Gå til hovedinnhold

Oppdatert informasjon om PP-tjenestens læringsmiljøteam!

 

Læringsmiljøteamet i PPT ønsker å bistå barnehagen i deres eget arbeid med å utvikle høy kvalitet og trygge, gode faglige og sosiale fellesskap. Når barnehagen opplever en pedagogisk utfordring, enten på individ-, gruppe- eller organisasjonsnivå, kan det søkes støtte og veiledning fra PP-tjenestens læringsmiljøteam. Ved henvendelse vil det, i dialog med barnehagene, bli vurdert hva slags støtte, veiledning og oppfølging barnehagen vil få.

Læringsmiljøteamet kan kontaktes for å:

 • Bistå barnehagen på organisasjonsnivå (f eks med utgangspunkt i barnehagens utviklingsarbeid).
 • Bistå barnehagen i arbeidet med ulike problemstillinger på avdeling / base / gruppe (eks gruppeutfordringer, språkmiljø, struktur, ledelse av barnegruppen, relasjoner).
 • Bistå barnehagen i veiledning og støtte i deres arbeid med identifisering ag oppfølging av barn de er usikre på om har en tilfredsstillende utvikling eller læring (eks språk, lek/samspill, atferd, logopedvurdering).
 • Bistå barnehagen i saker om trygt og godt barnehagemiljø 

En henvendelse kan resultere i:

 • Observasjon.
 • Drøfting, råd og veiledning til barnehage og foreldre.
 • Innspill til utprøving av nye tiltak.
 • Faglig innspill / innlegg i barnehagens personalgruppe.
 • Drøfte om barnet skal henvises til PPT for nærmere utredning.
 • Vurdere behovet for andre hjelpetjeneste

Læringsmiljøteamets forventninger til barnehagen

 • Det forventes at barnehagen selv har prøvd ut og evaluert tiltak før henvendelse til Læringsmiljøteam.
 • Det forventes at samarbeidet er forankret i barnehagens ledelse.
 • Det er barnehagens ansvar å dokumentere samarbeidet med Læringsmiljøteamet. Slik dokumentasjon skal ligge ved en eventuell senere henvisning til PPT for nærmere utredning.
Henvisningsskjema finner du her- skjemaet sendes til post.pptjenesten@kristiansand.kommune.no

De som jobber i læringsmiljøteamet er Beate Fosse Jørgensen, Marianne Godtfredsen, Kari Narum Bie, Kristin Wilkens og Kristin Fidjestad Andreassen

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o