27. mar. 2018

Mobbing er som en motor....

Se og hør Helle Rabøl Hansen, Phd. fra Århus Universitet forklare hvordan ny forskning ser på mobbing. De siste årene har forskning ført til et nytt syn på mobbing, blant annet fra vårt eget forskningsforløp Hele barnet - hele løpet.

Nå vet vi at mobbing ikke skyldes enkeltbarn, men kulturen i de felleskaper barnet inngår i. Det handler om å bygge opp trygghet og toleranse i barnegruppa. Dette er voksnes ansvar og oppgave i både barnehage og skole! 


Om mobning ved Helle Rabøl Hansen from Mary Fonden on Vimeo.

31. jan. 2018

Inspirasjon fra prosjektet Skapende Barn

Skapende barn er nå inne i andre runde. Prosjektet baserer seg skapende aktivitet i små grupper med barn i følge med noen av personalet i barnehagen. Ansvarlig for gruppene er musiker og forfatter Elin Nygård og Torstein Andersen. Disse kommer ut til barnehagene og gjennomfører forløp sammen med barna. I tillegg inviteres gruppene til Anna Berthelsens atelier på Odderøya der de, sammen med Anna virkelig fordyper seg i emner. denne høsten har tema vært luft. Bildet under er fra utstilling av barnas arbeider på Kongsgård barnehage. 


Anna Berthelsen har laget en oversikt til barnehagene over steder de kan hente inspirasjon til egne prosjekter og gjøre spennende innkjøp. Det finnes mange steder man kan finne spennende bilder og kunst som trigger fantasien og som åpner opp for ulike samtaler med barna. 


Her er kilder til foto, bilder, ting og tang som kan inspirere barnehagens arbeid med inntrykk og uttrykk Collosalfoto og ulike bilder og mer. Du finner også masse gøy på Pinterest. Der er bilder med lenke til nettsteder med oppskrifter eller mer informasjon. Bruk ulike ord til å søke med, for eksempel nothingisordinary 

Lokalt i Kristiansand har vi mange kilder til inspirasjon for barna: 

Innkjøp kan blant annet gjøres her: 
 365slojd.se    

ButikkerHobbyhimmelen (kunstnermaterialer/hobby/tekstil)Panduro (kunstnermaterialer/hobby/tekstil)Biltema ( Fritid, verktøy, trjp osv. )Søstrene Grene (småting, bånd, hobby materiell)IKEA (pensler, rammer, oppbevaring, m.m. )Leker, Toys R us ( uteleker, såpebobbler, egg som klekker m.m) 


GratismaterialerTrykkerier, (trykkplater, restpapir)Gjenvinningsstasjoner (alt!) Naturen (kongler, greiner, bark, steiner, skjell, blad osv)Industrien (rester)

Lykke til!

5. des. 2017

FLiK er medisin som virker!


I Kristiansand har vi funnet en medisin som virker, nemlig bedre pedagogisk praksis. Medisinen heter FLiK og er et unikt skole- og barnehageutviklingsprosjekt. Det er unikt i både internasjonalt og i Norge fordi det inkluderer alle skolene og alle barnehagene, både private og kommunale.

Ordfører Harald Furre skriver om lærertetthet og ny pedagognorm i barnehagen sett i lys av FLiK. 
Les mer her...

1. nov. 2017

Mat og måltider i barnehagen. NYE retningslinjer!


Foto:Anders Martinsen fotografer
Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider er på vei ut i barnehagen. Helsedirektoratet inviterer til å gi innspill på disse retningslinjene. Her finner du høringsutkastet.  Ny rammeplan gjør det aktuelt å sette fokus på hvordan barnehagen håndterer måltider og hva slags mat de serverer. et oppdatert fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse. Gode vaner som legges tidlig kan vare livet ut, også matvaner. Barnehagen skal legge til rette for matglede og medvirkning trekkes fram som en viktig faktor for motivasjon for å spise sunn mat og for å få grunnleggende forståelse for at mat og helse henger sammen. 
Dette er de viktigste retningslinjene som skal gjelde for mat og måltider i barnehagen:
 • Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen med medbrakt eller servert mat
 • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter
 • Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og bygge på Helsedirektoratets kostråd.
 • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag
 • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig
 • Spisemiljøet i barnehagen bør fremme helse, mat og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt
 • Måltidene i barnehagen bør være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter
 • Det må legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask skal gjennomføres før måltidene
 • Maten i barnehagen må være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet
 • Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til matallergi eller matintoleranse
 • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt
 • Servering av kaker  kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
Er det slik dere gjør det i din barnehage?

11. okt. 2017

Blikk for ... de yngste barna!

Det har nettopp vært sluttkonferanse for forskningsprosjektet Blikk for barn. Funnene er mange, og noen av de er også litt overraskende. Det viser seg at kvaliteten i norske barnehager ikke er like god som forventet og at sprikene mellom gode og dårlige tilbud er store.
Ellen Os
Førstelektor ved UiOA, Ellen Os er overrasket over funnene i prosjektet «Med blikk for barn», melder NRK nyheter. Fredag 24.november kommer Ellen Os til Kristiansand for å formidle funn fra "Blikk for barn" forskningen.
Flere funn har vist seg å være oppsiktsvekkende men likevel ganske enkle å gjøre noe med. Sjekk disse sakene her: De yngste barna har for mye utetid på vinteren! , Mye lyd kan være tegn på god kvalitet! og denne: Små barn uten tilsyn - voksenkontakt. Eller denne: Hvordan kan barnehagene bli enda bedre?
Undersøkelsen av 206 barnegrupper viser at ni prosent av gruppene ligger i kategorien som forskerne definerer som god kvalitet. 78 prosent har en middels kvalitet og tretten prosent havner i det nedre området. At så mange havnet i gruppen med middels kvalitet var lavere enn forskerne hadde forventet. Hun forteller at barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov. Det får konsekvenser for sikkerheten og for barnas læring. Det blir ikke det gode pedagogiske tilbudet som barnehagene skulle være. 
 
Underveis i forskningsprosjektet har forskerne vist til relativt enkle grep som kan gjøre store forbedringer. Det kan se ut som at de største forbedringsmulighetene ligger i arbeidet med barna som gruppe, og det å styrke samspillet og de positive relasjonene mellom barna. Kanskje er det på tide å igjen fokusere på samspill i gruppa? Hva med samlingsstunden? kanskje ikke først og fremst som arena for formidling men et sted for å bygge relasjoner og gruppefølelse.
PÅMELDING til kurset med Ellen Os fredag 24.november :
NB! Påmelding av flere kan skje ved at man melder på én og skriver navnene på resten i kommentarfeltet!
For kommunale barnehager:
 For private barnehager: