6. des. 2012

Folk og piloter i læringsmiljøsatsingen FLIK


Prosjektledelsen i FLIK består av Øiving Jacobsen, prosjektleder og leder på delprosjekt skole. Leder av barnehagedelen er Marianne Godtfredsen. Administrativ støtte er Bente Nyborg.
Det er et stort prosjekt som nå skal igang om utvikling av læringsmiljøet i barnehage og skole. Det er  viktig å gjøre noen erfaringer før vi inviterer alle barnehagen til å delta fra høsten 2013. Derfor har vi satt igang fem pilotbarnehager som går igang med en prøverunde med implementering av LP modellen. Dette er:
  • Hokus Pokus.
  • Karuss Skårungen
  • Solkollen Søm
  • Taremareskogen
  • Lindtjønn
  • Veslefrikk- Hamretun
I det kommende halvåret skal de være litt "prøvehoppere" for de andre. Denne våren skal de igang med lederopplæring og implementering. De skal velge ut gruppeledere i egen barnehage og øke kompetansen i hele personalgruppa, som vi i LP sammenheng kaller de "profesjonelle voksne".  Til nå har barnehagedelen av FLIK utdannet tre veiledere. Dette er:
  • Anne Gro Skjeveland Kvernes
  • Helle Schiøtz
  • Marianne Godtfredsen
Denne boka blir anbefalt å lese om implementering.
"Utviklingsarb. og endringsprosesser" av Anne Karin Sunnevåg og Pia Guttorm Andersen som kan bestilles her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar