5. des. 2017

FLiK er medisin som virker!


I Kristiansand har vi funnet en medisin som virker, nemlig bedre pedagogisk praksis. Medisinen heter FLiK og er et unikt skole- og barnehageutviklingsprosjekt. Det er unikt i både internasjonalt og i Norge fordi det inkluderer alle skolene og alle barnehagene, både private og kommunale.

Ordfører Harald Furre skriver om lærertetthet og ny pedagognorm i barnehagen sett i lys av FLiK. 
Les mer her...

1. nov. 2017

Mat og måltider i barnehagen. NYE retningslinjer!


Foto:Anders Martinsen fotografer
Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider er på vei ut i barnehagen. Helsedirektoratet inviterer til å gi innspill på disse retningslinjene. Her finner du høringsutkastet.  Ny rammeplan gjør det aktuelt å sette fokus på hvordan barnehagen håndterer måltider og hva slags mat de serverer. et oppdatert fagområde Kropp, bevegelse, mat og helse. Gode vaner som legges tidlig kan vare livet ut, også matvaner. Barnehagen skal legge til rette for matglede og medvirkning trekkes fram som en viktig faktor for motivasjon for å spise sunn mat og for å få grunnleggende forståelse for at mat og helse henger sammen. 
Dette er de viktigste retningslinjene som skal gjelde for mat og måltider i barnehagen:
 • Barnehagen bør legge til rette for minst tre faste måltider om dagen med medbrakt eller servert mat
 • Barna i barnehagen bør få god tid til å spise, minst 30 minutter
 • Mat og måltider som serveres i barnehagen bør være varierte og bygge på Helsedirektoratets kostråd.
 • Barnehagen bør servere grønnsaker og frukt eller bær hver dag
 • Barna bør få tilbud om lett- eller skummet melk og vann til måltidene i barnehagen, og vann bør alltid være tilgjengelig
 • Spisemiljøet i barnehagen bør fremme helse, mat og måltidsglede, og personalet bør delta aktivt
 • Måltidene i barnehagen bør være en pedagogisk arena der barna får medvirke i mat- og måltidsaktiviteter
 • Det må legges til rette for god håndhygiene i barnehagen, og håndvask skal gjennomføres før måltidene
 • Maten i barnehagen må være lagret, tilberedt, servert og merket i samsvar med regelverk og råd fra Mattilsynet
 • Barnehagen skal ta hensyn til barn som har særlige behov knyttet til matallergi eller matintoleranse
 • Barnehagen bør ha en miljøvennlig praksis med lite matsvinn og et mattilbud hvor plantebaserte matvarer og fisk og sjømat er sentralt
 • Servering av kaker  kjeks, is, saft og liknende bør begrenses i barnehagen. Godteri, snacks og brus bør unngås.
Er det slik dere gjør det i din barnehage?

11. okt. 2017

Blikk for ... de yngste barna!

Det har nettopp vært sluttkonferanse for forskningsprosjektet Blikk for barn. Funnene er mange, og noen av de er også litt overraskende. Det viser seg at kvaliteten i norske barnehager ikke er like god som forventet og at sprikene mellom gode og dårlige tilbud er store.
Ellen Os
Førstelektor ved UiOA, Ellen Os er overrasket over funnene i prosjektet «Med blikk for barn», melder NRK nyheter. Fredag 24.november kommer Ellen Os til Kristiansand for å formidle funn fra "Blikk for barn" forskningen.
Flere funn har vist seg å være oppsiktsvekkende men likevel ganske enkle å gjøre noe med. Sjekk disse sakene her: De yngste barna har for mye utetid på vinteren! , Mye lyd kan være tegn på god kvalitet! og denne: Små barn uten tilsyn - voksenkontakt. Eller denne: Hvordan kan barnehagene bli enda bedre?
Undersøkelsen av 206 barnegrupper viser at ni prosent av gruppene ligger i kategorien som forskerne definerer som god kvalitet. 78 prosent har en middels kvalitet og tretten prosent havner i det nedre området. At så mange havnet i gruppen med middels kvalitet var lavere enn forskerne hadde forventet. Hun forteller at barnehagene er under stort press fordi det er så mange barn under 3 år, og for få voksne til å dekke barnas behov. Det får konsekvenser for sikkerheten og for barnas læring. Det blir ikke det gode pedagogiske tilbudet som barnehagene skulle være. 
 
Underveis i forskningsprosjektet har forskerne vist til relativt enkle grep som kan gjøre store forbedringer. Det kan se ut som at de største forbedringsmulighetene ligger i arbeidet med barna som gruppe, og det å styrke samspillet og de positive relasjonene mellom barna. Kanskje er det på tide å igjen fokusere på samspill i gruppa? Hva med samlingsstunden? kanskje ikke først og fremst som arena for formidling men et sted for å bygge relasjoner og gruppefølelse.
PÅMELDING til kurset med Ellen Os fredag 24.november :
NB! Påmelding av flere kan skje ved at man melder på én og skriver navnene på resten i kommentarfeltet!
For kommunale barnehager:
 For private barnehager:

18. aug. 2017

Behov for kompetanseheving på IKT i barnehagen?

