Gå til hovedinnhold

Kartlegging i Kristiansandsbarnehagen

Høsten 2021 blir travel for Kristiansandsbarnehagen. Lederne deltar i ledernettverk (i prosjektet kommunen har med SAKOM, UiA. Det heter Handlekraftig oppvekstsektor og du kan lese mer om det HER). 

Men vi har også et samarbeid med barnehagemiljøet på UiA, der de utdanner vår kommende kolleger, barnehagelærerne! Samarbeidet er et resultat av REKOMP ,som er et virkemiddel i Strategi for fremtidens barnehage. Også her legges det opp til lærende nettverk der lederne deltar sammen med en ressursperson fra barnehagen.  

Disse lærende nettverkene arrangeres i partnerskap med UiA. I oppstarten skal hver barnehage kartlegge med ståstedsanalysen. De skal få hjelp til å analysere resultatet, både i de lærende nettverkene og ved hjelp av digitale webinar og lignende som produseres fra UiA. Etter hvert begynner et utviklingsarbeid som skal støttes av felleskapet i barnehagenettverkene. Aller først handler det om å tilrettelegge barnehagens evne til å jobbe lærende og kollektivt, legge til rette for gode møter og muligheter for felles refleksjoner i personalet.

Kartlegging
Alle barnehagene i Kristiansand har fått tilsendt en QR kode (på mail) som er inngangen til undersøkelsen for sin barnehage. Det er viktig med et godt forarbeid med de ansatte som skal svare på kartleggingen. Gjennomgang av spørsmål som kan være uklare er lurt, for å få et sant og riktig resultat. Husk også at i ståstedsanalysen er bare «grønne svar» et lite nyttig utgangspunkt. Det gir lite å arbeide med for barnehagen. Husk også at de ansatte som svarer kan bruke «vet ikke», når det spørres om noe man ikke jobber med og heller ikke vet noe om.

Det kan være lurt å se på spørsmålene før du setter i gang å svare. De finner du på Udir- HER: I Kristiansand har vi brukt disse temaene: 
  • Hovedtema
  • Tilleggstema nr.11: inkluderende praksis og tilrettelegging.
Meld fra når dere er ferdige!
Frist for å gjennomføre kartleggingen er satt til 25.oktober. Selv om vi skal gjennomføre nettverk før dette, var vi nødt til å sette en svarfrist litt fram i tid. Forarbeid til, og innhold i nettverkene vil derfor ta hensyn til at barnehagene er kommet litt ulikt i prosessen. 

Barnehagene kan ikke hente ut sitt resultat selv. Resultatene kommer i en rapport fra UiA, som har satt opp undersøkelsen. Derfor er det viktig at dere melder fra til UIA, når dere er ferdige med kartleggingen. Dette gjøres på mail til: Per. E. Garmannslund: pereg@uia.no
Alle de 96 barnehagene som deltar vil få sin egen rapport så fort det lar seg gjøre etter fristen 25.oktober.     

Lykke til! 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Ett år med Korona. Fremdeles tøffe tak i barnehagen!

Det er nå et år siden vi begynte å se alvoret i det viruset som kalles SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse" og 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. I Norge var dette nyhetsbildet 11.mars 2020 , for akkurat et år siden: "Totalt har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge. De aller fleste personene som har testet positivt er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI." Dagene følger, med store endringer i vår hverdag. Organisasjoner o