Gå til hovedinnhold

Ett år med Korona. Fremdeles tøffe tak i barnehagen!

Det er nå et år siden vi begynte å se alvoret i det viruset som kalles SARS-CoV-2 og sykdommen covid-19. Utbruddet startet i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina i desember 2019, og ble i begynnelsen knyttet til et matmarked i byen. Viruset ble identifisert av kinesiske helsemyndigheter 7. januar 2020. 30. januar 2020 erklærte WHO utbruddet som en "alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse" og 12. mars 2020 erklærte WHO utbruddet som en pandemi.

I Norge var dette nyhetsbildet 11.mars 2020, for akkurat et år siden:

"Totalt har 489 personer testet positivt på koronavirus i Norge. De aller fleste personene som har testet positivt er enten smittet i utlandet eller er nærkontakter til disse. Vi forventer en relativt skarp økning i antall rapporterte tilfeller fremover. Vi har også avdekket smitte i samfunnet som ikke kan spores ut av landet, sa Camilla Stoltenberg, direktør for FHI."

Dagene følger, med store endringer i vår hverdag. Organisasjoner og arbeidsplasser avlyser konferanser og møter med mange personer tilstede. Arbeidet med veiledere og forskrifter for å regulere smittevern og forebygging er i full gang. Veileder for barnehage definerer grønt, gult og rødt nivå på de ulike smittescenariene. Barnehagene går inn i en lang periode der man er forberedt på at rammebetingelsene for å drive barnehage kan endres på få timer.

Først stengte alle barnehagene, og de ansatte holdt kun oppe et tilbud for barn, der foreldrene var i samfunnskritiske stillinger. Hjulene i samfunnet skulle holdes i gang, og mange har etter dette fått øynene opp for at der er barnehagen en viktig brikke. Samtidig med det reduserte barnehagetilbudet holdt de ansatte kontakt med de hjemmeværende barna på ulike måter. Det var samlingsstunder på nett og aktivitetspakker på døra. Når gjenåpningen kom ble det gjennomført med et strengt smittevern, helst uten at barna ble så involvert. Fokuset skulle være trygghet, rutiner, lek og aktivitet, - ikke sykdom og fare. Barnas trygghet og fremtidstro er viktig - ALT BLIR BRA! var en trend som mange barnehager deltok i. 

Det er gått et år og det har vært tøffe tak. 

Barnehagebarn har i dette året blitt veldig gode på håndvask og har lært seg nye ord som "antibakk" og "kohort". Små grupper heter nå kohort og blanding av kohorter er slettes ikke bra. De som er syke må være hjemme- og barn med snørr blir gransket litt ekstra. Barnehagens ansatte strekker seg langt og har levd lenge med at de plutselig kan måtte endre hvordan de driver barnehagen når det oppdages utbrudd av smitte. I et innslag på NRK setter kommunalsjef barnehage, Eva hauger Gjersvold og hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Hildegunn Fardal søkelyset på den utfordrende situasjonen som barnehagens ansatte nå står i. De takker alle barnehagens ansatte for innsatsen så langt. Se innslaget her:

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn , sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder.  De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba rnehagene. Aktivitetsplikten betyr at: Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en