16. mar. 2015

Lytter ikke de ansatte i barnehagen til barna?

Illustrasjon Tiril Valeur
Barn har verdifulle erfaringer og synspunkter vi bør lytte til, men deres lovfestede rett til å bli hørt blir i altfor liten grad utnyttet i norske barnehager, sier forsker Mari Pettersvold ved Høgskolen i Lillehammer. Hun har intervjuet 32 førskolelærere fordelt på 13 barnehager, og 41 femåringer i fire forskjellige barnehager til sin doktoravhandling.
Lenge har vi hatt barns medvirkning forankret i barnehagens Rammeplan. Dette er en del av utviklingen av vårt demokrati, - så stort som det! Barn skal få erfaring med at de blir hørt og at deres stemme har betydning for innholdet i deres egen hverdag. Barn kan også gi oss andre perspektiver og en annen innsikt. Derfor er det viktig for alle parter at vi lytter til dem, sier hun. Les mer her! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar