Gå til hovedinnhold

Sommeren har allerede vart en stund, og nå nærmer det seg ferie!

Juni har vært varm og mild, med hetebølge, badeliv og lange, lyse sommerkvelder. Nå står juli for tur, selve feriemåneden, og de av oss som følger med på yr.no, ser at også det norske ferieværet er i rute, ferien kommer med regnbyger i år, for så vidt nokså normalt.

Kanskje er det ikke så farlig? Regnvær begrenser jo mulighetene for ganske mange tradisjonelle sommeraktiviteter, og gjør det  legitimt å slappe helt av, uten dårlig samvittighet. Og, det blir som det blir, vi er veldig heldige som skal ha fri.

De aller fleste har mindre økonomisk spillerom denne sommeren, og mange skal "bare være hjemme". Noe som er et godt utgangspunkt for å å vimse rundt og gjøre ingenting, etter enda et hektisk år i barnehagene. Latmannsliv i eget nærmiljø uten planer, avtaler eller oppgaver som haster, er ofte vel så avslappende som å være på reisefot, stadig travelt på farten.

Hverdagen er travel i barnehagene, selv uten pandemi og ekstraordinære tilstander. Parallelt med det som alltid er i gang, av samlingsstunder, lekegrupper, hvilestunder, FN-dager, julefrokoster, førskolegrupper, PA grupper, personalmøter, aktivitetsplaner og kompetansehevingstiltak.... så har vi i år fått på plass kjøkkenressurs i kommunale barnehager, alle barnehagene har fått oransje overgangsryggsekker til bruk i førskolegruppene, og fra august skal vi ta imot de aller yngste barna i henhold til ny rutine for oppstart. Barnehagelivet byr på stadig endringer, krav til økende kompetanse, og nye måter å organisere seg på. Oppdatert kunnskap om barn og barndom, og et samfunn i stadig endring skjerper kravene til barnehagepersonalet, verdens viktigste jobb er stadig mer kompleks og krevende, men heldigvis fremdeles givende, glederik og svært meningsfull. 

Derfor, for å være påkobla, nære voksne med varme smil og favnen full av relasjonskompetanse, må vi innimellom hvile, og det skal skje nå- ferien er her, skuldrene skal dale ned i behagelig sommerposisjon. 

Sommerferien har mye press på seg, det knytter seg ofte forventninger til alt det gøye som skal skje, alle de vakre, viktige minnene vi skal skape, men vi lader på ulike måter, noen elsker liv og røre og aktivitet, andre må ha fred og stillhet, finn din vei! 

Ferien er ofte veldig fort gjort, så nå er det bare å gå i gang med alle gode ting, og prøve å score høyt på kos og hygge,- på den måten du liker aller best! Gode tips er å spise mange is, ligge i gresset og håpe at en hører humler suse, kjøle seg ned med bad i havet, sove lenge og drikke kaffe i senga, legge vekk mobilen, lese ei god bok- og kanskje viktigst, husk solkrem, og behagelige klær med strikk i livet;)

Takk for solid innsats i år, og veldig god sommer!

Sommerhilsen fra Eva og resten av barnehagegjengen i oppvekst;)Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Små barn av regnbuen

"Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering" (Lov om barnehager). I barnehagene våre går det barn som er forskjellige på mange slags måter. Barn fra alle verdens hjørner, som ser ulike ut, har forskjellige morsmål, og som vokser opp i et mangfold av varierte familier. Noen bor sammen med mamma og pappa, andre med to mødre, noen sammen med bestemor, andre kanskje hos en fosterfamilie. I samfunnet vårt lever alenemødre, alenefedre, kjernefamilier og storfamilier med tallrike søskenflokker side om side. Noen tror på Gud, eller  Allah, andre er kanskje buddhister, og noen har nok med å tro på seg selv. Sånn er verden i 20

Samisk kultur - en del av det norske mangfoldet.

Årets storbykonferanse har nettopp funnet sted i Tromsø, - "en samisk by", hevdet ordføreren (som var fra Bergen!) Byen har nettopp åpnet en ny samisk barnehage , basert på samisk kultur og språk . Vi fikk også et møte med Samisk Høgskole , og Asta Balto som snakket om samiske tradisjoner:"Fra tradisjonell oppdragelse til pedagogikk". Den samiske kultur har hatt dårlige kår i Norge. Både språk og tradisjoner er nå i ferd med å bli "tatt tilbake" - dekolonisert. Som eksempel kom det, så seint som i 1985, en lovendring som gjorde det lovlig å undervise på samisk i grunnskolen. Opprettelse av sametinget og samisk høyskole var andre milepæler. I dag bør det være like naturlig å lære av vårt eget urfolk, samene , som det er naturlig å lære av andre kulturer som er representert i vårt land. I mangfoldsperspektivet bør samisk kultur og tradisjon , som en del av det norske, kunne være en inngangsport til å forstå andre og mer fremmede kulturer. Temahefte om samis