Gå til hovedinnhold

Kunst til barna - kunst i barnehagen

Havåsen barnehage, som stod ny i fjor høst, har fått kunst på veggene inne og på et digert fjell ute. Tema ute er makrell i stim, noe flere barn i barnehagen har god kjennskap til. To gutter som er mye ute på fisketur med bestefar stod og snakket sammen mens de betraktet fjellveggen som rammer inn deler av barnehagen. Fjellsikringen av stål kan til forveksling ligne et fiskegarn og dette har inspirert kunstner Ylve Thon. Fjellsikringsnettet har fått montert på en stim med makrell, og guttene fikk ikke dette til å stemme... - makrellen skal jo være i sjøen! Det hadde de jo sett mange ganger!?! 
Vi gjetter at barna på Havåsen vil få inspirasjon til å leke både fisketur og makrell i stim, selv om fisken ikke er ved sjøen.  Barna har også egen båt på lekeplassen som de kan dra ut med, og under fjellveggen er det plantet "tang og tare" som skal klatre oppover fjellet.   
Inne er det også kunst. To friser (som betyr langt bilde) er montert og skal være til glede for personalet, foreldre og andre besøkende til barnehagen. Det grønne henger i korridoren ved møterom og arbeidsrom i barnehagens administrasjon. 

Det andre bildet skal gi energi til personalet på barnehagens pauserom. Der går fargene fra gull, gult og over i oransje. Hver stripe farge har sin egen spesielle struktur i overflaten slik at man opplever bildene ulikt alt etter hvordan lyset faller på det. 


Torsdag 27. august 2020 skal barnehagen offisielt overta kunsten og et liten arrangement er under planlegging. Barna skal fram til dette jobbe med sine egne tolkninger av kunsten og vil sette opp sin egen utstilling. Her er mange tema og ta fatt i. For eksempel kan man jobbe med....

  • Farger og blanding av farger. Hvor mange forskjellige gulfarger kan vi finne? Hvor mange navn kan vi finne for GUL? 
  • Med kun tre farger kan vi blande over 100 forskjellige nyanser av farger. Kanskje det skal prøves? 
  • Struktur og mønstre. ulike måter å lage struktur i maling, i sand, i andre materialer?  Kan vi finne ulike mønstre i naturen? 
  • Striper som er gode å se på. Barna lager sine egne striper. Kan stripene bety noe? En for hver dag? En for hvert barn? En for hver måned i året? 
  • Hvis vi ikke har farger, bare hvit og svart, hvordan ser da stripene ut? 
  • Kan vi finne striper andre steder rundt oss? 

Kunsten på Havåsen barnehage står godt for seg selv, men det er alltid spennende å få vite litt mer om hva som er bakgrunn for valg kunstreen har tatt og tanker hun har om temaet. Dette skal hun fortelle barn og ansatte litt om under overrekkelsen den 27. august. For barna vil det ha stor betydning at de får mulighet til å jobbe litt med temaene som denne utsmykningen kan bidra med.  Kunsten får en høyere verdi for de som skal omgås den ved å blir bevisstgjort  hva det er man ser og etterhvert hva dette kan bringe tankene videre til. 

GRATULERER HAVÅSEN!  

- MED NY FLOTT BARNEHAGE OG EN SPENNENDE UTSMYKNING. 

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette. Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer. Generelt Gi god informasjon til foresatte i forkant. Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag.  Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste.  Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid. I forhold til smittevern Gi god informasjon om barnehagens smittevern

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen . I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning” Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for