Barnehagene har fått ny rammeplan fra august 2017 og en tydeligoppgave med å skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Bruk av digitale verktøyene sammen med barna går nå fra å være noe barnehagen bør gjøre til noe som skal gjøres. I vår digitaliserte verden er det helt sentralt at personalet innehar digital kompetanse, og kjenner til ulike teknologiske verktøy og arbeidsmåter som kan knytte teknologiske erfaringen som barna har med seg hjemmefra til meningsfulle læringssituasjoner i barnehagen.
I det kommende barnehageåret kommer det to kurs til Kristiansand som kan være aktuelle for de som ønsker å oppdatere seg på dette feltet.

DAB – Digital Arena Barnehage
Kristiansand kommune har i dag underskrevet avtalen med IMTEC om å arrangere en DAB konferanse her i Kristiansand våren 2018.
Tid: 09.03.2018
Sted: Scandic Bystranda
Fra det foreløpige programmet:

·        Digitale medier i børnehaven - et spørgsmål om dannelse.
Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. fra Aarhus Universitet

·        Bobler.
Kirketunet barnehage, vinneren av den Digitale barnehageprisen 2017

·        Digital verdensborger – hvordan og hvorfor?
Klaus Thestrup, førsteamanuensis ved Center for undervisningsudvikling og digitale medier ved Aarhus universitet

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største konferansen i Norge om retter seg mot å utvikle digital kompetanse og digital praksis i barnehagen. DAB 2018 arrangeres for syvende gang av IMTEC, nå sammen med Fagforbundet og det nye Direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT/Senter for IKT i utdanningen.  DAB er møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring i alle fagområder. DAB 2018 gjennomføres i seks byer i samarbeid med de respektive kommunene.
Helhetlig arbeid med digitale ferdigheter
Senter for IKT i utdanningen kommer med et dagskurs med tema Helhetlig arbeid med digitale ferdigheter.

Tid: 14.november
Sted Clarion Ernst hotell
Målgruppe: barnehage og skole

28. apr. 2017

KORT OM den nye Rammeplanen 2017

Den nye rammeplanen er......
 • barnehagens "grunnlov" som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i barnehagen, uansett hvor i landet de bor.
 • kortere enn den gamle.  
 • mer tydelig på hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
 • nulltoleranse for mobbing i barnehagen er tema i den nye rammeplanen.
 • bygger på vår barnehagetradisjon der leken har en sentral plass.  
 • mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen
 • overganger , også oppstart i barnehagen er viktig tema.
 •  
 • arbeid med digitale er gått fra "bør" til SKAL.
 • arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år med stort engasjement fra fagfeltet.
 • barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan derfor blir det satsing på å utdanne flere barnehagelærer og styrke pedagognorm og bemanningsnorm.
 • en trykket rammeplan sendes ut til ALLE ANSATTE i august (spiralhefte med notatsider)
 • FRAM TIL DA KAN DU LESE DEN HER
Ny rammeplan innebærer at barnehager må bruke tid på å reflektere rundt innholdet og ta i bruk ny rammeplan, og at barnehagemyndigheter og eiere må sette seg inn i innholdet.

Udir lager mye ressurser som følger den nye rammeplanen
På nettsidene vil dere også finne oppdatert veilednings- og støttemateriell som dere kan velge å bruke hvis dere ønsker det.  På noen temaer er det kanskje en film, andre steder kan det være forskning som er ekstra relevant, og andre temaer egner seg kanskje bedre for refleksjonsspørsmål. Dette finner du her! 

Plakatgenerator
Ny rammeplan tar steget inn i framtida på flere måter. Nettsidene til Udir vil etter hvert inneholde en plakatgenerator som kan brukes for å konkretisere mål og planer i tråd med rammeplanen. Tanken er at dere i barnehagene kan reflektere sammen om hvordan dere vil ta rammeplanen i bruk, og la refleksjonene munne ut i plakater som kan henges opp på veggen, legges ved ukeplaner eller deles på annet vis. Hvis dere vil kan dere også ta bilde av plakaten og dele den med hverandre i sosiale medier med hashtaggen #rammeplanipraksis. Dette kan du lese mer om på bloggen til Udir,  HER!

Implementering
Plakatgeneratoren og veiledningsmateriellet er helt i tråd med "implementeringsguru" Pål Rolands tanker om hvordan få rammeplanen til å bli levende i praksis. Lån gjerne noen tips til hvordan barnehagen skal få til dette fra denne veilederen fra Stavanger.

Gratulerer! - du har nå startet opp arbeidet med å få rammeplanen til å virke!
Lykke til!