Gå til hovedinnhold

0-6 nettverket i farta!

0-6 nettverket er en del av kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Les om målene for Kompetanseløftet her! I løpet av et par uker i juni skal 5 nettverk gjennomføres. Vi begynner med spesialpedagogene, PPT og barnehagene, - og utvider deltakelsen etter hvert til andre grupper som finnes innenfor Familiens hus. BTI arbeidet skal videreføres i disse nettverkene.

Første gang vi møtes skal vi snakke om forventninger til det å jobbe i nettverk og hva det kreves av hver og en av oss som er der for at vi skal ha et utbytte av deltakelsen og for at dette skal påvirke kvaliteten i det tilbudet vi gir barna. Nettverket vil gjennomføres i kjent form. Vi skal sitte i små grupper, der vi skal få tid til å reflektere sammen, men det skal også skje noe i plenum. Gruppene vil variere gjennom dagen. Vi skal få med oss litt teori gjennom et foredrag, og vi skal reflektere rundt en case fra praksis. "Casen" ser ser du her:

 

Kristiansand kommune er i partnerskap med UiA også i denne satsingen! Våre partnere i dette arbeidet er Heidi Omdal og Lise Barsøe. Begge to er også ansvarlige for 6-16 nettverket i samme ordning. I tillegg er de forskningspartnere og skriver bøker både hver for seg og sammen. 

Heidi Omdal er professor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Hun er utdannet førskolelærer og har doktorgrad i spesialpedagogikk på temaet «The silent child in the kindergarten, school and home: A qualitative observation and interview study of children with selective mutism in their natural environments». Forskningen, formidlingen og veiledningen er knyttet til inkludering av barn med spesielle behov i barnehage og skole, tidlig innsats, samspill og kommunikasjon, selektiv mutisme og utvikling av gode utviklings- og læringsmiljø gjennom teambygging og systemtenkning. Hun har i tillegg evaluert innovasjonsarbeid og ledet utviklingsarbeid i barnehage og skole.
(Kilde: Universitetsforlaget)

Lise Barsøe er universitetslektor på institutt for pedagogikk ved UiA. Hun er utdannet lærer og har en master i pedagogikk. Siden 2008 har hun vært ansatt ved Universitetet i Agder der hun underviser både ved grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen. Lise Barsøe er en ettertraktet formidler og veileder og har jobbet med barnehagefolk i hele landet. 

Vi gleder oss til å bli nærmere kjent med våre UiA-partnere og til å se barnehagenes ledere og ressurspersoner, spesialpedagogene, PP-rådgiverne og barnehagefolkene i mobilt team, på nettverk. Alle nettverkene starter kl.09.00 og avsluttes kl. 15.00. Datoene er: 

  • Sentrum 30.05
  • Øst 03.06
  • Vågsbygd 07.06
  • Vest 08.06
  • Lund 13.06 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

Hvis ingen går i fella, men passer seg for den...

  Eller skal vi heller si, "-hvis ingen får korona og passer seg for det, skal alle sammen snart få feire jul i fred"? Snart blir det jul, på den ene eller andre måten. Nok en gang er vi sent i desember, med helt andre rammer rundt jula enn vi skulle ønske. Enda må vi holde avstand, være sammen i små grupper, unngå mye av det vi har mest lyst til, som gjør jula koselig. Samvær, selskap og menneskemøter. Det er vanskelig å finne de riktige ordene i en julehilsen til barnehageansatte jula 2021. Denne høsten har vært nokså "vill vest" i barnehagene, og svært krevende å stå i. Gjenåpning av samfunnet, grønn drift, med påfølgende voldsomt sykefravær. Tomt for vikarer på Adecco! Vi hørte om barnehager med over 65% sykefravær enkelte dager. Etter nesten to år uten forkjølelse, med sprit, masker og fravær av bakterier, ble vi liggende langflate nesten alle mann i høst. Øreverk, omgangssjau, influensa og tette bihuler. Det var syke barn og voksne overalt, og helt unntaksvi

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for