Gå til hovedinnhold

En by for alle - der alle er inkludert i felleskapet


I uke 6 som er fra 7. til 13. februar er det markering av EN BY FOR ALLE!
Over hele Kristiansand kommune markeres en hyllest til mangfoldet, hos frivillige organisasjoner ulike bedrifter og institusjoner og mange av de kommunale tjenestene og selvfølgelig, -barnehagene!

Barnehagene møttes nettopp til en liten pepp-talk om hvor viktig det er at alle barn opplever at de er inkludert i felleskapet og hvordan vi kan sette ekstra fokus på dette under En by for alle. Her er vi midt i rammeverket for kvalitet og mestring og det formålet vi jobber for i hele oppvekstsektoren. Et inkluderende fellesskap omfatter alle barn og unge. Fellesskapene skal kjennetegnes av respekt for forskjellighet, egenart og ulike kulturer. Forskjellighet og mangfold må ses som verdi, styrke og ressurs.

I et nylig møtet med barnehagene delte vi erfaringer, tips og ressurser som kan være til hjelp for barnehagene i en slik markering. Eva Hauger Gjersvold delte leserinnlegget til Max
, 16 år som lurer på hvorfor vi tvinger barn inn i kategorier? LIM koordinator Hanne Kro Sørborg takket barnehagene for engasjementet de viser og snakket om alle de sidene som gjør at mangfold er det vanlige, og at vi må vise det fram for at det skal bli fritt og godt for alle å være seg selv. Vi har ikke barn med spesielle behov, behovene er de samme hos alle barn!

Vi fikk presentert en liste over litteratur som ble presentert sammen med noen gode lesetips fra biblioteket, ved Maya Matsdotter Andersen. Flere barnehager var blitt spurt om å dele fra sin praksis.
Maritippen barnehage kunne blant annet fortelle om hvordan de hadde tatt utgangspunkt i Likestillingskofferten som tidligere er delt ut til veldig mange barnehager i forbindelse med prosjektet Fritt Valg! De hadde da jobbet med yrker og kjønnsdelte yrkesvalg.

Tinnstua barnehage kunne fortelle om en kompetanseheving som var igangsatt overfor personalet i barnehagene i sentrum sone i regi av Rosa kompetanse. Som så mange ganger før, opplevde de at det alltid er noe nytt å lære. Ved å heve bevisstheten til de ansatte så øker kvaliteten på det vi gjør i barnehagen. Blant annet hadde de i ettertid gått gjennom skjemaene sine for å se om det ble spurt etter «mor» og «far»...i 2022 erstatter vi det med foreldre eller foresatte 1 og 2!

Morsmål.no
ble nevnt som en fin ressurs der opplesing av eventyr på arabisk og så på norsk kan være en interessant opplevelse i barnegruppa.

Torvmoen barnehage hadde hatt kunstprosjektet Juletreet SAMMEN, som handler om å være sammen og få ting til i fellesskap. Med julepynten ønsket vi å vise til felleskapet vi har på avdelingen vår, og hvor viktige og ulike vi alle er. Barna startet med å tegne med kullstifter, og fortsatte i hverandres streker. Deretter har de valgt seg farger som utfyller formene de har skapt! Dette ble så et puslespill, hvor alle brikkene er unike og ulike - akkurat som oss mennesker. Vi er avhengig av å ha alle brikkene på plass for å ha en helhet! akkurat som når et barn eller voksen på avdelingen har fri eller er syke, så mangler vi en «puslespillbrikke» Vi trenger alle for å være komplette!


Til slutt fikk vi høre Roligheden Gård som har deltatt i En by for alle siden starten, at de synes det er GØY å sette ekstra fokus på et slikt tema i uke 6 og gjerne en måned fram i tid. Tidligere har det vært rullestoler, øreklokker og bind for øynene for å prøve ut hvordan det er når man tar bort en sans eller funksjon. I år vil de jobbe med å få fram alle barnas stemme og medvirkning. Alternativt språk og tegn til tale er viktigste kommunikasjonsform for noen barn. Nå vil barnehagen at alle barn skal få erfaringer med dette. Mimelek og høytlesing på ulike språk vil bli noe av de felles opplevelsene de vil legge til rette for.


Bilder, logo og plakat for en BY FOR ALLE kan lastes ned her!
En veileder for likestillingsarbeid i barnehagen kan du finne her! 


Få med deg noe av det spennende som skjer i Kristiansand i uke 6 under EN BY FOR ALLE 
- på Facebook, Instagram og rundt der du er….


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Ett år med Korona. Fremdeles tøffe tak i barnehagen!

Det er nå et år siden vi begynte å se alvoret i det viruset som kalles SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse" og 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. I Norge var dette nyhetsbildet 11.mars 2020 , for akkurat et år siden: "Totalt har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge. De aller fleste personene som har testet positivt er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI." Dagene følger, med store endringer i vår hverdag. Organisasjoner o