15. okt. 2010

Videreutdanning som mentor?

Årets mentorordning for nyutdannede førskolelærere startet onsdag 13.oktober opp med en samling på UiA. I år er det 11 førskolelærere som skal delta i ordningen. De to erfarne mentorene som skal drive gruppeveiledning med disse er Anne Gro S. Kvernes ( fagleder Veslefrikk barnehage) og Espen A. Slemdahl (Pedleder Linerla barnehage)

Her er programmet 2010-2011:
Ønsker du videreutdanning som mentor?
Fra i år er ansvaret for veiledning av nyutdannede lagt til arbeidsgiver. Gjennom St.meld. 41 er det gitt en plikt til arbeidsgiver om å ta dette ansvaret overfor nyutdannede medarbeidere. I år vil Kristiansand kommune tilby veiledning til alle barnehagene. Fra nyttår er det plan om at UiA vil tilby mentorutdanning (15sp + 15sp) v/ Institutt for pedagogikk.
Våren 2010 ble det satt i gang to grupper som tar de første 15 sp. Høsten 2010 tas det sikte på å sette i gang 2 grupper som skal ta del 2, 15 sp. Deretter er planen å sette i gang del 1 igjen. Hvis du er interessert i dette kan Janne Korsgaard påUiA kontaktes: janne.korsgard@uia.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar