Gå til hovedinnhold

Smittevern i barnehagen - lure løsninger og smarte grep!

Kristiansandsbarnehagen har en delekultur. Slik bygger vi fellesskap og kapasitet. Når vi står overfor en utfordring, så deler vi på gode ideer og smarte løsninger.

Mandag 20.april startet barnehagene opp igjen etter å ha vært stengt ned i flere uker. En smittevernveileder skulle gi barnehagene de nødvendige råd for å igangsette trygge barnehagetilbud for barn og ansatte. Kommunen har også utgitt et tillegg til denne veilederen og barnehagene brukte dagene godt, fra veilederen kom, til åpningen. Barnehagefolket har med stor entusiasme planlagt dette. Motto har vært at vi kan få til mye med positiv innstilling og god kommunikasjon. Barnehagene opplever at foreldre viser stor forståelse for ulike tiltak og at barna er glade for å få leke med vennene sine igjen. 
Her er noen av de gode tipsene og rådene som kom fram når barnehagene skulle dele: 

Informasjon og organisering:
 • Tydelig informasjon om oppmøte-tid og sted til foreldre slik at barna blir levert og hentet uten for mye kontakt med andre og slik at vi klarer å holde renholdsrutiner har vært nyttig og effektfullt. Stor forståelse fra foreldre. ​Det har vært mye positivt fokus på hva vi kan gjøre, fremfor å poengtere alt vi ikke kan gjøre.
 • De store barna hadde allerede en inndeling i rød og blå gruppe. Barna har nå blitt fordelt i BLÅ delfin og BLÅ hval, RØD tiger og RØD panda. Alle barna har laminerte merker på sekkene sine, regntøystativ står ute med laminerte dyreplakater og laminerte plakater markerer også hyllene i kjøleskapet til matpakkene.​
 • Alle gruppene har egne merkede kasser til leker, bordaktiviteter, hansker og antibac, etc. Dette forenkler renhold og organisering. Hver gruppe tar bare sin egen kasse etter behov. ​
 • Vi har flyttet garderoben ut og hengt opp nye knagger ute under tak.​
 • Vi har fordelt parkeringssoner for foreldre slik at det skal bli trygt for barn og foreldre å levere. De yngste nærmest porten. Vi har to ulike inngangsporter for minst mulig treffpunkt inn i barnehagen. Alle grupper har sin leveringsdør, barn blir levert utenfor denne, eller på uteområdet.​
 • Vi har tilbudt å tilrettelegge for kortere dag - hvis foreldre er engstelige. ​

Tilrettelegging leker:  
 • Dele opp lekene i 5 hauger. Sette dem bort i 7 dager. Finne dem frem 1 uke etter. Da behøver ikke alt vaskes etter bruk. Viruset dør etter at det har stått en stund.​
 • Ta bort alle leker og bare hente inn fra lager det de vil leke med. Det gir god oversikt over hva som må vaskes og reduserer antall leker som må vaskes​. 
Tilrettelegging for utelek og tur:
 • Vi har skaffet «rumpetasker» til alle ansatte som alle har med seg når vi er ute: Antiback, våtservietter, plaster, papirlommetørkler, engangshansker ol. lett tilgjengelig ved behov. Da slipper vi fylle lommene eller ha slikt liggende et sted til felles benyttelse. ​God ide syns vi ☺️
 • Vi har leid flyttbare gjerder til å dele uteområdet med.
 • Ha såpe, vann og antibakk tilgjengelig overalt. Barnas sekker er tilgjengelig ute, så de kan hente de selv. Vi vil være ute hele dagen.
 • Utebarnehage for alle avdelingene ble en veldig god løsning hos oss. Både barn, foreldre og ansatte trygges ytterligere i organisering ute, mindre behov for leker og mindre behov for oppfølging av renhold inne. ​ 
 • Avtale klokkeslett med foreldrene - færrest mulig inn i barnehagen. ​
 • Vi har flere kohorter der barna møter ferdig kledd og klare for tur med en gang, og for noen barn har vi avtalt å møte på turområdet. Det fungerer helt fint! Da slipper vi å ha foreldre innom barnehagen på forhånd. ​  ​
 • Kohortene har egne lekekasser ute for å hindre at lekene blandes. 
 • Når de minste barna sover, kan det vaskes leker. ​
 • Styrer er smitteverndetektiv kl.12.00 og tar berøringsflater​

Personalets rolle:  
 • Risikovurderingen vi lagde har en mer betryggende effekt enn vi trodde på forhånd. Den tydeliggjør i hvilke av barnehagedagens enkeltsituasjoner vi er mest utsatt for smittespredning, og hva vi kan gjøre for å minimere dette. ​
 • Bruk sunn fornuft. Det kan i en gruppe være bedre med en kohort på 7 og en på 5 barn enn to kohorter på 6 barn. Vi kjenner våre egne barn og barnegrupper best. ​
 • Vi har tilgjengelige pedagoger og leder på telefon og oppfordrer foreldre til å ringe/spørre hvis noe er uklart. Hjelper veldig på trygging av frykt og usikkerhet. Engasjerte ansatte som er på hugget er en forutsetning for at dette skal funke og det har vi:-)​
 • Vi må være alle voksne på jobb samtidig for å få dette til.​ 
 • Dersom man har en ekstra i personalet som ikke har ansvar for en Kohort, er det veldig nyttig å ha denne ansatte til å desinfisere og andre oppgaver som trengs.​ ​
Barnehagen skal være en​ “HÅPSINSTITUSJON”​ sier Paul Leer Salvesen , professor i etikk og teologi ved Universitetet i Agder. Det er viktig å huske på når vi vet at mange foreldre, og også ansatte, er engstelige og usikre i forhold til smittesituasjonen. Her kan barnehagen spille en viktig rolle. Slik vi ser i den digitale aksjonen #alt blir bra! 


Les mer på Fra NRK.no 

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…