Gå til hovedinnhold

Hvordan går det med den digitale praksisen i barnehagen?

Helt siden Rammeplanens revidering i 2017 har det vært en tydelig forventning til barnehagen om å skape en digital praksis som bidrar til et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn, der personalet bruker digitale verktøy og medier sammen med barna. Det har vært tildels motstand mot dette hos mange ansatte. Kanskje beror det på frykt for, eller dårlige erfaringer med, overdreven bruk og mye "skjermtid"? Eller handler det mest om mangel på kompetanse og mulighet til å se hva det digitale kan bidra med for å berike lek, læring og danning i barnehagen? 

Foto: Kirketunet barnehage

Workshop

Gjennom partnerskapet med UiA har Kristiansand kommune arrangert workshop for en liten gruppe barnehager som jobber spesifikt med dette temaet. Det er Anne Sofie Stray som er både pedagog i Odderøya barnehage og ansatt på UiA som, sammen med Håkon Sundbø, har det faglige ansvaret. En mengde ressurser som kan brukes i barnehagene i Kristiansand, ligger nå på Teams under  Barnehageledernettverk, i kanalen som heter  DIGITAL HVERDAG I BARNEHAGEN. 

E- læring

e-læring gir nye mer fleksible måter å utvikle kompetansen på. Udir har to kompetansepakker på digitalisering i barnehagen:  

  1. Digital dømmekraft i barnehagen, - som man bruker i hele personalet: Kompetansepakken er laget for at du som ansatt kan utøve en mer trygg praksis for barna og innenfor gjeldende regelverk. 
  2. Digital praksis i barnehagen, - som brukes for å heve den individuelle kompetansen: Her blir du kjent med ulike digitale verktøy som kan brukes til pedagogisk arbeid i barnehagen.  

Gjennom arbeidet med kompetansepakkene får personalet ny kunnskap om hva som kan være god digital praksis, og blir også utfordret på å planlegge aktiviteter der ny praksis prøves ut. Etter utprøving er felles utviklingstid en viktig arena for deling av erfaringer og refleksjon. Hva har vi prøvd ut? Hva fungerte bra og hvorfor? Hva kan forbedres og hvordan?

Her ligger det en mulighet til å ta med seg nye tanker tilbake til nye pedagogiske aktiviteter, justere praksis, og stadig jobbe for forbedringer. Digital kompetanse er ingen konstant størrelse, men er avhengig av et kontinuerlig arbeid for å utvikles.
"Møtet mellom barnet og teknologien er møtet mellom to intelligenser som spør om å få lov til å bli kjent med hverandre" (Loris Malguzzi)

Kjennetegn for barnehager som lykkes med varig endring av digital praksis:

  • Tydelig organisering og ansvarsfordeling i utviklingsarbeidet
  • Jobber systematisk over tid
  • Etablerer holdninger, kultur og forventninger til utprøving av digitale verktøy og ressurser
  • Skaper eierskap til utviklingsarbeidet og forankrer i rammeplan og praksis
  • Prøver ut digital praksis sammen med barna og deler erfaringer i profesjonsfellesskapet

Her kan du hente mer inspirasjon og kunnskap: 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o