Gå til hovedinnhold

Kartlegging i Kristiansandsbarnehagen

Høsten 2021 blir travel for Kristiansandsbarnehagen. Lederne deltar i ledernettverk (i prosjektet kommunen har med SAKOM, UiA. Det heter Handlekraftig oppvekstsektor og du kan lese mer om det HER). 

Men vi har også et samarbeid med barnehagemiljøet på UiA, der de utdanner vår kommende kolleger, barnehagelærerne! Samarbeidet er et resultat av REKOMP ,som er et virkemiddel i Strategi for fremtidens barnehage. Også her legges det opp til lærende nettverk der lederne deltar sammen med en ressursperson fra barnehagen.  

Disse lærende nettverkene arrangeres i partnerskap med UiA. I oppstarten skal hver barnehage kartlegge med ståstedsanalysen. De skal få hjelp til å analysere resultatet, både i de lærende nettverkene og ved hjelp av digitale webinar og lignende som produseres fra UiA. Etter hvert begynner et utviklingsarbeid som skal støttes av felleskapet i barnehagenettverkene. Aller først handler det om å tilrettelegge barnehagens evne til å jobbe lærende og kollektivt, legge til rette for gode møter og muligheter for felles refleksjoner i personalet.

Kartlegging
Alle barnehagene i Kristiansand har fått tilsendt en QR kode (på mail) som er inngangen til undersøkelsen for sin barnehage. Det er viktig med et godt forarbeid med de ansatte som skal svare på kartleggingen. Gjennomgang av spørsmål som kan være uklare er lurt, for å få et sant og riktig resultat. Husk også at i ståstedsanalysen er bare «grønne svar» et lite nyttig utgangspunkt. Det gir lite å arbeide med for barnehagen. Husk også at de ansatte som svarer kan bruke «vet ikke», når det spørres om noe man ikke jobber med og heller ikke vet noe om.

Det kan være lurt å se på spørsmålene før du setter i gang å svare. De finner du på Udir- HER: I Kristiansand har vi brukt disse temaene: 
  • Hovedtema
  • Tilleggstema nr.11: inkluderende praksis og tilrettelegging.
Meld fra når dere er ferdige!
Frist for å gjennomføre kartleggingen er satt til 25.oktober. Selv om vi skal gjennomføre nettverk før dette, var vi nødt til å sette en svarfrist litt fram i tid. Forarbeid til, og innhold i nettverkene vil derfor ta hensyn til at barnehagene er kommet litt ulikt i prosessen. 

Barnehagene kan ikke hente ut sitt resultat selv. Resultatene kommer i en rapport fra UiA, som har satt opp undersøkelsen. Derfor er det viktig at dere melder fra til UIA, når dere er ferdige med kartleggingen. Dette gjøres på mail til: Per. E. Garmannslund: pereg@uia.no
Alle de 96 barnehagene som deltar vil få sin egen rapport så fort det lar seg gjøre etter fristen 25.oktober.     

Lykke til! 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn , sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder.  De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba rnehagene. Aktivitetsplikten betyr at: Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en