26. mar. 2009

Kvalitet i barnehagene

Hvordan måle kvalitet i barnehagen?
Statistisk sentralbyrå teller, måler og veier de verdiene som vi sier må være tilstede for at det skal være kvalitet i barnehagen: Nok plass, nok ansatte, nok kompetanse, tilfredse brukere. osv. Dette inngår som endel av de såkalte KOSTRA-tall, som politikere og myndigheter forholder seg til. Så hvordan er kvaliteten i følge det man kan telle?
  • Lekearealet per barn er økt, samtidig som det er blitt færre barn per årsverk.

  • Andelen pedagoger er på vei opp.

  • Foreldre er fornøyde med barnehagetilbudet.

  • Utdanningsforbundet påpeker likevel at det i hele landet er 4.400 styrere og pedagogiske ledere som ikke har førskolelærerutdanning, slik de etter loven skal ha.

  • Mest positivt er nok at halvparten av alle de som arbeider med barn i barnehage, har en eller annen form for pedagogisk utdanning.

Utbyggingen av barnehageplasser har altså ikke gått på bekostning av kvalitet i følge statistikken, sier Kostra. (Mer om utvikling av kvalitet i neste innlegg som kommer snart: KIB..... )

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar