Gå til hovedinnhold

God jul til flotte barnehagefolk!

 

Plutselig er vi på oppløpssida, og det er kun få dager igjen til julaften. Desember fyker av gårde, hvert eneste år. Barnehagefolk er heldige, iallfall de som liker jul, for  julemåneden er veldig hyggelig, med pepperkaker, klementiner, julemusikk, dorullnisser, Lucia-feiring og grøtfest om hverandre. Selve målet med desember er å bygge forventning og skape julestemning, det er sannelig ikke alle som har en så gøy jobb!

Så vet vi jo alt det andre. Vi vet at 2022 var det året alle faktisk fikk Covid, noen opptil flere ganger, og vi vet at sykefraværet har vært krevende gjennom hele året, selv om pandemien offisielt er over. Med mange vikarer og lite stabilitet kan det være krevende å skape gode rammer for barnehagedagene, og følelsen av utilstrekkelighet kan være faretruende nær. 

Det er utfordrende tider vi lever i, og selv om frykten for Covid har sluppet taket, har vi fått erfare krig i Europa, flyktninger i barnehagene, og vi vet at stadig flere barnefamilier sliter med å få endene til å møtes. Den store juleaksjonen som barnehagene hjalp Fvn med å få til, vitner om hjertevarme og hjelpevilje, og engasjement for at alle barn skal få gode levekår. 

Barnehagefolk klarer å få til mye! - selv under krevende forhold. Gjennom året har vi hørt mange gode praksishistorier og sett spennende prosjekter ta form sammen med barna. Fleksibilitet og løsningsvilje kjennetegner dem som jobber i barnehagene. Personalet vet at barndommen er her og nå, og står på hver eneste dag for å bygge gode relasjoner, gi hvert eneste barn det de trenger av omsorg og støtte. På samme tid skal dagene  fylles med spennende innhold, gi barna inspirasjon til lek og aktivitet, og innimellom er det tøft å få til alt. 

Nå er det straks en liten pustepause, den er nok svært velkommen! -og selv om jula ikke er av det lengste slaget i år, så håper vi alle får noen dager å kose seg på. Vi trenger noen dager i le, med hyggelige folk,  god mat og hvilepuls. Eller alene, med ei god bok, og kanskje en tur i skogen, -det er mange måter å lade batterier på. 

Vi i barnehagestaben ønsker alle ei riktig god jul, fylt med alt dere liker aller best, i pysj eller paljett. Takk for god innsats i 2022, og vi gleder oss til fortsettelsen!

 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

REKOMP- Høst 2021 oppsummert - med faglige ressurser

Så godt som alle barnehagene i Kristiansand kommune deltar i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving, - Rekomp.  Målet med ordningen er å bidra til implementering av rammeplanen for å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Arbeidet skal skje i partnerskap med Universitet eller høyskole og være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov og forankret i den enkelte barnehage på en måte som involverer alle ansatte.    Her kan du lese mer om regional ordning Slik kan du heve kompetansen din i barnehagen (utdanningsnytt.no) Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap (krsbarnehager.blogspot.com) Det er også laget en liten film du kan se; Regional ordning i Region Kristiansand from Regional ordning on Vimeo Høsten 2021 Høsten 2021 gjennomførte de aller fleste barnehagene en ståstedsanalyse utviklet av UIA, (noen få brukte andre analyseverktøy). Fort forklart fra Udir:  Ståstedsanalysen for barnehage   Barnehagene skulle kartlegge egen virksomhet, for