Gå til hovedinnhold

Foreldreinvolvering for å forebygge mobbing?

Kan det bidra til bedre forebygging av mobbing hvis vi involverer foreldrene mer? 

Partnerskap mot mobbing inviterer til digitalt faglig forum der dette diskuteres. Det skal skje 27.mars kl. 12- 14. Her er lenke til påmelding. Når du har meldt deg på, får du tilsendt lenke til arrangementet på e-post.  

To lokale ledere fra barnehage og skole vil delta med innlegg om hvordan de har brukt Dialogmodellen. Fra barnehage er det enhetsleder Erlend Bakke på Sjøstjerna barnehage som skal dele fra sin praksis. Partnerskap mot mobbing er et samarbeid mellom 15 organisasjoner. Hensikten er å utvikle kompetanse lokalt om virkemidler for å forebygge, avdekke og bekjempe mobbing og krenkelser, spre informasjon og bygge lokale nettverk. De har samlet seg rundt en forpliktelse: 

Alle barn og unge skal ha et godt barnehage-, fritids- og skolemiljø uten mobbing. Dette er de voksnes ansvar. Som partnerskap forplikter vi oss til å sette mobbing på dagsorden og bidra til å utvikle kompetanse og samarbeid for å motvirke mobbing i lokalsamfunnet.

Dialogmodellen kjenner de fleste, Dialogmodellen.no Den har Kristiansand kommune være med å utvikle og en del av utprøvingen av innholdet i modellen er prøvd i barnehager her. Modellen er i bruk i større eller mindre grad i Kristiansandsbarnehagen og det er altså dette Erlend skal dele noe fra. 

I tillegg til dette vil vi i det faglige forumet møte Dina von Heimburg som har jobbet med foreldreinvolvering i barnehagen knyttet til begrepet relasjonell velferd. Les mer om det her!

I tillegg møter vi Kristin Danielsen Wolf som har skrevet en doktorgrad med tittelen: Syn på kvalitet og samarbeid i barnehagen. Alle foreldre med?  Vi skal også høre fra FUB og FUG som er sentrale partnere i Partnerskap mot mobbing.

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt