18. aug. 2017

Behov for kompetanseheving på IKT i barnehagen?

Barnehagene har fått ny rammeplan fra august 2017 og en tydeligoppgave med å skape en digital praksis som oppfyller rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. Bruk av digitale verktøyene sammen med barna går nå fra å være noe barnehagen bør gjøre til noe som skal gjøres. I vår digitaliserte verden er det helt sentralt at personalet innehar digital kompetanse, og kjenner til ulike teknologiske verktøy og arbeidsmåter som kan knytte teknologiske erfaringen som barna har med seg hjemmefra til meningsfulle læringssituasjoner i barnehagen.
I det kommende barnehageåret kommer det to kurs til Kristiansand som kan være aktuelle for de som ønsker å oppdatere seg på dette feltet.

DAB – Digital Arena Barnehage
Kristiansand kommune har i dag underskrevet avtalen med IMTEC om å arrangere en DAB konferanse her i Kristiansand våren 2018.
Tid: 09.03.2018
Sted: Scandic Bystranda
Fra det foreløpige programmet:

·        Digitale medier i børnehaven - et spørgsmål om dannelse.
Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. fra Aarhus Universitet

·        Bobler.
Kirketunet barnehage, vinneren av den Digitale barnehageprisen 2017

·        Digital verdensborger – hvordan og hvorfor?
Klaus Thestrup, førsteamanuensis ved Center for undervisningsudvikling og digitale medier ved Aarhus universitet

Digital Arena Barnehage (DAB) er den største konferansen i Norge om retter seg mot å utvikle digital kompetanse og digital praksis i barnehagen. DAB 2018 arrangeres for syvende gang av IMTEC, nå sammen med Fagforbundet og det nye Direktorat for barnehage, grunnopplæring og IKT/Senter for IKT i utdanningen.  DAB er møteplass for presentasjon av teknologiske verktøy, ideer, erfaringer, strategier og forsknings- og utviklingsarbeid. DAB bidrar til å øke kunnskap om hvordan digitale verktøy som er satt inn i en pedagogisk ramme, kan støtte barnas lek og læring i alle fagområder. DAB 2018 gjennomføres i seks byer i samarbeid med de respektive kommunene.
Helhetlig arbeid med digitale ferdigheter
Senter for IKT i utdanningen kommer med et dagskurs med tema Helhetlig arbeid med digitale ferdigheter.

Tid: 14.november
Sted Clarion Ernst hotell
Målgruppe: barnehage og skole

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar