Gå til hovedinnhold

Ny rutine for oppstart i barnehage,- de yngste barna

 


Kristiansand kommune har utarbeidet ny rutine for oppstart i barnehage for de yngste barna. Den gamle rutinen med 3 dagers tilvenning var utdatert i forhold til dagens kunnskapsgrunnlag, og nyere forskning. Målsettingen er at alle barn i Kristiansand sikres en god oppstart, og får en trygg tilknytning til viktige voksne i barnehagen. Dette arbeidet skal sikres gjennom enhetlig tilnærming, systematikk  og rutiner i barnehagene, men med utgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte families behov og forutsetninger. Det legges vekt på aktive foreldre, og oppstartsperioden strekker seg over to uker. Foreldre, eller andre nære omsorgspersoner skal være med barnet første uka, delta i hverdagen og gradvis la ansatte overta omsorgsoppgavene, og la barnet øve seg på å være alene. Uke to må en vurdere hvor tett foreldre/ andre nære omsorgspersoner skal være på, men vi oppfordrer til at barna har korte dager. 
Rutinen er utviklet i en arbeidsgruppe bestående av pedagoger på avdeling, styrere og enhetsledere og rådgiver i fag og utvikling i oppvekst, og gjelder for kommunale barnehager. Den består av et arbeidsdokument til internt bruk i barnehagen, og et informasjonsskriv til foreldre.Rutinen er tilgjengelig for alle, og kan naturligvis også brukes som et utgangspunkt for arbeidet i private barnehager.Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o