Gå til hovedinnhold

Ny kursrekke i traumebevisst omsorg - og ferdighetstrening i "Kroppen er min"!

 

Høsten 2022 setter vi i gang en ny kursrekke om Traumebevisst omsorg for barnehagepersonale. Inger- Lise Andersen skal i løpet av 4 kurskvelder gå gjennom følgende oppsett;

  1. Del: Traumeforståelse
  2. Del: Traumebevisst tilnærming
  3. Del: Seksuelle overgrep, vold og grov omsorgssvikt
  4. Del: Kommunikasjon mellom barn og voksne om vold og overgrep

Det er også mulighet for å ta disse 4 delene som to dagskurs.

Inger Lise Andersen er klinisk sosionom, og har gjennom en årrekke arbeidet med traumebasert tilnærming. Hun driver Barnefokus Sør, som tilbyr opplæring, undervisning og veiledning i forhold til vold, overgrep og traumeforståelse.

Det tas utgangspunkt i hvordan barns nevrologiske utvikling skjer, og hvordan denne kan påvirkes av små og store traumer og videre hvordan dette påvirker barnets atferd. Traumeforståelse: Hvordan barndomskrenkelser påvirker nevrologisk utvikling. Denne tilnærmingen er svært relevant for alle barn, og ikke bare dem som er traumatisert. Hvordan kommer skadene til uttrykk i hverdagslivet? Hvordan kan vi, som ikke er psykologer, hjelpe disse barna slik at de blir sett og møtt på bedre måter? 
Grunnforståelse av ulike typer krenkelser av barn blir tema i store deler av denne kompetansehevingen. Vi lærer om utsatte barn, overgripere og overgrepsprosesser. Taushet og tabu som virker til fortielse, bagatellisering og fornekting, og om forhold som åpner for avdekking er også en del av innholdet. Kurset vil  berøre ulike etaters plikter, begrensinger og muligheter. Det vil settes fokus på bevisstgjøring av egne styrker og svakheter, samt bevisstgjøring av arbeidsplassens styrker og svakheter. 

Det vil også settes opp dagskurs for ferdighetstrening for pedagoger som skal ha ansvar for samlinger basert på "Kroppen er min". Vi trenger å trene. Både på å formidle og å ta imot budskap som omhandler overgrep og vold. Ordbruken er fremmed og barns reaksjoner og tolkning av disse er en viktig del av kompetansen. Verktøyet KROPPEN ER MIN blir brukt som en ramme for ferdighetstreningen. Ferdighetstreningen foregår over en dag, og de som deltar her blir viktige ressurspersoner i innføring og gjennomføring av KROPPEN ER MIN i egen barnehage. Trening bør også gjennomføres i eget personale og deltakerne på ferdighetstreningen får med seg case og oppgaver til dette.   

Alle barnehager, samt SFO har fått tilsendt en mail med datoer og lenke til påmelding.
Dette har vært etterspurt lenge, og vi er glade for å ønske velkommen til kurs!

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for