Gå til hovedinnhold

BTI- arbeidet skal nå i gang i barnehagene!

Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) skal;


Komme i kontakt med barn, familier barnehage, skole og fritidsarena på et tidlig tidspunkt og gjennom systematisk arbeid, veiledning og oppfølging, gi barn og familier den hjelp og støtte de har behov for uten oppfølgingsbrudd.

Barnehagene skal nå bruke BTI-modellen til å systematisere arbeidet rundt barn de av ulike grunner har en uro for. BTI er en samhandlingsmodell som skal bidra til tidlig, samordnet innsats og brukermedvirkning. Modellen har 4 nivå, hvor nivå 0 og 1 peker på barnehagens arbeid med godt læringsmiljø. Nivå 2 og 3 peker på tverretatlig samarbeid mellom to eller flere tjenester. Det opprettes en Stafettlogg Kristiansand kommune - Stafettlogg, med referat fra det løpende arbeidet, som et bindeledd mellom de ulike nivåene.



Det ligger mye nyttig informasjon på kommunens nettsider Kristiansand kommune - Bedre tverrfaglig innsats (BTI) , og vi oppfordrer dere til å "klikke dere litt rundt" for å gjøre dere kjent med modellen.
Det er også utarbeidet en informativ digital brosjyre. BTI_brosjyre_2017.pdf (forebygging.no)
Det har i april vært avholdt et informasjonsmøte med ledere og ressurspersoner i kommunens barnehager, og det vil følges opp med et møte i juni, med opplæring og erfaringsutveksling i forhold til arbeidet med stafettlogg.

Lykke til med svært viktig arbeid til barnas beste!


Kommentarer

Mest leste artikler

Praksisfortellinger - en bit av virkeligheten

En praksisfortelling er ikke det samme som en observasjon. En praksisfortelling representerer ikke den «faktiske» situasjonen eller personene som handlet, men er en beskrivelse av en situasjon som man kan reflektere rundt. Fortellingen skal være en illustrasjon på noe som er sant og ekte. Man skal kunne gjøre seg tanker om hva som foregår i en «slik type» situasjon. En praksisfortelling trenger ikke være sann, i streng forstand, men den må være sannsynlig. Det vil si den må være gjenkjennelig i barnehagefeltet. Fortellingen er fiktiv, basert på en observert (eller typisk) hendelse. Fortellingen betraktes slik sett som løsrevet fra den «opprinnelige situasjonen». Den skal formidle poeng og sammenhenger, som den barnehageansatte har konstruert i ettertid og skal «se tilbake» på en hendelse. Ut fra det man har sett, konstruerer man en begynnelse, høydepunkt og slutt, som ikke nødvendigvis var kjent for personene som handlet i den «opprinnelige situasjonen». Hvorfor jobbe med pr

En hyllest til alle hverdagsheltene i barnehagen - Jula 2020!

Nå kan det snart ikke bli våtere og mørkere. Det har plaskregnet hver bidige dag i desember, og selv om 2020 har bydd på langt mer alvorlige problemer enn været, så hadde jammen en litt lettere værtype og en smule dagslys gjort disse problemene noe enklere å håndtere. Nå trenger vi snart å få øye på litt lys i tunnelen. Dette har i sannhet vært et litt vilt år, hvor vi har fått god bruk for Pippi-sitatet «det har jeg aldri prøvd før, så det klarer jeg sikkert» … Vi har aldri før lært, og fått til, så innmari mye! Og vi har fått det til sammen! I fjor på denne tida visste vi faktisk ikke om kohorter, det var et helt ukjent ord, de færreste hadde antibac i veska, og munnbind var noe hysteriske turister gikk med. Vi visste ingenting om rød, gul og grønn drift, og ingen hadde noensinne tenkt tanken på at det gikk an å stenge en barnehage over lengre tid. Vi klemte hverandre, gjorde plass til en ekstra i sofaen, smakte på hverandres mat, og vaska hendene når vi hadde vært på do. Vi passet h

Ny "mobbelov" kommer - Kristiansand kommune utarbeider lokal veileder!

Fra 1. januar 2021 får  barnehagene en ny «mobbelov», men egentlig handler dette om et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn , sier kommunalsjef Eva Hauger Gjersvold. Kristiansand kommune holder nå på å utarbeide en lokal veileder.  De tre nye paragrafene om trygt og godt barnehagemiljø stiller tydeligere og strengere krav til alle ansatte, sier Marianne Godtfredsen, og nettopp derfor er en slik veileder viktig. Barn skal sikres et trygt og godt barnehagemiljø. Alle ansatte får en plikt til å drive forebyggende arbeid. Nulltoleranse mot mobbing blir nå lovfestet. Dette innebærer en såkalt aktivitetsplikt for ba rnehagene. Aktivitetsplikten betyr at: Alle som arbeider i barnehagen, har plikt til å følge med og melde ifra hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke opplever å ha det trygt og godt i barnehagen. ​Barnehagen har plikt til å undersøke og sette inn tiltak som sørger for at barnet får det trygt og godt i sitt barnehagemiljø. Tiltakene skal fastsettes i en