Gå til hovedinnhold

Finn kunnskap om din egen barnehage

Ved å gå på oppdagelsesreise i barns egen kunnskap om hverdagen i barnehagen kan du finne en gullgruve av innsikt og forståelse som kan hjelpe barnehagen i arbeidet med bedre kvalitet.  
Det danske EVA,- Danmarks evalueringsinstitutt, utvikler ofte verktøy og produserer artikler som går rett inn i barnehagens praksis. De sier i denne artikkelen:
Børnenes perspektiver er en guldgrube af viden, der gør os voksne klogere på, hvordan de oplever deres læringsmiljø og som vi derfor kan bruge til at møde børnenes behov.

Gjennom systematisk arbeid leter barnehagen etter barnas egne perspektiv og hva som er viktig for at barn skal ha gode hverdager i barnehagen. I Kristiansandsbarnehagen har vi denne høsten jobbet med ulike sider ved barns perspektiv og ulike måter å hente inn dette på. Derfor synes vi det var fint å få presentere denne systematiske måten å jobbe med barneperspektivet på, fra våre venner i Danmark. Verktøyet kalles Barnemosaikker og henspiller på de ulike brikkene som til sammen blir et helhetlig bilde, som gir kunnskap og innsikt i barnas perspektiv på sin egen hverdag. HER finner du verktøyet!

Det systematiske arbeidet besår av 5 steg 

  1. Start med å reise til fokusøya der dere sammen med noen barn bestemmer hva dere vil bli klokere på eller vil forandre. Dette kan være f.eks. måltidet eller en lekesituasjon. Barns egne perspektiver utfordrer ofte voksnes førforståelse om barn eller om de ulike fellesskap barnehagen har. Å bytte logikk fra voksenlogikk til barnelogikk utfyller vår forståelse av hverdagslivet.
  2. Deretter reiser dere videre til innsamlingsøya og finner ut av hva slags brikker dere kan finne som gir innsikt i barnas perspektiv. Eksempler kan være å la barn vise rundt og fortelle! Voksnes nysgjerrighet og ydmykhet for barns fortellinger, spørsmål og plassering
  3. På analyseøya setter dere brikkene sammen til et helhetlig bilde av hvordan barna opplever det fokusområdet dere valgte. 
  4. Reis videre til forandringsøya og snakk med barna om hvilke justeringer som vil være bra å gjøre. Her prøver, feiler og justerer man. 
  5. Til slutt ender man opp på erfaringsoppsamlingsøya der erfaringer deles. Felles refleksjon gir ny innsikt!


Kommentarer

Mest leste artikler

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette. Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer. Generelt Gi god informasjon til foresatte i forkant. Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag.  Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste.  Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid. I forhold til smittevern Gi god informasjon om barnehagens smittevern

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr