5. aug. 2011

"Ipad er for småbarn!"

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli – og Kunnskapsdepartementet har bestemt at barnehagene skal inn i IKT-utdanningsløpet.
Barn i 2010 er digitalt innfødte og mange av lekene deres baseres på digital teknologi. Ettåringer finner ofte fort ut av hvordan man drar ting over skjermen og aktiverer ulike lyder eller tegner, og de er ikke gamle før de åpner og lukker programmer som de vil. "Min datter fant ut av hva man kan gjøre med en iPad på et par timer, og hun er 14 måneder gammel", skriver en Twitter-bruker. Barbro Hardersen i Senter for IKT i utdanningen sier at for de aller yngste, kan dette være en gullgruve. Her er det bare et spørsmål om tid før det tar fullstendig av. Hun har klokkertro på at ulike typer peke-styrte maskiner nå har senket "aldersgrensen" kraftig i forhold til tradisjonelle pc-er. Kvalitetsmeldinga (St.mld 41. 2009) står det at ”Departementet ser på bruk av IKT i barnehagen som et ledd i kvalitets- og innovasjonsarbeidet i barnehagen”.  Digital kompetanse skal være sentralt i opplæringen på alle nivåer. Barna i barnehagen bør få møte digitale verktøy som en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. Medier, teknikk og teknologi blir også omtalt under flere av barnehagens sju fagområder. Å beherske digitale verktøy er en viktig ferdighet i et moderne kunnskapssamfunn, og bruk av digitale verktøy er definert som grunnleggende ferdighet i skolens læreplaner. Ved å gi barn et minimum av kunnskap om digitale verktøy, vil barnehagen være med på å motvirke digitale skiller blant barn og bidra til sosial utjevning.
Les om IKT satsing i Myrertoppen barnehage på bloggen deres HER! 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar