Gå til hovedinnhold

Hvordan kan vi ivareta barna våre når det er krig i Europa?

 

Det er krig i Europa, og hver dag våkner vi til dramatiske overskrifter og nedslående nyheter om stadig flere grusomheter. Dette påvirker oss alle, det hjelper ikke å være voksen når verden er et utrygt sted. Vi kjenner på angst, fortvilelse og håpløshet. Som voksne må vi likevel forsøke å støtte barna, svare på det de lurer på, legge til rette for undring og samtale, for å trygge dem så godt det lar seg gjøre. Vi har samlet noen ressurser som kan være til hjelp i dette arbeidet.

Regjeringen holdt torsdag 3.3 en pressekonferanse for barn, lenken til den finner du her;

Pressekonferanse for barn om krigen i Ukraina - regjeringen.no

NRK super har laget en informativ sending, den finner du her:

NRK Super - Supernytt

Det er ikke lett å svare på barnas spørsmål når en er usikker selv, men her har noen eksperter på politikk og samfunn svart ut spørsmål fra barn;

Blir det verdenskrig og kommer Putin til å bruke atomvåpen? Eksperter svarer. (aftenposten.no)

Også Udir har samlet støttemateriell til barnehager og skoler;

Støtte til å snakke med barn og unge om krigen i Ukraina (udir.no)

Redd barna gjør en svært viktig jobb på mange områder, og har stor kompetanse på barn i krise, her kan du lese deres veileder i forhold til hvordan en samtaler med barn om krig;

Slik snakker du med barn om krig - Redd Barna

Det er viktig å huske på at vi har barn med forskjellig bakgrunn i barnehagene våre. Noen kommer kanskje fra Ukraina og har familie der, og andre er  av russisk opprinnelse. Det er viktig å unngå at det  dannes et fiendebilde , snakke med barna om dette. og formidle at de aller, aller fleste mennesker ønsker å leve i fred og fordragelighet, uavhengig av hvor de kommer fra. For barn med direkte tilknytning til krigshandlinger, som har familie i utsatte områder, er det viktig å huske på at hele familien har det tøft, og støtte opp, og gi ekstra omsorg.

Dette er vanskelig for alle, og ingen har gode svar, men ekstra omsorg og oppmerksomhet er heldigvis virksomt i alle kriser.

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for