Gå til hovedinnhold

Relasjonskompetanse i barnehagen
Relasjonskompetanse er et satsningsområde i mange av byens barnehager. Det er uten tvil et av de aller viktigste områdene å satse på, for å sikre barn god oppvekstsvilkår med påkoblede, nære voksne, som svarer ut barnas behov på en best mulig måte. Gode relasjoner er en grunnpilar i alt pedagogisk arbeid, og kan gjøre en stor forskjell i alle møter med små (og store) mennesker. Noen mennesker er svært gode på dette nokså intuitivt, men ellers er det fullt mulig å utvikle seg, reflektere over egen praksis, og bli stadig bedre på å møte barn på en fin måte. Det er mange ulike innfallsmetoder dersom en ønsker å jobbe med relasjoner i barnehagen. Noen fokuserer på voksen-barn relasjon, andre jobber mer generelt med relasjonskompetanse og tenker at dette gjelder i alle typer menneskemøter.

Relasjonskompetanse defineres slik; 
”Kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger som etablerer, utvikler, vedlikeholder og reparerer relasjoner mellom mennesker” (Spurkeland)

Flere barnehager har jobbet med utgangspunkt i boka som heter "Relasjonskompetanse i barnehagen" som er skrevet av Elin Gullesen Bratt og Marit Lysebo. 

Denne er lett forståelig, og full av praktiske tips og øvelser, og bygger på Jan Spurkelands arbeid med relasjonskompetanse. Se intervju med Spurkeland her;
– Skal du lede mennesker må du være glad i dem (barnehage.no)

Andre barnehager tar utgangspunkt i denne plakaten med ulike perspektiver på relasjonsbygging, som er utarbeidet ved læringsmiljøsenteret i Stavanger:

Plakat om relasjoner, Læringsmiljøsenteret  

Denne finner du også i kommunens eget Rammeverk.

Her er en podcast som dreier seg om relasjoner, og viktigheten av disse, fin å ha på øret når en går entur- kanskje lettere for mange enn å få tid til å lese;)Ped pod, om relajoner

Danmarks evalueringsinstitut har en informativ hjemmeside, og siste temahefte heter "Pedagogisk relationskompetence" Det finner du her; Temahefte

Selv om teksten er på dansk, er det interessant og nyttig, forskningsbasert kunnskap. Det er også utviklet dialogkort, til bruk i personalets refleksjon. De finner du her:

Dialogkort

Det finnes et rikholdig utvalg av innfallsvinkler og god mulighet for teoretisk forankring av arbeidet, og den enkelte barnehage står fritt til å velge passende arbeidsform. 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for