22. apr. 2014

Har barn det bra i store barnehager?

foto: Margaringfabrikken barnehage, Oslo
De siste 10-15 årene er det skapt en økt etterspørsel etter barnehageplasser i Norge. Flere kommuner har derfor åpnet opp for bygging og drift av store barnehager, både privat og kommunalt. Dette har igjen skapt en debatt om barn, og spesielt om små barn, vil trives i store barnehager, og om de får et tilbud av god kvalitet. 
 
I debatten stilles ofte spørsmål om de minste barna får nok voksenkontakt. Kritikerne mener også at det er for mange voksne å forholde seg til for de minste.
 
Nå skal det undersøkes hvordan en kan måle kvalitet på et barnehagetilbud. Hvor mye har størrelsen på barnehagen, organiseringen og ledelsen å si på det kvaliteten på barnehagetilbudet. Vi snakker her om kvalitet knyttet til omsorg, lek og læring. Undersøkelsen skal ha et særlig fokus på om små barn får et godt tilbud i store barnehager.Begrepet store barnehager er relativt nytt. Undersøkelsen må ta høyde for at det er store forskjeller i antall barn i det som defineres som store barnehager i byene (fra 100 — 600 barn). Det er også store forskjeller i hvordan de store barnehagene organiseres.
 
Forskningsoppdraget er et samarbeid mellom KS og de fem storbyene Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo som også er den ledende part i undersøkelsen. Gro Holte fra Kristiansand er med i en egen ressursgruppe som skal bistå forskerne i et tettere samarbeid. 

Resultatet av undersøkelsen vil være viktig for både barnehageeiere og kommuner og vil kunne bidra inn i den videre barnehageutbyggingen. Etter planen skal avtale om hvem som skal gjøre denne undersøkelsen være klar før sommeren 2014.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar