Gå til hovedinnhold

Skapende aktiviteter med digitale verktøy

«Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn» 
-Rammeplan for barnehagens innhold 2019

Fra årets DAB konferanse har vi hentet noen gøye tips fra et innlegg fra Flatåsen Barnehage. Barnehagen har gjennomført et kunstprosjekt med toddlerne der det digitale møter det analoge. De sier: “Når det digitale brukes sammen med det analoge, får man kontraster og variasjon. Digitale medier kan være en del av barnas læringsmiljø om man bruker det på riktig måte, og kan bidra til barns utforsking og lek. Integrer bruken av digitale verktøy i resten av barnehagelivet – det gir barna et variert, stimulerende og utfordrende læringsmiljø.”

Paper Artist (app for IOS og Android)
Her er to apper som de synes er gode i kreativ lek og utforskning med de yngste barna:

Quiver- Tegninger som blir "levende"
Brukeren kan laste ned ulike fargeark-pakker, f.eks dyr, biologi, geografi og former. Det enkleste er å laste ned disse på en pc: www.quivervision.com og så lagre de tegningene du ønsker på din pc. Disse tegningene skrives ut på vanlig måte. Åpne Quiver-app’en på nettbrettet, og følg instruksjonene der. Tegningen vil oppleves i 3D på app’en, og den vil både bevege seg og lage lyd. Det er mange fargelegginspakker som er gratis, og et enda større utvalg om man betaler.
Se hvordan dette fungerer her

Paper Artist 
En kreativ app som hjelper deg med bearbeiding av bilder. En app der barna kan manipulere egne bilder og skape digital kunst. Enkel for barna å bruke. Se HER hvordan den fungerer!

Se alle innleggene fra DAB 2018 her!

Kommentarer

Mest leste artikler

Smittevern ,omsorg, trygghet og tilknytning. Overgang hjem- barnehage

Hva gjør vi når nye barn skal starte midt under Corona-perioden? Kristiansands-barnehagen har laget en egen liten veileder om dette.

Veileder for “Bli kjent”- overgang hjem og barnehage
Denne veilederen erstatter ikke barnehagens ordinære rutiner for nye barn som begynner i barnehagen. Den er et veiledende supplement til disse sett i lys av situasjonen rundt korona. Den enkelte barnehage kan gjøre justeringer.

Generelt
Gi god informasjon til foresatte i forkant.Økt fokus på forutsigbarhet og rutiner. Rutiner er «små barns klokke». Gi de hjelp til å forstå dagsrytmen ved at ting gjøres på noenlunde samme måte, i samme rekkefølge, hver dag. Som vanlig når vi blir kjent, er det relasjon til barnet som er det aller viktigste. Lengden på bli-kjent perioden kan og må variere etter barnets behov og avgjøres i samarbeid med foresatte. For noen barn kan 3 dager være nok, for mange barn tar det lengre tid.
I forhold til smittevern
Gi god informasjon om barnehagens smittevern-tiltak til foresatte…

Finnes det mobbing i barnehagen? (Mobbing del 1)

Mange har hørt om Hele barnet Hele løpet, mobbing i barnehagen. I dette forskningsprosjektet fant man ut at et til to barn ble utestengt fra lek i barnehagen uten at de voksne oppdaget det. Dette arbeidet har ført til at man ser på mobbing på en litt annen måte enn det som ofte har vært vanlig å høre når folk snakker om mobbing. I forskningsrapporten defineres mobbing slik:

”Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer barns opplevelse av å høre til, være en betydningsfull deltaker i fellesskapet og muligheten til medvirkning”

Dette understreker at alle voksne har et ansvar for å hindre at barn opplever å bli holdt utenfor. Barnehagen skal bidra til barnets trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverdi, og forebygge krenkelser og mobbing. Derfor dreide det videre arbeidet seg om hvordan man kan legge til rette for dialog mellom ansatte og foreldre om å forebygge mobbing i barnehagen. Da ble verktøyet Dialogmodellen utviklet. Den finner du på n…

Rammeverket for kvalitet og mestring i Kristiansand

Rammeverket er et verktøy for utvikling av kvalitet og mestring i hele oppvekstsektoren i Kristiansand. Det bygger videre på det arbeidet som er gjort, både i Inkluderende Læringsmiljø og i FLIK. Rammeverket skal hjelpe oss å ha et felles formål, felles verdier og en felles retning i arbeidet vårt. Det er også et utgangspunkt for hvordan vi kan jobbe for å undersøke, analysere, videreutvikle og planlegge egen praksis. Rammeverket skal bidra til større sammenheng, internt på den enkelte barnehage, mellom ulike barnehager, og også mellom ulike deler av oppvekstsektoren; barnehager, skoler, SFO, helsetjenester, støttetjenester, administrasjon og politikere.

Rammeverket er dynamisk, det betyr at alle delene påvirker og avhenger av hverandre, uten at det har en bestemt rekkefølge. Det har lik oppbygging for alle tre kommunalområder, barnehage – barn og familie – skole og SFO. De tre fokusområdene Inkluderende fellesskap, livsmestring, læring og utvikling har eget spesifikt innhold for hver…