13. nov. 2007

Den inkluderende barnehagen...

...er der vi har plass til mangfoldet og variasjonen! Der vi ser barnets styrke og skaper håp for framtida. Der vi ser mulighetene heller enn begrensingene.

Der alle barn blir sett som like viktige, og alle barn blir anerkjent for sine egne verdifulle ressurser. Rammeplanen (s.13) sier at omsorgen og aktivitetstilbudet i barnehagen må tilpasses hvert enkelt barn og den aktuelle barnegruppen. Det er ikke nytt for oss, - dette er verdisynet som vi kan kalle grunnmuren i barnehagen. Derfor er det viktig å spør seg når vi evaluerer arbeidet vårt:

  • Tilbyr vi et rikt, variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø?
    Blir dette ivaretatt for alle barn, uansett funksjonsnivå ?
    - Uansett kjønn, alder eller sosial og kulturell bakgrunn?

  • Blir mangfold sett på som en ressurs eller et problem?

  • Hvordan ivareta mangfoldsperspektivet i vår barnehage? Kanskje barnegruppen er ensartet og ikke representerer noe mangfold?

Takk til spesialpedagog Linda Pedersen for samlingen av nettsider nedenfor, som kan bidra med informasjon, praktiske tips og ideer i arbeidet med kommunikasjon, språk og barn med spesielle behov. Husk tilbakeknappen når du beveger deg fram og tilbake mellom sidene! (Hvis pila er grå og ikke virker, kan du lukke sida med krysset i høyre hjørne og dermed komme tilbake der du var.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar