17. okt. 2016

Bruk av tvang i barnehagen - trenger vi klarere retningslinjer?

I enkelte barnehager blir urolige barn spent fast med sele ved matbordet. Nå ber Fylkesmannen i Vestfold om klarere retningslinjer for bruk av tvang og makt mot små barn. Les mer her!

Hvorfor er det slik at bruk av tvang knyttet til voksne må meldes til Fylkeslegen, men ikke tiltak knyttet til de yngste?? Hvor er FNs barnekonvensjon i denne tenkningen?? Hvilket barnesyn ligget til grunn for at man kan bruke tvang i arbeid med barn uten at Fylkeslegen er orientert?
Enkelte av de metodene som eksperter utenfor barnehagen pålegger at barnehagen skal gjøre er nært opp til det vi kan kalle tvang. Er det etisk riktig å håndheve en slik praksis? Er det i tråd med FNs barnekonvensjon? Hva slags barnesyn ligger til grunn?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar