14. aug. 2015

Hva skjer på barnehagefronten, Udir?

Alle kjenner til Udir! Og at Utdanningsdiriktoratet de siste årene har fått ansvaret for å utvikle også barnehagefeltet. Men er alle klar over de ressursene som er utviklet for barnehage?   
  Her er et lite knippe av tilgjengelig stoff for barnehagefolk: 
  • Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager og kommer ut en gang i året. Last ned eller les på nett.
  • Språkarbeidet i barnehagen har fått en egen veileder - med et refleksjonsverktøy for barnehagen arbeid med språk og språkmiljø.
  • Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy som skal bidra til gode refleksjonsprosesser, og er et hjelpemiddel for barnehagebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle de ansatte, og å peke ut områder barnehagen vil prioritere i videre endrings- og utviklingsarbeid. 

  • Databasen Barnehagefakta.no viser og sammenstiller informasjon om ansattes utdanningsbakgrunn, antall barn per ansatt i barnehagen osv. I tillegg finner du opplysninger om den enkelte barnehagens beliggenhet, antall barn i barnehagen og om barnehagen er offentlig eller privat. Du kan se tallene for hver enkelt barnehage og for kommunen. Det er også mulig å se flere barnehager samtidig.
  • Barnehagemagasinet UDiR , et magasin for assistenter, fagarbeidere, pedagoger, barnehagelærere, styrere eller eiere i barnehagen. Om kompetanseutvikling og hva Udir gjør for å støtte og utvikle barnehagen i sin helhet. Man finner også artikler om viktige fagområder og utfordringer man kan møte som ansatt i barnehagen.
  • Ressursside om likestilling. 
  • Bra mat i barnehagen. Veiledningshefte. 
  • Egen samling av temahefter, arbeidet med ny rammeplan og en samling ressurser i forbindelse med overganger
  • En samling artikler, veiledninger og verktøy til bruk for å forberede barnehagens beredskap på kriser og sorg. 
  • Tidlig innsats. En oversiktside om spesialpedagogisk hjelp som har samlet informasjon og veiledning for foreldre og andre, blant annet med oversettelser til flere språk og enkle forklaringer på saksgang og ord og utrykk.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar