9. okt. 2012

Rekruttering, forskning og kompetanseheving i barnehagen, - statsbudsjettet.

"Barnehagene skal holde høy kvalitet. Det sikrer vi best ved å styrke kompetansen til de som arbeider der", sier kunnskapsministeren.
Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 154 millioner kroner til rekruttering, forskning og kompetanseheving blant ansatte i barnehagene, en styrking på 20 millioner kroner sammenliknet med 2012.

Økningen på 20 millioner kroner skal gå til å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for assistenter i barnehagene. En ny kompetansestrategi for barnehagesektoren, som vil gjelde fra 2014, vil bli lagt fram vinteren 2013 sammen med en stortingsmelding om framtidens barnehage. Les mer på Kunnskapsdepartementet HER. Kompetansestrategien "Vennskap og deltakelse" for 2012 finner du på Udir sine sider.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar