3. okt. 2018

Kroppen er min! Fokus på seksuelle overgrep i Kristiansandsbarnehagen

Når man retter oppmerksomheten mot noe - så skjer det en endring! Det opplevde både politi og barnevern etter at NRKsuper lagde animasjonsfilmene KROPPEN min- den eier jeg! Det økte på med saker om barn som opplevde overgrep, melder politi og myndigheter. 


Rammeplanen sier at barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Det at barn går i barnehagen, skal være en beskyttelse og en sikring mot fysiske og psykisk uhelse. Gjennom den daglige og nære kontakten med barna har barnehagen en unik mulighet til å kunne observere og motta informasjon om barnas omsorgs- og livssituasjon. For barn som opplever vold, seksuelle overgrep og grov omsorgsvikt kan barnehagen være den som ser og avdekker, tidlig i utviklingen
Barnehagen er spesielt viktig for disse utsatte barna, og vi skal huske at det er en forventning til barnehagen fra samfunnet! Det er en forventning om at vi ruster oss til å forstå at også vold og seksuelle overgrep er en av flere mulige årsaker når vi skal forstå barns uttrykk. Til det trenger vi kunnskap og vi trenger øving i å snakke med barn om slike tema! 

Det må bli slik at barn som går i barnehagen ikke skal kunne utsettes for dette uten at omsorgspersoner oppdager det og handler deretter. For å få til dette trenger barnehagen kompetanse. Det vil barnehagemyndigheten i Kristiansand kommune gjøre noe med. Et kompetanseprogram er satt sammen for å øke kunnskapen om vold, seksuelle overgrep og grov omsorgsvikt og for å trene noen utvalgte pedagoger til å gjennomføre samtaler med barn i et strukturert opplegg. 

En viktig del av denne satsingen er en opplæring i traumeforståelse. Ansatte i barnehagene skal lære seg en tilnærming til barn basert på kunnskap om hjernens utvikling og hvordan krenkelser kan skade barn. De ansatte får med dette et godt verktøy for å stå i vanskelige situasjoner med barn som strever. Denne måten å møte barn på vil også hjelpe disse barna i sin hverdag.   

Hele 1000 ansatte i barnehagene i Kristiansand har deltatt i dette kompetanseløftet! Det er Siri Søftestad og Inger Lise Andersen som er faglig ansvarlig for innholdet på samlingene. De er begge anerkjente fagfolk på sine områder. Siri har en Phd på seksuelle overgrep og har nylig gitt ut bok om emnet. Inger Lise er utdannet klinisk sosionom og har jobbet i behandlingen i mange år før hun nå jobber mer forebyggende. Begge to har forventninger til å kunne se resultatet av denne satsingen. Når så mange ansatte i byens barnehager har denne kunnskapen etter hvert, er det grunn til å tro flere saker vil bli avdekket og at flere barn som strever vil bli møtt på en enda bedre måte enn tilfellet er i dag. 

Vi vet at vi jobber med noe viktig her! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar