13. jun. 2013

Ordliste for FLiK prosjektet

Mange ord og utrykk har dukket opp med prosjektet FLiK. Derfor tenkte vi det kanskje var noen som hadde bruk for en liten ordliste?
 • FLiK: Forskningsbasert læringsmiljøutvikling i Kristiansand.
 • PA: Pedagogisk analyse
 • EA: enhetens arbeidsgruppe
 • Gruppeleder: leder PA gruppene. På dansk "tauholder":-)
 • Veileder: Eksterne veiledere i barnehagen med egen FLiK opplæring.
 • Systemteori: Endre fokus fra individet til den sammenhengen barna er i.
 • Its learning: Læringsplattform på internett der alt stoff om FLIK blir lagt ut.
 • e-læring: (elektronisk læring) Gruppeoppdavene til opplæringen for PA gruppene, gruppeledere og veiledere legges ut og besvares på its learning. (Sekretæren i hver gruppe svarer på vegne av gruppa)
 • Modul 1 til 4: Fire temaer som skal gjennomføres i its learning.
 • T1 og T2: Tilstandsundersøkelse i barnehagen før oppstart av prosjektet og etter tre år med arbeid med pedagogisk analyse.
 • Conexus: Leverandør av tekniske løsninger til T1 og 2.
 • Samarbeidspartnere i FLiK:
  • LSP: Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Universitetet i Ålborg.
  • SEPU: Senter for praksisrettet utdanning v/ Thomas Nordahl
  • UiA: Universitetet i Agder.
  • Høgskolan i Borås v/ Bengt Persson

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar