Gå til hovedinnhold

Barnehagekino!

 I uke 2 var det duket for barnehagekino, da var det "Kardemomme by" i stor sal på Fønix. Det ble satt opp 3 forestillinger, og nesten 70 barnehager benyttet seg av tilbudet. Det betyr at i overkant av 1200 barn fikk en kinoopplevelse med barnehagen sin!

Initiativet kom fra pedagoger på Roligheden barnehage, og bakgrunnen var at de ønsket å gi barna en felles opplevelse, som kunne gi referanser til lek. Oppvekst tok så kontakt med kinoen, som viste stor velvilje, og i samarbeid fikk vi rigget barnehagekino for alle som ønsket det.

 "Kardemomme by" kom på kino i romjula, og mange barn har nok sett den med familien sin, men slettes ikke alle, og på denne måten får alle barna samme forståelsesramme og inspirasjon til videre lek i barnehagen.

Det var nesten full sal på alle tre forestillingene, og stemningen var helt elektrisk. Flere hadde tatt buss til byen(en opplevelse i seg selv), og spiste niste i foajeen før forestilling. 

I en tid hvor mange familier sliter økonomisk, har flere foreldre uttrykt takknemlighet for at barnehagene kunne by på denne opplevelsen. 

Ansatte og barn koste seg på bytur,- filmen er god! Og mange gledet seg til å jobbe videre med tema "Kardemomme by" utover våren.

Kan hende kan dette bli en tradisjon, med nyttårskino for barnehagene? TAKK til Kristiansand kino for godt samarbeid!

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for

REKOMP- Høst 2021 oppsummert - med faglige ressurser

Så godt som alle barnehagene i Kristiansand kommune deltar i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseheving, - Rekomp.  Målet med ordningen er å bidra til implementering av rammeplanen for å sikre alle barn et likeverdig barnehagetilbud av høy kvalitet. Arbeidet skal skje i partnerskap med Universitet eller høyskole og være basert på lokale vurderinger av kompetansebehov og forankret i den enkelte barnehage på en måte som involverer alle ansatte.    Her kan du lese mer om regional ordning Slik kan du heve kompetansen din i barnehagen (utdanningsnytt.no) Rekomp- Barnehageutvikling i partnerskap (krsbarnehager.blogspot.com) Det er også laget en liten film du kan se; Regional ordning i Region Kristiansand from Regional ordning on Vimeo Høsten 2021 Høsten 2021 gjennomførte de aller fleste barnehagene en ståstedsanalyse utviklet av UIA, (noen få brukte andre analyseverktøy). Fort forklart fra Udir:  Ståstedsanalysen for barnehage   Barnehagene skulle kartlegge egen virksomhet, for