Gå til hovedinnhold

Er det god stemning i barnehagen?

0-6 nettverket har hatt stor felles samling for de fem "bydelene" (familiens hus) som vi er delt opp i. Deltakerne var som vanlig barnehagene, spesialpedagogene og PP-tjenesten, og denne gangen var det Pål Roland som ledet oss gjennom dagen med små foredrag og refleksjoner i gruppe. Dagen handlet om hva vi selv må gjøre for å få til endringer, og hva inkluderende praksis faktisk består av. 

For hva kjennetegner inkluderende praksis på organisasjonsplan? Pål Roland mente at de fleste av oss kunne kjenne igjen dårlig stemning og lite inkluderende praksis når vi stod i en slik situasjon. Han oppfordret til og med til å gå hjem, og som et eksperiment, prøve å skape dårlig stemning.... "det vil ikke ta lang tid før du lykkes!" 

Så hva er det man gjør når man gjør det motsatte - når man skaper en inkluderende praksis? Jo, man deler opplegg, inviterer til samarbeid, framsnakker osv. Man gir anerkjennelse som får folk til å vokse og bli motiverte for den jobben vi står i, - og dette virker begge veier. Man får mye tilbake, hvis man husker på å si noe bra om sine kolleger når man ser det. Da blir man en sånn som skaper god stemning. 

Men hvem kan skape dette? Det er kun deg selv! Og når alle gjør noe, så blir miljøet mer inkluderende, positivt og engasjert. Noe som igjen påvirker barn og foreldres utbytte av barnehagen. Som igjen motiverer og skaper mestring hos ansatte.... 

Relasjonskvalitet er en av kjernekomponentene i inkluderende praksis, men hva består det i? 

  1. Positivt klima
  2. Sensitivitet.
  3. Positiv perspektivtaking (empati)
For at barnehagen kan gjøre dette til en del av sin praksis, så må de ansatte være med å definere hva som ligger i disse dimensjonene. Hva består de av? De må sammen bryte ned for eksempel positivt klima- hva består det av hos oss? Først da kan vi gjøre det til noe vi kan trene på å få til. 
Noen av dere har prøvd ut lotusskjema. Det kan være et godt verktøy til å gjøre denne jobben. 

Flere av barnehagene i Kristiansand jobber med CLASS dimensjonene i sitt utviklingsarbeid. Det er nært  koplet til relasjonskvalitet, der samspillet mellom voksen og barn har stort fokus. LES mer om det her. 

Dette og mye mer, handlet 0-6 nettverket om denne gang. Vi må konkretisere og oversette begreper til praksis og praktisk handling. Først da kan vi forvente å se endring og en tydelig retning i arbeidet vårt.  

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Nytt om samenes dag i "Ressursbanken"

Her på bloggen finner du en egen side med felles ressursbank som både inneholder en kunnskapsbase med bakgrunnsstoff om de ulike høytider og merkedager og en fagdidaktisk base, som inneholder forslag til hvordan man konkret kan jobbe med høytiden/merkedagen i barnehagen både over tid og i enkeltaktiviteter. Se i feltet over innlegget her: "Ressursbank for høytider og merkedager".  Denne er nå oppdatert med enda en ressurs: Markering av samenes dag i barnehagen. ABLU-studenter i kunnskapsområdet SRLE (samfunn, religion, livssyn og etikk) ved UiA har utviklet ressurser som kan brukes i barnehagen om høytider og merkedager i barnehagen.  Veileder på prosjektet var Eva Mila Lindhardt

Nå nærmer det seg oppstart i barnehagen!

August er her, og spente foreldre er klare for å sende sine aller mest dyrebare skatter i barnehagen, - mange skal bli kjent med barnehage for aller første gang. Noen har vært på besøk flere ganger allerede, er kjent med barnehagen både inne og ute, og har blitt tatt godt i mot av de som jobber der, mens andre av ulike grunner kanskje ikke er blitt så kjent.  Det er viktig å forberede seg! Barnehagen har ansvar for å ha gode rutiner og måter å organisere seg på i oppstarten, men det er også viktig at foreldrene setter seg godt inn i det som skal skje, og støtter barnet sitt på en god måte. her er en liten film som forklarer hvordan det kan være for et lite barn å begynne i barnehage, og hva vi som er voksne kan gjøre for å støtte barnet best mulig; Små barns stress under tilvenning i barnehage FUB (Foreldreutvalget for barnehager)  har en informativ og god nettside med flere gode tips for foreldre, se her; Tips til tilvenning i barnehagen Barnehagene har litt ulike måter å organisere o