21. sep. 2010

Internasjonal uke i Kristiansand 20. - 25. september 2010

Tusenårsmålene er tema for programmet til Internasjonal uke som er et samarbeid mellom FN-sambandet, NORAD og Kristiansand kommune. Kronprins Haakon Magnus åpnet Internasjonal uke 2010 i Kristiansand, med utviklingsspørsmål som første punkt på dagsorden for en uke full av aktiviteter. Barnehagene deltar på kurs om "Naturmangfold for barn" og med installasjoner i Wergelandsparken, der det vil være en egen "Natursti".

FNs tusenårsmål:

1. Halvere fattigdommen i verden
2. Sikre utdanning for alle
3. Styrke kvinners stilling
4. Redusere barnedødelighet
5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andresmittsomme sykdommer
7. Sikre bærekraftig utvikling

8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling


Her er programmet for Internasjonal uke!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar