7. feb. 2011

Bamsebo blir forbildeprosjekt for universell utforming.


Den neste barnehagen Kristiansand kommune nå skal bygge er Bamsebo. Kommunenes eldste barnehage skal saneres og bygges opp som en ny og moderne barnehage for ca. 82 barn. Det er bestemt at bygget skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, både ute og inne.

Universell utforming, - det har ikke noe med universet å gjøre:-) Vi snakker her om universell i betydningen " for alle". Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Dette inklu­derer funksjonsnedsettelser knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpå­virkning.

Miljøverndepartementets sider finnes masse stoff om universell utforming. I Trondheim kommune har de laget en veileder for alle publikumsbygg: Trondheim kommune - Universell utforming - publikumsbygg. Foreløpig planlegger vi hvor bygget skal ligge på tomta i forhold til naboene, hvor foreldre og ansatte skal parkere osv.
I løpet av sommeren 2012 vil et nytt bygg begynne å ta form på tomta til gamle Bamsebo. Fram til da skal kommunen og de ansatte på Bamsebo sammen planlegge hvordan den nye barnehagen skal bli, blant annet med tanke på å gjøre arealene like tilgjengelige for ALLE.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar