9. mar. 2012

Barn underviser studenter!

Barna på Tinnstua barnehage vet hvordan digitale tavler virker og hvordan de skal brukes. Digitale verktøy er kommet for å bli. Om det blir i Pod og digitale tavler slik de ser ut nå som er fremtiden, det er det ikke lett å si, men at IKT er en del av framtidas måte å lære på og kommunisere på, det er det få som er uenige i. Noen er skeptiske til hvordan vi eksponerer selv små barn for dette, andre mener at vi ikke begynner tidlig nok. Ved Dronning Mauds Minne Høyskole, forskes det på hvordan datamaskiner kan brukes i barnehagen. De digitale verktøyene muliggjør noen prosesser som de ser som veldig aktuelle i arbeid med småbarn. Doktorgradstipendiat Mari Ann Letnes  sier hennes fokus er på mestring. Vi vet jo alle hvor stort det er når vi har skapt noe – det gir en utrolig god følelse. Det er viktig, ikke de digitale verktøyene i seg selv. Vil tro de små foreleserne fra Tinnstua også kjente at de hadde fått til noe bra etter forelesningen for studentene på Uia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar