9. apr. 2008

Mangfold og inkludering...

Mangfold og inkludering er et av satsingsområdene i SKUP.
Det betyr både arbeid for likestilling, mot mobbing og arbeidet for å dyrke mangfoldet i barnegruppa, i foreldregruppa såvel som i personalgruppa. Pedagogisk støtteenhet jobber med inkluderingsrelatert arbeid i Kristiansandsbarnehagen, bla. a. veiledning og ekstra bemanning i forhold til språkopplæring og spesialpedagogiske tiltak- her representert ved Elin Aleksandersen som har spesielt ansvar for minoritetspråklig assistanse i barnehagene. Her kan du se filmen om språkopplæring i barnehagen.
2008 er Mangfoldsåret.
Fra konferansen "Mangfold i sal og på scene" som ble arrangert 4. mars i Kristiansand har vi plukket med oss noen ønsker for året:
Per Sigurd Sørensen ønsker at mangfold blir det alminnelige. At det normale er at det er forskjell på folk, og at det beriker oss som samfunn!
Rolf Gupta ønsker at vi slutter å se på grupper, men ser på mennesker! En annen av innlederne, Silje Bull-Njaa Larsen fra firmaet Koriander, ønsker at vi må lære oss å kommunisere på tvers av kulturelle grenser, og at vi slutter å forveksle likhet med likeverd.

2008 er også Wergelandsjubileum.
Hva kan vi takke Henrik Wergelands engasjement for?
Et land med større selvbevissthet: med eget skriftspråk, med kunnskap til alle, der skolen fikk stadig større plass, der folkebibliotekene begynte å komme. Folkeopplysningen ble bygd opp for å støtte demokratiet. Vi kan takke, blant annet Henrik Wergeland, for at vi i Norge har et stødig demokrati, der frihet hersker, med plass til mangfoldet. Han sørget blant annet for tilgangen for jøder, som på den tiden var stengt ute fra Norge ved lov.

Feiringen for barnehagene slåes sammen med Barnas blomsterdag den 5. juni.
Et stort barnekor vil urframføre tekster av Wergeland som er tonesatt av Annbjørg Lien og Bjørn Ole Rasch. I tillegg vil Helene Bøksle Trio, Celloboblene og Jan Øyvind Fjeldal delta. Kontaktperson Tonje Moen, barnehageetaten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar