18. aug. 2017

Behov for kompetanseheving på IKT i barnehagen?

Barnehagene har fått ny rammeplan fra august 2017 og en tydeligoppgave med å skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Bruk av digitale verktøyene sammen med barna går nå fra å være noe barnehagen bør gjøre til noe som skal gjøres. I vår digitaliserte verden er det helt sentralt at personalet innehar digital kompetanse, og kjenner til ulike teknologiske verktøy og arbeidsmåter som kan knytte teknologiske erfaringen som barna har med seg hjemmefra til meningsfulle læringssituasjoner i barnehagen.
I det kommende barnehageåret kommer det to kurs til Kristiansand som kan være aktuelle for de som ønsker å oppdatere seg på dette feltet.

DAB – Digital Arena Barnehage
Kristiansand kommune har i dag underskrevet avtalen med IMTEC om å arrangere en DAB konferanse her i Kristiansand våren 2018.
Tid: 09.03.2018
Sted: Scandic Bystranda
Fra det foreløpige programmet:

·        Digitale medier i børnehaven - et spørgsmål om dannelse.
Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. fra Aarhus Universitet

·        Bobler.
Kirketunet barnehage, vinneren av den Digitale barnehageprisen 2017

·        Digital verdensborger – hvordan og hvorfor?
Klaus Thestrup, førsteamanuensis ved Center for undervisningsudvikling og digitale medier ved Aarhus universitet

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største konferansen i Norge om retter seg mot å utvikle digital kompetanse og digital praksis i barnehagen. DAB 2018 arrangeres for syvende gang av IMTEC, nå sammen med Fagforbundet og det nye Direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT/Senter for IKT i utdanningen.  DAB er møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring i alle fagområder. DAB 2018 gjennomføres i seks byer i samarbeid med de respektive kommunene.
Helhetlig arbeid med digitale ferdigheter
Senter for IKT i utdanningen kommer med et dagskurs med tema Helhetlig arbeid med digitale ferdigheter.

Tid: 14.november
Sted Clarion Ernst hotell
Målgruppe: barnehage og skole

28. apr. 2017

KORT OM den nye Rammeplanen 2017

Den nye rammeplanen er......
 • barnehagens "grunnlov" som bestemmer hva barn skal oppleve og lære i barnehagen, uansett hvor i landet de bor.
 • kortere enn den gamle.  
 • mer tydelig på hva personalet skal gjøre for at barna skal trives og utvikle seg.
 • nulltoleranse for mobbing i barnehagen er tema i den nye rammeplanen.
 • bygger på vår barnehagetradisjon der leken har en sentral plass.  
 • mer systematisk arbeid med mangfold, språk og vennskap i barnehagen
 • overganger , også oppstart i barnehagen er viktig tema.
 •  
 • arbeid med digitale er gått fra "bør" til SKAL.
 • arbeidet med ny rammeplan har foregått over flere år med stort engasjement fra fagfeltet.
 • barnehagene må ha kompetente ansatte for å innfri kravene i ny rammeplan derfor blir det satsing på å utdanne flere barnehagelærer og styrke pedagognorm og bemanningsnorm.
 • en trykket rammeplan sendes ut til ALLE ANSATTE i august (spiralhefte med notatsider)
 • FRAM TIL DA KAN DU LESE DEN HER
Ny rammeplan innebærer at barnehager må bruke tid på å reflektere rundt innholdet og ta i bruk ny rammeplan, og at barnehagemyndigheter og eiere må sette seg inn i innholdet.

Udir lager mye ressurser som følger den nye rammeplanen
På nettsidene vil dere også finne oppdatert veilednings- og støttemateriell som dere kan velge å bruke hvis dere ønsker det.  På noen temaer er det kanskje en film, andre steder kan det være forskning som er ekstra relevant, og andre temaer egner seg kanskje bedre for refleksjonsspørsmål. Dette finner du her! 

Plakatgenerator
Ny rammeplan tar steget inn i framtida på flere måter. Nettsidene til Udir vil etter hvert inneholde en plakatgenerator som kan brukes for å konkretisere mål og planer i tråd med rammeplanen. Tanken er at dere i barnehagene kan reflektere sammen om hvordan dere vil ta rammeplanen i bruk, og la refleksjonene munne ut i plakater som kan henges opp på veggen, legges ved ukeplaner eller deles på annet vis. Hvis dere vil kan dere også ta bilde av plakaten og dele den med hverandre i sosiale medier med hashtaggen #rammeplanipraksis. Dette kan du lese mer om på bloggen til Udir,  HER!

Implementering
Plakatgeneratoren og veiledningsmateriellet er helt i tråd med "implementeringsguru" Pål Rolands tanker om hvordan få rammeplanen til å bli levende i praksis. Lån gjerne noen tips til hvordan barnehagen skal få til dette fra denne veilederen fra Stavanger.

Gratulerer! - du har nå startet opp arbeidet med å få rammeplanen til å virke!
Lykke til!29. mar. 2017

Ny rammeplan kommer i slutten av april

Udir melder at ny Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver vil foreligge i slutten av april. Den skal ikke opp til politisk behandling men fastsettes av Kunnskaps departementet. Rammeplanen er nå under bearbeiding etter en bred høringsrunde på dette forslaget.
- Vil det bli store endringer i forhold til forslaget?
- I slutten av april vet vi svaret.

25. feb. 2017

Ny film om barndom og livet i barnehagen.


Er dette barnas høringssvar på den nye rammeplanen? Barndom, heter Margareth Olins nyeste film. Se denne samtalen mellom Margareth Olin og to barnehagelærere som har sett filmen. Margreth Olin fulgte en barnehage i ett år i sin nye dokumentarfilm «Barndom». "Jeg tror filmen vil reise spørsmål om når det er riktig å begynne på skole, hvor stor medvirkning barn skal ha i sin egen dannelse og utdannelse, og hvilken plass praktiske og estetiske fag skal ha" sier Olin. Filmen har premiere 3.mars. 
Skal barnehagens personalgruppe se filmen? 
Se traileren for filmen her: 

1. feb. 2017

1.mars - frist for å søke barnehageplass!


Barnehagene i Kristiansand har et felles hovedopptak. Det er viktig at alle foreldre er klar over at det er 1.mars som er dato for å søke barnehageplass eller  å søke om overflytting til en annen barnehage. Kommer søknaden etter fristen har de ikke lenger rett på barnehageplass. Sjansen for å finne en ledig plass i nærheten av bostedet er dårligere for de som søker etter fristen, hvis det er noen ledige.

I barnehagen får barna venner og lærer språk. Jo tidligere start i barnehagen desto bedre utbytte har. Det tar fem til syv år å lære et nytt språk/ skolespråk.

Kommunen vil fram mot 1.mars prøve å nå ut med dette budskapet i ulike kanaler. Kjenner du foreldre som trenger barnehageplass så minn dem på fristen 1.mars.
Her søker du om barnehageplass eller om å bytte barnehage!