Gå til hovedinnhold

Bærekraft i barnehagen

 


Bærekraft er et naturlig fokus for alt arbeid i barnehagen.
Rammeplanen slår fast;
Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.
Alle barnehagene i Kristiansand skal være miljøsertifisert, enten gjennom "grønt flagg", eller "Miljøfyrtårn".  Arbeidet foregår på flere nivåer, eksempelvis gjennom gode rutiner i driften, - som søppelsortering, bevissthet rundt innkjøp, gjenbruk og matsvinn. Bærekraft kan også være pedagogisk fokus- som tema for ulike prosjekter og satsningsområder. Typisk kan være "plast i havet",  "miljøpatruljer" som plukker søppel, markering av verdens miljødag, og dyrking av egne vekster i pallekarm. 
Det ligger mange gode nettressurser ute som kan være en inspirasjonskilde i arbeidet.Tema- og idébank barnehage — Grønt Flagg (fee.no)


Noen av barnehagene i kommunen deltar i  Gjenbruksgjengen |, som er et pedagogisk opplegg med aktiviteter og ideer til inspirasjon.

Kommunen har en egen miljørådgiver som blant annet arbeider mot skoler og barnehager, som heter Anne Line Gangså Tørresen. hun er behjelpelig med råd og veiledning, og er en god medspiller for oss, dersom vi ønsker ekstra fokus på bærekraft i barnehagen. Det var berammet en inspirasjonssamling for klima og miljøarbeid i barnehagene den 9.6 på Geitmyra matkultursenter, men denne måtte avlyses på grunn av liten påmelding. Fra høsten av ønsker vi også å få i gang et samarbeid med  Framtiden i våre hender, omkring matsvinn/ matvinn i barnehagene. Det kommer mer informasjon omkring dette, og vi håper mange ser nytten av å være med. Det er også bevilget penger i klimabudsjettet til innkjøp av Bokashi-bøtter til barnehager, dette skal rulles ut så raskt som mulig. Barnehagene skal få anledning til å melde sin interesse om dette ganske snart, det kommer mail fra Anne Line før sommeren, så heng på!. (Hva er bokashi?


Kort sagt, bærekraft i barnehagen er et viktig område å jobbe godt med, og vi som jobber i oppvekst ønsker å ha fokus på å støtte barnehagene på best mulig måte i dette arbeidet.


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for