Gå til hovedinnhold

Vi har et nytt nettverk på gang! 0-6!

Det nye nettverket skal samle barnehagene rundt hvert Familiens hus i Kristiansand. Det er fem familiens hus, da blir det fem nettverk. Den første samlingen skjer i juni. Da samler vi barnehagene, spesialpedagogene fra Pedagogisk støtteenhet for barnehager og de som jobber med barnehagefeltet i PP-tjenesten og i Mobilt team. 

Nettverk 0-6 år et tiltak under Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Sammen skal vi skape økt felles forståelse for hvordan tverrfaglig samhandling kan bidra til å utvikle inkluderende praksis i barnehagen. I denne ordningen er vi i partnerskap med UiA. Det er Heidi Omdal, professor i spesialpedagogikk, som skal være vår partner i arbeidet. Første tiltak i denne kompetanseordningen er igangsetting av Nettverk 0-6, Bedre tverrfaglig samhandling og inkluderende praksis. Det er også igangsatt et lignende nettverk for 6-16, rundt barne- og ungdomskolen med SFO.

I Kristiansand har vi jobbet med inkludering over lang tid. FLiK og  IL (Inkluderende Læringsmiljø) var to store prosjekter som satte fokus på at alle barn skal være inkludert i felleskapet, og lærte oss noen gode verktøy (SMTTE og PA) for hvordan vi kunne jobbe systematisk med inkludering i vår praksis. 

Alle barn skal oppleve at de er inkludert i felleskapet. 
...det er vårt felles mål som vi finner igjen i Rammeverk for kvalitet og mestring. Alle innsatser i oppvekst er rettet mot dette ene formålet. For å få disse innsatsene til virke godt sammen må vi møtes for å utvikle felles kunnskap, verdier og ferdigheter. Vi starter nå et nettverk for barnehagene og de tjenestene de møter i Familiens hus. 

Barnehageansatte, spesialpedagoger, mobilt team og PP-rådgivere skal med sine ulike roller, utvikle et lærende felleskap. Vi vil med dette nettverket bidra til å lage struktur og kultur for å utvikle en mer inkluderende praksis og med dette utvikle kompetanse innenfor områdene spesialpedagogikk og almennpedagogikk.

Vi har forventninger til den kraften som ligger i at fagfolk med litt ulik perspektiv og kompetanse møtes for å reflektere over praksis. Vi tror at dette kan bidra til et godt lag rundt alle barn i våre barnehager. 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for