Gå til hovedinnhold

Dansk podkast om godt læringsmiljø i rutinesituasjoner


Dansk faglig podkast om pedagogikk og læringsmiljø.
Dette avsnittet handler om Pedagogisk læringsmiljø i barnehagens rutinesituasjoner. Hvis man skulle "finne opp" et pedagogisk læringsmiljø, ville man finne opp rutinene sier forsker Søren Smidt i dette avsnittet av den danske podkasten BØRNEHØJDE. Her snakker de om hvorfor rutiner og gjentagelse har et stort potensiale for barns trivsel, læring, utvikling og dannelse.

Vi besøker også Brændgård barnehage i Herning, hvor man nettopp har arbeidet med å skape tydelighet i rutinesituasjoner som i garderoben og på badet. Det har vist sig å styrke relasjonene både barna imellom, men også barn og voksne imellom.

Hør denne danske Podkasten her:


Her finner du de to andre podkastene i denne serien: https://emu.dk/dagtilbud/podcast/bornehojde

Medvirkende: Søren Laibach Smidt, forsker ved Københavns Professjonshøyskole Leder, personale og barn fra Børnehuset Brændgård i Herning Vert: Trine Beckett, journalist og kommunikationsrådgiver. 

Hvis du er ansatt i barnehage kan du og dine kolleger prøve å svare på noen av disse spørsmålene. Først hver for dere, så i et fellesskap på deres digitale samarbeidsplattform.
  • Hva merket du deg etter å ha hørt denne podkasten?
  • Hvordan gir vi barna i barnehagen mulighet for å bidra positivt på ulike måter i våre rutinesituasjoner? Måltidet- garderoben-
  • Hva ønsker vi at barna skal erfare om seg selv i rutinene? Hvordan kan vi lykkes enda bedre med dette?
Se også dialogkortene som følger med Podkastserien HER!

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette. Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer. Generelt Gi god informasjon til foresatte i forkant. Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag.  Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste.  Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid. I forhold til smittevern Gi god informasjon om barnehagens smittevern

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen . I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik: ”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning” Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere. Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for