Gå til hovedinnhold

Inspirasjonssamling på Geitmyra matkultursenter

 Fredag 9.9 var representanter fra ulike barnehager samlet til en inspirasjonssamling for klima og miljø, på Geitmyra matkultursenter på Odderøya. 

Anne Line Gangså Tørressen fra kommunens miljøavdeling hadde snekret sammen et variert og spennende program, som gav de frammøtte nye ideer og verdifull inspirasjon til videre arbeid i barnehagen.

Dagen var organisert med parallelle sesjoner, med tre ulike bolker. Den ene sesjonen var digital og omhandlet dyrking, kjøkkenhager og muligheter i barnehagen. Denne økta var med Anniken Jøssund, som jobber i "Skolehager Norge". 

Den andre sesjonen, med Marit og Marianne, dreide seg mer generelt om klima og miljøarbeid, og de to ulike miljøsertifiseringene som er aktuelle for barnehagene, "Grønt flagg" og "Miljøfyrtårn". Det var også god tid til å dele tips og ideer barnehagene imellom. Miljøarbeid er både på driftsnivå, altså hvordan vi i vår hverdag har gode rutiner og jobber for å ha en bærekraftig drift gjennom søppelsortering, energitiltak, gjenbruksfokus ol, og så er det miljøarbeid rettet mot pedagogiske opplegg sammen med barna.

Den siste bolken foregikk på kjøkkenet, sammen med Tessa og Helene fra Geitmyra. Her var praktisk matlaging i fokus, og Helene og Tessa gikk gjennom opplegget de pleier å bruke med barnehagebarn. 

Vi lagde hjemmelagde fiskepinner, stekte potetlomper og lagde råkostsalat med ulike dressinger. Svært enkelt og veldig godt. 

Dagens lunsj var da klar- og gikk ned på høykant. 

Oppsummert, - en nyttig dag med praktiske tips og viktig ny kunnskap.Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for