4. okt. 2010

Ønsker høyere kvalitet i barnehagen


Utvalget som har sett på det pedagogiske tilbudet til barn i førskolealder leverte i dag sin innstilling til kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Det såkalte Brennautvalget, ledet av Loveleen Rihel Brenna, har hatt en runde i kommuner og barnehager for å få en god bakgrunn for det arbeidet de skulle gjøre. Blant annet var de på Veslefrikk barnehage i Kristiansand for å snakke om tilbudet der. Utredningen inneholder mange spennende innspill. Ikke minst blir det lagt vekt på at kvaliteten og kompetansen i barnehagene må økes. Det er i tråd med mine egne prioriteringer, sier Kristin Halvorsen. Utvalget foreslår blant annet:
Barnehagen skal fortsatt være et frivillig tilbud
20 timers gratis barnehage i uken for alle barn i alderen 3-5 år
At det i rammeplanen skal settes mål for hva det enkelte barn skal utvikle av basiskompetanse
Et varig system for etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagesektoren.
At minst 50 prosent av de ansatte i barnehagen må ha førskolelærerutdanning eller tilsvarende pedagogisk utdanning.
Adgangen til dispensasjoner fra utdanningskravet må innskrenkes
At det innføres sterke nasjonale kvalitetskrav for barnehagene gjennom lov og forskrifter i tilknytning til innføring av rammefinansiering av barnehagene.
Les mer her!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar