Gå til hovedinnhold

Med ønske om en helt fantastisk sommer!Sommerhilsen til barnehagefolk 

Snaaart er det ferie for alle! Etterlengtet nok en gang, etter enda et år preget av uforutsigbarhet, og kriser som har overlappet hverandre. Like etter at samfunnet åpnet seg etter pandemien, brøt en grusom krig ut i Ukraina, med sterke bilder og synsinntrykk på alle skjermer, og mye følelser og spørsmål som veltet opp i oss alle, store som små. Samtidig har sykefraværet vært skyhøyt i barnehagene, til og med Adecco måtte melde pass, og det har vært utfordrende å skulle møte en hverdag som virkelig krever litt ekstra, samtidig som at store deler av det faste personalet var ute av drift rett som det var.  

Men, det er lenge siden det ble slått fast at de virkelige superheltene jobber i barnehage, og vi vet, at på tross av svært varierende og tidvis dårlige rammevilkår, så klarer dere som oftest å levere gode dager, skape fine hverdager med spennende opplevelser og omsorg for barna. Det er så viktig! Ungene våre har bare en barndom, og det er dere veldig oppmerksom på. Derfor strekker de fleste seg svært langt for å få gode ting til å skje, sånn som å få til høytidelig avslutning for førskolebarn, forberede grundige foreldresamtaler, fylle ut gode observasjoner, sette i gang spennende prosjekter, og håndtere krevende situasjoner blant barna. Takk for det, det er et arbeid det står respekt av! 


Tross alt som har vært krevende, har vi i Kristiansandsbarnehagen likevel klart å samles om gode faglige samlinger, både på ledernivå, og i de enkelte enhetene. Vi har (etter hvert) klart å utvikle lærende nettverk for ledere, både med fokus på fagutvikling og barnehagenes utviklingsarbeid, og 0-6 nettverk, som har fokus på å utvikle den spesialpedagogiske praksisen i barnehagene. Denne arbeidsformen, hvor vi deler kunnskap og erfaringer med hverandre, og reflekterer sammen, vet vi praktiseres også i barnehagene, når faglig utvikling er på agendaen. Det stilles høye krav til alle ansatte i barnehage, og vi er avhengig av hverandre for stadig å utvikle kvaliteten i alle barnehagene, til beste for barna. 


Men altså, nå skal vi ha fri. De fleste barnehagene har stengt et par uker, og skuldrene skal få senke seg, falle på plass. Sjelden har det vært mer fortjent. Rolige dager med hvile, eller aktive dager med moro og nye impulser. Enhver velger det som passer best for seg. Forhåpentligvis får vi noen fine uker sammen med dem som står oss aller nærmest. (Bare husk at det er helt naturlig å krangle, være sur, bruke opp alle pengene for tidlig, ha irriterende besøk, og at unger krangler og sloss ... - hvis vi glemmer det, blir vi så lett skuffet). Er vi heldige, får vi rikelig med sol og varme, det er da vi lader batteriene best. La oss ønske oss massevis av sol, bading, softis og rikelig med lange, lyse, varme kvelder.

 

Så sees vi straks til ny dyst, feriedagene har det nemlig med å gå fortere enn andre dager😉 

Riktig GOD SOMMER! 


Fra Eva og resten av barnehagegjengen i oppvekst 

Kommentarer

  1. God sommer til Eva, og resten av gjengen i oppvekst.😎☀️💃🏻

    SvarSlett

Legg inn en kommentar

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Små barn av regnbuen

"Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering" (Lov om barnehager). I barnehagene våre går det barn som er forskjellige på mange slags måter. Barn fra alle verdens hjørner, som ser ulike ut, har forskjellige morsmål, og som vokser opp i et mangfold av varierte familier. Noen bor sammen med mamma og pappa, andre med to mødre, noen sammen med bestemor, andre kanskje hos en fosterfamilie. I samfunnet vårt lever alenemødre, alenefedre, kjernefamilier og storfamilier med tallrike søskenflokker side om side. Noen tror på Gud, eller  Allah, andre er kanskje buddhister, og noen har nok med å tro på seg selv. Sånn er verden i 20

Samisk kultur - en del av det norske mangfoldet.

Årets storbykonferanse har nettopp funnet sted i Tromsø, - "en samisk by", hevdet ordføreren (som var fra Bergen!) Byen har nettopp åpnet en ny samisk barnehage , basert på samisk kultur og språk . Vi fikk også et møte med Samisk Høgskole , og Asta Balto som snakket om samiske tradisjoner:"Fra tradisjonell oppdragelse til pedagogikk". Den samiske kultur har hatt dårlige kår i Norge. Både språk og tradisjoner er nå i ferd med å bli "tatt tilbake" - dekolonisert. Som eksempel kom det, så seint som i 1985, en lovendring som gjorde det lovlig å undervise på samisk i grunnskolen. Opprettelse av sametinget og samisk høyskole var andre milepæler. I dag bør det være like naturlig å lære av vårt eget urfolk, samene , som det er naturlig å lære av andre kulturer som er representert i vårt land. I mangfoldsperspektivet bør samisk kultur og tradisjon , som en del av det norske, kunne være en inngangsport til å forstå andre og mer fremmede kulturer. Temahefte om samis