Gå til hovedinnhold

Overgangsryggsekkene er klare!


I disse dager er 250 oransje ryggsekker pakket ferdig med  innhold som skal gjøre arbeidet med overgang barnehage/SFO og skole enklere, og med et felles utgangspunk.

Ideen kom fra et liknende prosjekt i Stavanger, og våren 2022 ble det satt i gang en arbeidsgruppe som skulle utforme en overgangsryggsekk til bruk i alle kommunens barnehager og skoler, for å lette overgangen for barna. Barna skal oppleve at det er sammenheng mellom barnehage og skole. De skal avslutte barnehagelivet på en god måte, og være trygge til å møte skolehverdagen.

Arbeidsgruppen besto av representanter fra SFO, skole og barnehage, og ble ledet av Gudrun Svensson og Dag Røise, rådgivere i oppvekst.

Overgangsryggsekken er et arbeidsredskap, en fysisk sekk hvor det er samlet konkreter og et tipshefte, og innholdet er likt i alle sekkene over hele kommunen. Det har vært en avveining om hvorvidt bydelene selv skal kunne fylle sekken med relevant innhold, men vi tenker det er et poeng at det er likt for alle, for å ivareta barn som flytter før skolestart.

Sekkene skal nå distribueres til alle enhetene, og skal tas i bruk i barnehagene med det samme. Til høsten skal barna møte samme sekk, med tilsvarende innhold på SFO og skole, men med lokalt tilpasset vri på bruken av innholdet. Kjent, men likevel spennende.

Sekkene er fylt opp med: 

«Odd er et egg» av Lisa Aisato

Eventyret om skinnvotten

En eventyrpose som dere selv skal fylle konkreter i,- basert på figurene i eventyret om skinnvotten

Slengtau

4 sangkort

1 tipshefte, finnes også i digital versjon.




Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt