkens menighetshus.