Gå til hovedinnhold

Digital super-praksis i Kristiansandsbarnehagen

DAB konferansen er nettopp gjennomført i Kristiansand. En dag med foredrag og workshop fra inn og utland. Nasjonale og lokale kolleger har delt av sine erfaringer på god barnehagepraksis. Fellesnevneren er hvordan de har inkludert ulike digitale verktøy og medier i arbeidet. Vi har hørt om alt fra barns lek etter klassisk musikk og arbeid med filosofiske spørsmål, til forming med modellkitt eller formidling av litteratur. Fellesnevneren har likevel vært digitale verktøy som løfter opplevelsen eller gir leken en ny dimensjon. 

DAB konferansen var Kristiansand sin 3. og antagelig siste. Pådriverne som har stått bak konferansen, Omar Mekki og Nina Bølgan, gir seg etter 11 år. Heretter må vi antagelig holde tak i dette på egen hånd. 

Men DAB konferansen har lagt noe igjen etter hver gang vi har vært vertskap for den. Det har nemlig vært et krav at vi finner fram til lokale forelesere i paralellsesjonene. Dermed har vi måtte finne og utfordre, kompetente, lokale barnehagefolk. Dette har ført til engasjement og et mål å jobbe mot, ikke bare hos de som har stått på scenen men også hos tilhørerne fra barnehagene i Kristiansand og omegn.

Mange barnehager i Kristiansand har etter hvert god praksis og kan dele det de driver med til inspirasjon for andre, slik Fidje barnehage gjorde på årets konferanse. De har i 4 år vært med i et internasjonalt utviklingsarbeid i regi av Erasmus + der fokus har vært på digital kompetanse og digitale ferdigheter hos de minste barna. 

Kommunen og UiA samarbeider om en egen ressurs på UiA, - Undervisningsverkstedet, der Anne Sofie Stray er veileder med spesielt ansvar for det barnehagefaglige i tillegg til å være koordinator for booking. De tar imot grupper av barn fra barnehager og personalgrupper. Gjerne i den rekkefølgen. De tar også imot studenter og lærere, sammen og hver for seg, til lek og utforskning i dette «undervisningsrommet". Rommet fungerer som et verksted eller et slags digitalt laboratorie. Vi anbefaler barnehagene sterkt å gjøre bruk av disse ressursene. Book en økt på Undervisningsverkstedet med barna eller med personalet! 

Booking på mail til:  uv-post@uia.no

I Kristiansand kommune vil vi nå jobbe med en «Mini-DAB» som kommer over nyttår. Da vil vi invitere ansatte i barnehagene til en digital konferanse - som etter planen også foregår digitalt! På den måten håper vi å få med oss flest mulig ansatte i barnehagene som dermed slipper å gå fra arbeidsplassen og lettere kan tilpasse deltakelsen med å ivareta drift av barnehagen. 


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Ett år med Korona. Fremdeles tøffe tak i barnehagen!

Det er nå et år siden vi begynte å se alvoret i det viruset som kalles SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse" og 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi. I Norge var dette nyhetsbildet 11.mars 2020 , for akkurat et år siden: "Totalt har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge. De aller fleste personene som har testet positivt er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI." Dagene følger, med store endringer i vår hverdag. Organisasjoner o

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for