Gå til hovedinnhold

Oppstart i barnehagen - med et mangfoldsperspektiv

Det er nytt barnehageår og mange barnehager er allerede godt i gang med å bli kjent med de nye barna. Det arbeidet startet i vår med brev, besøk og hilsener til de nye familiene. For nye foreldre som kanskje ikke snakker så godt norsk, er kanskje det viktigste å formidle at barnehagen er et trygt sted for barna å være. NAFO minner om at det ikke er sikkert at foreldrene vet at de ansatte i barnehagen har god omsorg og leser barna utfra kroppsspråk og signaler for å ivareta dem på best mulig måte. Derfor er det viktig å trygge foreldrene på at barnehagen sin viktigste oppgave er å ivareta barna. Det kan også være lurt å ha med tolk på den første samtalen. Språkstandard2020 har utarbeidet noen stikkord for hva denne samtalen bør inneholde. 

Et godt tips er også å spørre foreldrene hvordan de ønsker å få informasjon fra barnehagen. Noen liker best å få informasjon skriftlig fordi det er lettere å bruke tid på å finne ut hva som står skrevet. Andre kommer fra en mer muntlig tradisjon og vil helst ha informasjonen muntlig, noe som også kan gjelde flere ulike foreldre. På morsmal.no finnes noe generell skriftlig informasjon til foreldre oversatt til flere språk. Tidligere er det laget noe informasjon som oppfordrer foreldre til å styrke barnets morsmål. Denne er også oversatt til flere språk og finnes i papirutgave. Styrketjenesten for språk og mangfold ved Kongsgård barnehagesenter har samlet mye god informasjon som også er oversatt. Sjekk ut dette -  HER! 

Lykke til med å få barna til å trives og utvikle seg i barnehagen! 

Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn , sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder.  De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba rnehagene. Aktivitetsplikten betyr at: Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en